Quyết định 01/2017/QĐHNGĐ-ST ngày 05/09/2017 về yêu cầu công nhận chấm dứt việc nuôi con nuôi và xác định lại cha, mẹ đẻ cho con

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ C, TỈNH KHÁNH HÒA

QUYẾT ĐỊNH 01/2017/QĐHNGĐ-ST NGÀY 0/09/2017 VỀ YÊU CẦU CÔNG NHẬN CHẤM DỨT VIỆC NUÔI CON NUÔI VÀ XÁC ĐỊNH LẠI CHA, MẸ ĐẺ CHO CON

 Ngày 05 tháng 9 năm 2017, tại Tòa án nhân dân thành phố C mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc Hôn nhân gia đình thụ lý số: 91/2017/TLST-HNGĐ ngày 17 tháng 8 năm 2017 về yêu cầu công nhận chấm dứt việc nuôi con nuôi và xác định cha, mẹ cho con theo Quyết định mở phiên họp số: 01/2017/QĐPH-HNGĐ ngày 24 tháng 8 năm 2017.

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:

- Ông Huỳnh D, sinh năm: 1952 - Bà Trần Thị T, sinh năm: 1952 Cùng có nơi cư trú: Tổ dân phố TH, phường CT, thành phố C, tỉnh Khánh Hòa.

- Bà Nguyễn Thị C, sinh năm: 1946 Nơi cư trú: Tổ dân phố Lợi Phú, phường Cam Lợi, thành phố C, tỉnh Khánh Hòa.

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Huỳnh Thế D, sinh năm:

1977 Nơi cư trú: Tổ dân phố Lợi Phú, phường Cam Lợi, thành phố C, tỉnh Khánh Hòa.

3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết:

- Ông Huỳnh D và bà Trần Thị T yêu cầu Tòa án công nhận chấm dứt việc nuôi con nuôi giữa ông, bà và anh Huỳnh Thế D.

- Bà Nguyễn Thị C yêu cầu Tòa án xác định ông Huỳnh N (đã chết năm 2006) là cha và bà Nguyễn Thị C là mẹ cho con là anh Huỳnh Thế D.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc Hôn nhân gia đình được thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân thành phố C nhận định:

Về thủ tục tố tụng:

Ông Huỳnh D, bà Trần Thị T và bà Nguyễn Thị C yêu cầu Tòa án công nhận chấm dứt việc nuôi con nuôi và xác định cha, mẹ cho con đối với anh Huỳnh Thế D. Do đó, đây là yêu cầu về hôn nhân gia đình nên theo quy định tại khoản 9, khoản 10 Điều 29 và điểm b khoản 2 Điều 35 Bộ Luật Tố tụng Dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân thành phố C, tỉnh Khánh Hòa. Tòa án nhân dân thành phố C, tỉnh Khánh Hòa thụ lý giải quyết theo thủ tục sơ thẩm là đúng thủ tục tố tụng.

Về nội dung vụ việc:

[1] Về yêu cầu Tòa án công nhận chấm dứt việc nuôi con nuôi: Năm 1982, ông Huỳnh D và bà Trần Thị T có nhận nuôi anh Huỳnh Thế D – là con ruột của Huỳnh N và bà Nguyễn Thị C, tuy nhiên ông Nhân, bà Cần không có giấy chứng sinh và giấy khai sinh cho anh Duy. Để tạo điều kiện cho anh Duy được học tập và nuôi dưỡng, ông Huỳnh D và bà Trần Thị T đứng tên cha, mẹ để làm giấy khai sinh cho anh Duy và được Ủy ban nhân dân thị trấn Ba Ngòi, huyện C (nay là thành phố C), tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy khai sinh số 486, quyển số 01, ngày 02/8/1982. Nay, theo nguyện vọng của ông Huỳnh Thế D được về sống cùng cha mẹ đẻ, ông Huỳnh D và bà Trần Thị C yêu cầu Tòa án công nhận cho ông, bà được chấm dứt việc nuôi con nuôi là Huỳnh Thế D để anh Duy nhận lại cha, mẹ đẻ.

Xét thấy: Anh Huỳnh Thế D là con nuôi của ông Huỳnh D và bà Trần Thị T đã thành niên, có công việc và thu nhập ổn định đảm bảo cuộc sống không phụ thuộc vào sự nuôi dưỡng của ông Dư, bà Thân nên ông Dư, bà Thân yêu cầu Tòa án chấm dứt việc nuôi con nuôi là hoàn toàn tự nguyện, phù hợp với nguyện vọng của anh Duy và quy định tại Điều 78 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014; Điều 25, 27 Luật nuôi con nuôi năm 2010.

[2] Về yêu cầu Tòa án xác định lại cha, mẹ đẻ cho con: Ngày 01/10/1977, bà Nguyễn Thị C sinh con là anh Huỳnh Thế D tại nhà hộ sinh tư nhân Thanh P, địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Minh K, thị trấn Ba Ngòi, huyện C (nay là thành phố C). Tuy nhiên, vì điều kiện kinh tế, bà và chồng là ông Huỳnh N có thuận tình giao anh Duy cho vợ chồng em ruột của ông Nhân là ông Huỳnh D và bà Trần Thị T trực tiếp nuôi dưỡng. Vào thời điểm bà Cần sinh anh Duy, bà không có giấy chứng sinh cũng như không làm khai sinh cho anh Duy. Do đó, đến khi anh Duy đi học, ông Huỳnh D và bà Trần Thị T đứng tên cha, mẹ làm giấy khai sinh cho anh Duy. Hiện nay nhà hộ sinh Thạnh Phước không còn hoạt động nữa.

Nay, theo nguyện vọng của anh Huỳnh Thế D được về sống cùng cha mẹ đẻ, bà Nguyễn Thị C yêu cầu Tòa án xác định ông Huỳnh N (đã chết năm 2006) là cha đẻ và bà Nguyễn Thị C là mẹ để cho con là anh Huỳnh Thế D.

Xét thấy: Việc khôi phục lại quan hệ cha, mẹ và con giữa cha, mẹ đẻ và người đã làm con nuôi là hậu quả pháp lý có thể phát sinh sau khi chấm dứt việc nuôi con nuôi. Yêu cầu của bà Nguyễn Thị C là hoàn toàn tự nguyện, có cơ sở, phù hợp với nguyện vọng của cha mẹ nuôi là ông Huỳnh D và bà Trần Thị T, nguyện vọng của con đẻ là anh Huỳnh Thế D và Điều 78 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014.

[3] Về lệ phí: Những người yêu cầu ông Huỳnh D, bà Trần Thị T và bà Nguyễn Thị C nên theo quy định tại Điều 37 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án nên ông Huỳnh D, bà Trần Thị T và bà Nguyễn Thị C phải chịu toàn bộ lệ phí Dân sự sơ thẩm với mức thu:

300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) về “Yêu cầu công nhận chấm dứt việc nuôi con nuôi và xác định lại cha, mẹ đẻ cho con”.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, Điều 369, Điều 370 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; các Điều 78, 88, 89, 101, 103 Luật hôn nhân gia đình năm 2014; các Điều 25, 27 Luật nuôi con nuôi năm 2010; Điều 37 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016;

1. Chấp nhận yêu cầu của ông Huỳnh D, bà Trần Thị T, bà Nguyễn Thị C “Yêu cầu công nhận chấm dứt việc nuôi con nuôi và xác định lại cha, mẹ đẻ cho con”:

1.1. Chấm dứt việc nuôi con nuôi của ông Huỳnh D và bà Trần Thị T đối với con nuôi là anh Huỳnh Thế D.

1.2. Ông Huỳnh N (đã chết) là cha đẻ và bà Nguyễn Thị C là mẹ đẻ của anh Huỳnh Thế D.

3. Về lệ phí: Ông Huỳnh D, bà Trần Thị T và bà Nguyễn Thị C phải nộp lệ phí Dân sự sơ thẩm về “Yêu cầu công nhận chấm dứt việc nuôi con nuôi và xác định cha, mẹ cho con” là 300.000đồng nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí mà ông Huỳnh D, bà Trần Thị T và bà Nguyễn Thị C đã nộp theo biên lai thu tiền số: AA/2016/0011851 ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố C. Ông Huỳnh D, bà Trần Thị T và bà Nguyễn Thị C đã nộp đủ tiền lệ phí Dân sự sơ thẩm.

Ông Huỳnh D, bà Trần Thị T và bà Nguyễn Thị C có quyền kháng cáo Quyết định giải quyết việc Hôn nhân gia đình sơ thẩm trong thời hạn 10 ngày, kể từ Tòa án ra quyết định.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

1154
Bản án/Nghị quyết được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Nghị quyết đang xem

Quyết định 01/2017/QĐHNGĐ-ST ngày 05/09/2017 về yêu cầu công nhận chấm dứt việc nuôi con nuôi và xác định lại cha, mẹ đẻ cho con

Số hiệu:01/2017/QĐHNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Cam Ranh - Khánh Hoà
Lĩnh vực:Hôn Nhân Gia Đình
Ngày ban hành: 05/09/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Nghị quyết Sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Nghị quyết Liên quan đến cùng nội dung
Bản án/Nghị quyết Phúc thẩm
Vui lòng Đăng nhập để có thể tải về
Đăng nhập
Đăng ký


  • Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286 (6 lines)
    E-mail: info@lawnet.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: (028) 7302 2286
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;