DN phải đóng BHXH cho người lao động cao tuổi nếu chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 01/03/2021

DN phải đóng BHXH cho người lao động cao tuổi nếu chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu đúng không?

  • Theo Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014' onclick="vbclick('3F674', '338476');" target='_blank'>Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động ký hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ một tháng trở lên thì thuộc đối tượng tham gia hiểm xã hội bắt buộc.

   Và theo Khoản 9 Điều 123 Luật này thì:

   Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

   Như vậy, đối với lao động cao tuổi chưa đủ điều kiện nhận lương hưu thì họ vẫn thuộc đối tượng đóng BHXH nếu ký HĐLĐ từ đủ 1 tháng trở lên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn