Hồ sơ địa giới hành chính cấp xã sẽ do cơ quan nào xác nhận?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 30/08/2021

Liên quan quy định pháp luật về đất đai, xin được hỏi nguyên tắc việc xác nhận hồ sơ địa giới hành chính cấp xã thì sẽ do cơ quan nào thực hiện?

  • Hồ sơ địa giới hành chính cấp xã sẽ do cơ quan nào xác nhận?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 3 Điều 29 Luật đất đai 2013 quy định về địa giới hành chính như sau:

   Hồ sơ địa giới hành chính bao gồm tài liệu dạng giấy, dạng số thể hiện thông tin về việc thành lập, điều chỉnh đơn vị hành chính và các mốc địa giới, đường địa giới của đơn vị hành chính đó.

   Hồ sơ địa giới hành chính cấp dưới do Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp xác nhận; hồ sơ địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Nội vụ xác nhận.

   Hồ sơ địa giới hành chính cấp nào được lưu trữ tại Ủy ban nhân dân cấp đó và Ủy ban nhân dân cấp trên, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   Như vậy, về nguyên tắc cấp trên sẽ xác nhận hồ sơ địa chính cấp dưới. Do đó, hồ sơ địa giới hành chính cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp xác nhận.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn