Có giới hạn độ tuổi hành nghề môi giới bất bất động sản không? Quản lý sàn giao dịch bất động sản có cần chứng chỉ hành nghề không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 14/05/2022

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản? Có giới hạn độ tuổi hành nghề môi giới bất bất động sản không? Quản lý sàn giao dịch bất động sản có cần chứng chỉ hành nghề không?

  • Có giới hạn độ tuổi hành nghề môi giới bất bất động sản không? Quản lý sàn giao dịch bất động sản có cần chứng chỉ hành nghề không?
   (ảnh minh họa)
  • Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản

   Cho em hỏi em học hệ đại học chính quy chuyên ngành Kinh Tế Tài Nguyên, Trường đại học Kinh tế Quốc Dân. Nếu em tham gia khoá học về thẩm định giá bất động sản thì có được cấp chứng chỉ hành nghề định giá không?

   Trả lời: Theo khoản 4 Điều 80 Luật Kinh doanh bất động sản 2014' onclick="vbclick('3F68A', '363983');" target='_blank'>Điều 80 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định, kể từ ngày 01/07/2015 chứng chỉ định giá bất động sản không được cấp nữa, những người được cấp Chứng chỉ này trước ngày này sẽ có giá trị pháp lý trong vòng 5 năm kể từ ngày 01/07/2015.

   Theo đó, hiện nay những người muốn hoạt động trong lĩnh vực định giá này phải đảm bảo điều kiện trở thành thẩm định viên về giá theo quy định của pháp luật về giá. Cụ thể, theo Điều 7 Nghị định 89/2013/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn Thẩm định viên về giá như sau:

   - Có năng lực hành vi dân sự.

   - Có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực, khách quan.

   - Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành vật giá, thẩm định giá và các ngành gồm: Kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, luật liên quan đến nghiệp vụ thẩm định giá do các tổ chức đào tạo hợp pháp ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

   - Có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 36 (ba mươi sáu) tháng trở lên tính từ ngày có bằng tốt nghiệp đại học theo chuyên ngành quy định tại Khoản 3 Điều này.

   - Có Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá do cơ quan, tổ chức có chức năng đào tạo chuyên ngành thẩm định giá cấp theo quy định của Bộ Tài chính, trừ các trường hợp sau:

   + Người đã có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học trong nước hoặc nước ngoài về chuyên ngành vật giá, thẩm định giá;

   + Người đã có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, luật liên quan đến nghiệp vụ thẩm định giá và đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành thẩm định giá.

   - Có Thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp.

   Trên đây là thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề, Ban niên tập gửi đến bạn.

   Có giới hạn độ tuổi hành nghề môi giới bất bất động sản không?

   Tôi năm nay đã 45 tuổi rồi muốn xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản không? Có quy định giới hạn độ tuổi được cấp chứng chỉ không?

   Trả lời: Khoản 1 Điều 68 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định như sau:

   Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi có đủ các điều kiện sau đây:

   - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

   - Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

   - Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.

   Quy định này không đặt ra giới về độ tuổi để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Như vậy trường hợp bạn 45 tuổi mà đáp ứng 3 điều kiện nêu trên thì được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

   Quản lý sàn giao dịch bất động sản có cần chứng chỉ hành nghề không?

   Tôi dự định thành lập sàn giao dịch bất động sản với một số người bạn, dự kiến tôi sẽ là người quản lý điều hành sàn, tuy nhiên tôi chưa có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Cho hỏi tôi có thể được làm quản lý khi không có chứng chỉ không? Xin cảm ơn!

   Trả lời: Căn cứ Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản bao gồm:

   - Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.

   - Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

   - Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

   Như vậy, căn cứ quy định trên thì người quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Do đó, với việc bạn chưa có chứng chỉ hành nghề thì sẽ không được làm quản lý, điều hành của sàn.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn