Hồ sơ thanh toán đối với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh mua sắm gói thầu trong Hiệp định CPTPP?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 21/10/2022

Hồ sơ thanh toán đối với loại hợp đồng mua sắm gói thầu theo đơn giá điều chỉnh trong Hiệp định CPTPP? Thanh toán đối với loại hợp đồng mua sắm gói thầu theo thời gian trong Hiệp định CPTPP? Thanh lý hợp đồng mua sắm gói thầu trong Hiệp định CPTPP?

Kính mong anh chị tư vấn. Tôi cảm ơn. 

  • 1. Hồ sơ thanh toán đối với loại hợp đồng mua sắm gói thầu theo đơn giá điều chỉnh trong Hiệp định CPTPP?

   Căn cứ Khoản 2 Điều 94 Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định hồ sơ thanh toán đối với loại hợp đồng mua sắm gói thầu theo đơn giá điều chỉnh trong Hiệp định CPTPP, như sau:

   a) Biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát (nếu có);

   b) Bản xác nhận khối lượng điều chỉnh tăng hoặc giảm so với hợp đồng có xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát (nếu có);

   c) Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán trên cơ sở khối lượng công việc hoàn thành đã được xác nhận và đơn giá ghi trong hợp đồng hoặc đơn giá được điều chỉnh theo quy định của hợp đồng;

   d) Đề nghị thanh toán của nhà thầu, trong đó nêu rõ khối lượng đã hoàn thành và giá trị hoàn thành, giá trị tăng (giảm) so với hợp đồng, giá trị đã tạm ứng, giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn thanh toán;

   đ) Đối với công việc mua sắm hàng hóa: Tùy tính chất của hàng hóa để quy định hồ sơ thanh toán cho phù hợp như hóa đơn của nhà thầu, danh mục hàng hóa đóng gói, chứng từ vận tải, đơn bảo hiểm, Giấy chứng nhận chất lượng, biên bản nghiệm thu hàng hóa, Giấy chứng nhận xuất xứ và các tài liệu, chứng từ khác liên quan.

   2. Thanh toán đối với loại hợp đồng mua sắm gói thầu theo thời gian trong Hiệp định CPTPP?

   Tại Điều 95 Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định thanh toán đối với loại hợp đồng theo thời gian, theo đó:

   1. Nguyên tắc thanh toán:

   a) Mức thù lao cho chuyên gia được tính bằng cách lấy lương của chuyên gia và các chi phí liên quan đến lương như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ lễ, nghỉ tết và các chi phí khác được nêu trong hợp đồng hoặc được điều chỉnh theo quy định nhân với thời gian làm việc thực tế (theo tháng, tuần, ngày, giờ). Trường hợp thời gian làm việc thực tế của chuyên gia ít hơn hoặc nhiều hơn so với thời gian trong hợp đồng đã ký, việc thanh toán căn cứ theo thời gian làm việc thực tế mà chuyên gia đã thực hiện;

   b) Các khoản chi phí liên quan (ngoài chi phí lương của chuyên gia quy định tại điểm a khoản này) bao gồm: Chi phí quản lý của đơn vị quản lý, sử dụng chuyên gia (nếu có); chi phí đi lại, khảo sát, thuê văn phòng làm việc, thông tin liên lạc và các chi phí khác thì thanh toán theo phương thức quy định trong hợp đồng. Đối với mỗi khoản chi phí này, trong hợp đồng cần quy định rõ phương thức thanh toán như thanh toán theo thực tế dựa vào hóa đơn, chứng từ hợp lệ do nhà thầu xuất trình hoặc thanh toán trên cơ sở đơn giá thỏa thuận trong hợp đồng.

   2. Hồ sơ thanh toán:

   Tùy tính chất của công việc tư vấn để quy định hồ sơ thanh toán cho phù hợp như biên bản nghiệm thu kết quả của công việc tư vấn, tài liệu xác nhận tiến độ thực hiện hợp đồng và các tài liệu, chứng từ khác liên quan.

   3. Thanh lý hợp đồng mua sắm gói thầu trong Hiệp định CPTPP?

   Theo Điều 96 Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định thanh lý hợp đồng, theo đó:

   1. Hợp đồng được thanh lý trong trường hợp sau đây:

   a) Các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký;

   b) Hợp đồng bị chấm dứt (hủy bỏ) theo quy định của pháp luật.

   2. Việc thanh lý hợp đồng phải được lập thành biên bản và được các bên ký hợp đồng ký kết. Biên bản thanh lý hợp đồng có thể được lập riêng hoặc như một phần của biên bản nghiệm thu đợt cuối cùng hoặc biên bản thống nhất chấm dứt hợp đồng với nội dung phù hợp với trách nhiệm các bên đã quy định trong hợp đồng và hợp đồng sẽ được coi là đã thanh lý trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày các bên tham gia hợp đồng hoàn thành các trách nhiệm trong biên bản thanh lý hợp đồng nêu trên; đối với những hợp đồng có quy mô lớn, phức tạp thì việc thanh lý hợp đồng được thực hiện trong thời hạn 90 ngày.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn