Cách xác định số tiền hộ gia đình đóng khi mức đóng bảo hiểm y tế, mức lương cơ sở bị điều chỉnh

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 22/12/2018

Với tình hình hiện nay, tôi thấy có khá nhiều văn bản quy định về lao động - tiền lương mới. Cũng như có sự thay đổi về lương cơ sở, lương tối thiểu vùng vào năm 2019. Theo đó, nhờ Ban biên tập hỗ trợ giúp: Cách xác định số tiền mà hộ gia đình đóng khi nhà nước điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, mức lương cơ sở được quy định như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời.

  • Tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định 146/2018/NĐ-CP' onclick="vbclick('57481', '276160');" target='_blank'>Điều 10 Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế có quy định:

   Đối với nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình tại Điều 5 Nghị định này.

   Cụ thể:

   - Người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này.

   - Người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3 , 4 và 6 Nghị định này và đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 1 Điều này.

   - Các đối tượng sau đây được tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình:

   + Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;

   + Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

   Thì cách xác định số tiền hộ gia đình đóng khi nhà nước điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, mức lương cơ sở như sau:

   - Số tiền đóng của người tham gia hằng tháng được xác định theo mức đóng bảo hiểm y tế nhân (x) với mức lương cơ sở tại thời điểm đóng bảo hiểm y tế; (Mức lương cơ sở hiện tại:1.390.000 đồng, từ ngày 01/7/2019 thì mức lương cơ sở sẽ là 1.490.000 đồng).

   - Khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, điều chỉnh mức lương cơ sở, người tham gia không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng bảo hiểm y tế.

   ** Lưu ý: Đối tượng tham gia vào các ngày trong tháng thì số tiền đóng bảo hiểm y tế được xác định theo tháng kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn