Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản ở đâu?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 18/08/2022

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản ở đâu? Hồ sơ đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản gồm những gì? Trình tự cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản như thế nào?

Chào anh/chị, tôi có dự định thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản nhằm mục đích công việc, tôi muốn hỏi là có thể đăng ký thi ở đâu? Nhờ anh/chị tư vấn.

  • 1. Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản ở đâu?

   Tại Điều 11 Thông tư 11/2015/TT-BXD có quy định về đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản như sau:

   1. Người có nhu cầu cấp chứng chỉ được đăng ký dự thi sát hạch trên phạm vi toàn quốc.

   2. Hàng năm người có nhu cầu cấp chứng chỉ nộp đơn đăng ký dự thi theo quy định tại khoản 3 Điều 3 của Thông tư này.

   3. Trước mỗi kỳ thi, thí sinh nộp trực tiếp 02 bộ hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định tại Điều 10 và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi (01 bộ lưu tại đơn vị tổ chức kỳ thi, 01 bộ gửi về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ). Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ theo thông báo của Sở Xây dựng hoặc đơn vị tổ chức kỳ thi.

   Tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 11/2015/TT-BXD có quy định như sau:

   3. Từ ngày 01 tháng 01 hàng năm, Sở Xây dựng các địa phương nhận đơn đăng ký dự thi sát hạch của thí sinh (theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư này). Sở Xây dựng căn cứ vào số lượng thí sinh đã đăng ký dự thi và tình hình thực tế của địa phương để tổ chức kỳ thi.

   Như vậy, theo quy định như trên, để thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản bạn có thể đăng ký tại Sở Xây dựng nơi bạn cư trú.

   2. Hồ sơ đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản gồm những gì?

   Căn cứ Điều 10 Thông tư 11/2015/TT-BXD hồ sơ đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản như sau:

   1. 01 Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi (theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư này);

   2. 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu);

   3. 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có);

   4. Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên;

   5. 02 ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận;

   6. Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị).

   Theo đó, hồ sơ đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản bao gồm những giấy giờ như trên.

   3. Trình tự cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản như thế nào?

   Tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư 11/2015/TT-BXD có quy định trình tự cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản như sau:

   a) Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng về quá trình tổ chức kỳ thi và phê duyệt kết quả thi theo đề nghị của đơn vị tổ chức kỳ thi;

   b) Trên cơ sở báo cáo của Chủ tịch hội đồng thi và kết quả thi do Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt, Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ (theo mẫu tại Phụ lục 3a của Thông tư này);

   c) Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ, đơn vị tổ chức kỳ thi sát hạch có trách nhiệm chuyển bản phô tô bài thi và hồ sơ của các cá nhân đó về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ.

   Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức in và ký phát hành chứng chỉ;

   d) Sở Xây dựng có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ của người được cấp chứng chỉ theo quy định tại khoản 2 Điều 14 của Thông tư này.

   Như vậy, việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản sẽ được thực hiện theo thủ tục như trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 11 Thông tư 11/2015/TT-BXD Tải về
  • Điều 10 Thông tư 11/2015/TT-BXD Tải về
  • Điều 3 Thông tư 11/2015/TT-BXD Tải về
  • Điều 15 Thông tư 11/2015/TT-BXD Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn