Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn mua sắm theo Hiệp định CPTPP?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 15/10/2022

Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn mua sắm theo Hiệp định CPTPP? Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ xây dựng, mua sắm hàng hóa, hỗn hợp theo Hiệp định CPTPP? Quy trình chi tiết một giai đoạn một túi một hồ sơ về mua sắm theo Hiệp định CPTPP?

Mong anh chị tư vấn. Tôi cảm ơn. 

  • 1. Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn mua sắm theo Hiệp định CPTPP?

   Tại Điều 34 Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn:

   1. Nhà thầu tư vấn là tổ chức được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

   a) Có hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất hợp lệ;

   b) Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu;

   c) Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất đối với phương pháp giá thấp nhất; có điểm kỹ thuật cao nhất đối với phương pháp giá cố định và phương pháp dựa trên kỹ thuật; có điểm tổng hợp cao nhất đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá;

   d) Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

   2. Nhà thầu tư vấn là cá nhân được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

   a) Có hồ sơ lý lịch khoa học, đề xuất kỹ thuật (nếu có) tốt nhất và đáp ứng yêu cầu của điều khoản tham chiếu;

   b) Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

   2. Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ xây dựng, mua sắm hàng hóa, hỗn hợp theo Hiệp định CPTPP?

   Theo Điều 35 Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ xây dựng, mua sắm hàng hóa, hỗn hợp, cụ thể như sau:

   Nhà thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ xây dựng, mua sắm hàng hóa, hỗn hợp được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

   1. Có hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất hợp lệ;

   2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu;

   3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu;

   4. Có lỗi số học với tổng giá trị tuyệt đối không quá 30% giá dự thầu;

   5. Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu;

   6. Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất đối với phương pháp giá thấp nhất; có giá đánh giá thấp nhất đối với phương pháp giá đánh giá; có điểm tổng hợp cao nhất đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá;

   7. Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

   3. Quy trình chi tiết một giai đoạn một túi một hồ sơ về mua sắm theo Hiệp định CPTPP?

   Căn cứ Điều 36 Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định quy trình chi tiết một giai đoạn một túi một hồ sơ về mua sắm theo Hiệp định CPTPP, theo đó:

   1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

   a) Lập hồ sơ mời thầu;

   b) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

   2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

   a) Mời thầu;

   b) Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu;

   c) Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;

   d) Mở thầu.

   3. Đánh giá hồ sơ dự thầu, bao gồm:

   a) Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu;

   b) Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu;

   c) xếp hạng nhà thầu.

   4. Thương thảo hợp đồng.

   5. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

   6. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn