Hệ thống E-COPAY là gì? Nguyên tắc cấp/thu hồi tài khoản đăng nhập hệ thống E-COPAY

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 28/05/2022

Hệ thống E-COPAY là gì? Nguyên tắc cấp/thu hồi tài khoản đăng nhập hệ thống E-COPAY như thế nào? Tôi có nhu cầu tìm hiểu quy định về vấn đề như trên, mong được anh/chị hướng dẫn.

  • Hệ thống E-COPAY là gì?

   Căn cứ Điều 3 Quy chế quản trị, vận hành Hệ thống thu nộp, chi trả bảo hiểm xã hội điện tử ban hành kèm theo Quyết định 283/QĐ-BHXH năm 2020 có quy định như sau:

   1. Hệ thống E-COPAY là phần mềm ứng dụng tập trung, được triển khai, vận hành tại các cơ quan BHXH nêu tại khoản 2 Điều 1 Quy chế này, thực hiện nghiệp vụ thanh toán điện tử song phương giữa các cơ quan BHXH với các NHTM nơi BHXH mở tài khoản, bao gồm các tài khoản tiền gửi, thu phí dịch vụ thanh toán, chi trả các chế độ bảo hiểm và thanh toán khác bằng VNĐ. Hệ thống có những chức năng chính sau:

   - Quản lý Hệ thống

   - Quản lý Danh mục

   - Xử lý lệnh chi

   - Xử lý lệnh thu

   - Đối chiếu lệnh thanh toán

   - Xử lý tra soát

   - Sao kê tài khoản

   - Nhận bảng kê tính lãi

   - Nhận bảng kê tính phí

   - Báo cáo

   - Đầu tư tự động

   2. Hệ thống có kết nối liên thông với một số phần mềm chính như sau:

   - Phần mềm KTTT: Chuyển dữ liệu đề nghị thanh toán đi vào hệ thống E-COPAY và nhận dữ liệu thanh toán đến từ hệ thống E-COPAY;

   - Hệ thống DMDC: Nhận dữ liệu danh mục.

   3. Đơn vị, cá nhân tham gia quản trị, khai thác, sử dụng hệ thống thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo mật, an toàn hệ thống tại các đơn vị theo đúng các quy định hiện hành và nội dung Quy chế này; đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện khai thác, vận hành hệ thống theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời phát hiện các vấn đề và phối hợp với các cá nhân, đơn vị liên quan xử lý dứt điểm, đảm bảo hoạt động thanh toán vận hành an toàn, thông suốt.

   4. Trong suốt quá trình vận hành, hệ thống sẽ được thường xuyên rà soát, nâng cấp các chức năng để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và nâng cao tiện ích cho người sử dụng.

   Nguyên tắc cấp/thu hồi tài khoản đăng nhập hệ thống E-COPAY

   Căn cứ Điều 4 Quy chế này nguyên tắc cấp/thu hồi tài khoản đăng nhập hệ thống E-COPAY như sau:

   1. Mỗi cá nhân chỉ được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống E-COPAY. Tại một thời điểm, mỗi người sử dụng chỉ được phân quyền trách nhiệm với một nhóm người sử dụng duy nhất được định nghĩa trên hệ thống E-COPAY.

   2. Phó Tổng Giám đốc phụ trách CNTT quyết định việc cấp/thu hồi tài khoản đăng nhập hệ thống E-COPAY đối với: Quản trị ứng dụng trung ương; Quản trị ứng dụng tỉnh, Lãnh đạo, chuyên viên Vụ TCKT, Vụ QLQ, Trung tâm CNTT.

   3. Giám đốc BHXH tỉnh quyết định việc cấp/thu hồi tài khoản đăng nhập hệ thống E-COPAY đối với cán bộ trên địa bàn (ngoại trừ QTUDT).

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn