Nguyên tắc cấp/thu hồi quyền truy cập Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 13/08/2021

Vui lòng cung cấp cho chúng tôi quy định về nguyên tắc cấp/thu hồi quyền truy cập Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH? Mong sớm nhận hồi đáp.

  • Nguyên tắc cấp/thu hồi quyền truy cập Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH quy định tại Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 893/QĐ-BHXH năm 2020, cụ thể:

   - Mỗi người chỉ được cấp duy nhất một tài khoản để đăng nhập Hệ thống DWH.

   - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tham mưu trình Lãnh đạo Ngành quyết định việc cấp/thu hồi quyền truy cập hệ thống DWH đối với: Quản trị ứng dụng trung ương; Lãnh đạo các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam.

   - Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện cấp, thu hồi quyền truy cập Hệ thống DWH đối với Quản trị ứng dụng Tỉnh được cấp theo tài khoản thư điện tử hỗ trợ của BHXH các tỉnh.

   - Giám đốc BHXH các tỉnh quyết định việc cấp/thu hồi quyền truy cập Hệ thống DWH đối với người sử dụng trên địa bàn tỉnh (trừ Quản trị ứng dụng Tỉnh).

   - Thủ trưởng các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam quyết định việc cấp/thu hồi quyền truy cập hệ thống DWH đối với người sử dụng thuộc đơn vị mình quản lý.

   Trân trọng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn