An ninh quốc gia được hiểu như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 22/12/2021

An ninh quốc gia là gì? và Bảo vệ an ninh quốc gia được hiểu như thế nào?  Và việc bảo vệ an ninh quốc gia dựa trên nguyên tắc hoạt động nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  • An ninh quốc gia là gì?

   Tại Khoản 1 Điều 3 Luật An ninh Quốc gia 2004 có quy định về khái niệm an ninh quốc gia như sau:

   An ninh quốc gia là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

   Bảo vệ an ninh quốc gia được hiểu như thế nào?

   Tại Điều luật trên có quy định về khái niệm bảo vệ an ninh quốc gia và hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia như sau:

   Bảo vệ an ninh quốc gia là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

   Hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia là những hành vi xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   Trên đây là nội dung giải đáp về khái niệm an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia. Bạn có thể dựa vào các quy định này để hiểu hơn về an ninh quốc gia bạn nhé.

   Bảo vệ an ninh quốc gia dựa trên nguyên tắc hoạt động nào?

   Căn cứ Điều 5 Luật An ninh Quốc gia 2004 quy định: Nguyên tắc hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia

   1. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

   2. Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tộc, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt.

   3. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia với nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; phối hợp có hiệu quả hoạt động an ninh, quốc phòng và đối ngoại.

   4. Chủ động phòng ngừa, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn