Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 79/2021/DS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG

BẢN ÁN 79/2021/DS-ST NGÀY 23/12/2021 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 23 tháng 12 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 91/2021/TLST-DS ngày 06 tháng 4 năm 2021 về tranh chấp “Hợp đồng tín dụng”.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 88/2021/QĐXXST-DS ngày 08 tháng 11 năm 2021 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP K.

Địa chỉ: Số Q, đường H, Phường V, Thành phố R, tỉnh Kiên Giang.

Đại diện theo pháp luật: Bà Trần Tuấn A – Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Hữu N – Quyền Giám đốc Ngân hàng TMCP K- Chi nhánh Tiền Giang.

Người được ủy quyền lại: Ông Nguyễn Thanh T – Chức vụ: Phó giám đốc Ngân hàng TMCP K- Chi nhánh Tiền Giang.

Địa chỉ: Số W đường B, xã Đ, TP M, tỉnh Tiền Giang.

2. Bị đơn: Bà Phan Thị Ngọc T, sinh năm: 1983;

Địa chỉ: Số S đường N, Phường B, TP M, tỉnh Tiền Giang. (Có mặt đại diện ngân hàng, vắng mặt bà T)

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Tại đơn khởi kiện ngày 31/8/2020 và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Thanh T trình bày: Ngày 08/6/2017, bà Phan Thị Ngọc T được Ngân hàng TMCP K – Chi nhánh Tiền Giang cấp thẻ tín dụng quốc tế ViSa Classic là 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) theo Giấy đăng ký phát hành kiêm Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank số: 0051/17/TC/2200-05992 cụ thể như sau:

- Ngày phát hành: 08/6/2017, ngày đến hạn: 08/6/2020;

- Mục đích vay: Tiêu dùng;

- Thời hạn vay: 36 tháng;

- Lãi suất trong hạn: 22%/năm;

- Lãi suất quá hạn: 33%/măm;

- Phí chậm thanh toán: 3,5% số tiền thanh toán tối thiểu chưa được thanh toán.

- Phí sử dụng vượt hạn mức: 0,075%/ngày.

- Hình thức thanh toán: Số tiền thanh toán tối thiểu/ tháng: 5% dư nợ. Quá trình vay vốn bà T đã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đầy đủ nợ theo như thỏa thuận. Tạm tính đến ngày 06/8/2020, bà T còn nợ Ngân hàng TMCP K – Chi nhánh Tiền Giang số tiền cụ thể như sau:

Vốn gốc: 23.423.696 đồng. Lãi phát sinh: 366.075 đồng. Phạt chậm trả: 38.925.035 đồng.

Phạt vượt hạn mức: 714.400 đồng.

Tổng cộng: 63.429.206 đồng.

Nay Ngân hàng TMCP K khởi kiện yêu cầu bà Phan Thị Ngọc T trả số tiền nợ gốc quá hạn tính đến thời điểm xét xử ngày 23/12/2021 là:

Vốn gốc còn lại: 23.423.696 đồng. Lãi phát sinh còn lại: 169.421 đồng.

Phí phạt chậm trả còn lại: 77.232.853 đồng.

Phí phạt vượt hạn mức còn lại: 680.785 đồng.

Tổng cộng: 101.506.755 đồng và tiền lãi phát sinh, phạt chậm trả, phạt vượt hạn mức phát sinh theo Giấy đăng ký phát hành kiêm Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank số: 0051/17/TC/2200-05992 ngày 08/6/2017 cho đến khi thanh toán dứt nợ.

* Bị đơn bà Phan Thị Ngọc T đã được Toà án tống đạt thông báo thụ lý, thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, quyết định đưa vụ án ra xét xử, quyết định hoãn phiên toà nhưng bà Thắm vẫn không có ý kiến gì về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

* Tại phiên tòa, ông Nguyễn Thanh T là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, buộc bà Phan Thị Ngọc T trả số tiền nợ gốc quá hạn tính đến ngày 23/12/2021 là 101.506.755 đồng và tiền lãi phát sinh, phạt chậm trả, phạt vượt hạn mức phát sinh theo Giấy đăng ký phát hành kiêm Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank số: 0051/17/TC/2200-05992 ngày 08/6/2017.

Bị đơn bà Phạn Thị Ngọc T vắng mặt không có lý do chính đáng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi thẩm tra xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, nghe lời trình bày và phát biểu tranh luận của đương sự, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về quan hệ pháp luật: Nguyên đơn Ngân hàng TMCP K – Chi nhánh Tiền Giang căn cứ vào theo giấy đăng ký phát hành kiêm hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank số: 0051/17/TC/2200-05992 ngày 08/6/2017 để khởi kiện yêu cầu bà Phan Thị Ngọc T trả số tiền 101.506.755 đồng . Ngân hàng cung cấp thông tin bà T vay tiền với mục đích tiêu dùng. Do đó, Hội đồng xét xử xác định đây là vụ án dân sự về việc tranh chấp “Hợp đồng tín dụng” được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 98 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Điều 463 của Bộ luật dân sự năm 2015 và khoản 3 Điều 26 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

[2] Về thẩm quyền giải quyết: Bị đơn bà Phan Thị Ngọc T có hộ khẩu thường trú tại số S đường N, Phường B, TP M, tỉnh Tiền Giang.. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

[3] Về thủ tục tố tụng: Tòa án đã tiến hành tống đạt đối với bà Phan Thị Ngọc T đến Tòa án để lấy lời khai, thông báo về việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, quyết định đưa vụ án ra xét xử, quyết định hoãn phiên tòa nhưng bà T vẫn vắng mặt không có lý do. Hội đồng xét xử thấy cần áp dụng khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 xét xử vắng mặt đối với bị đơn bà Phan Thị Ngọc T.

[4] Về yêu cầu của đương sự: Xét thẻ tín dụng quốc tế ViSa Classic theo giấy đăng ký phát hành kiêm hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank số: 0051/17/TC/2200-05992 ngày 08/6/2017 giữa Ngân hàng TMCP K – Chi nhánh Tiền Giang và bà Phan Thị Ngọc T là hợp đồng tín dụng có kỳ hạn, nội dung hợp đồng thể hiện số tiền vay là 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) đồng. Thời hạn cho vay là 36 tháng. Mục đích vay: tiêu dùng. Hợp đồng thỏa thuận lãi suất trong hạn: 22%/năm; Lãi suất quá hạn:

33%/măm; Phí chậm thanh toán: 3,5% số tiền thanh toán tối thiểu chưa được thanh toán; Phí sử dụng vượt hạn mức: 0,075%/ngày; Hình thức thanh toán:

Số tiền thanh toán tối thiểu/ tháng: 5% dư nợ.

Tính đến ngày 23/12/2021, bà T còn nợ Ngân hàng TMCP K – Chi nhánh Tiền Giang số tiền cụ thể như sau:

Vốn gốc: 23.423.696 đồng.

Lãi phát sinh còn lại: 169.421 đồng.

Phí phạt chậm trả còn lại: 77.232.853 đồng. Phí phạt vượt hạn mức còn lại: 680.785 đồng.

Tổng cộng: 101.506.755 đồng.

Kể từ ngày quá hạn trả lãi và quá hạn trả tiền gốc, Ngân hàng có nhiều lần đốc thúc bà T trả tiền, nhưng bà T không thực hiện mà cố tình né tránh nghĩa vụ trả nợ. Như vậy việc bà T không thực hiện đúng nghĩa vụ của bên vay tài sản, trả đủ tiền khi đến hạn, là vi phạm nghĩa vụ trả nợ của bên vay theo quy định tại Điều 466 Bộ luật dân sự dân sự năm 2015.

Căn cứ Điều 91 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, thì bà T phải có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, chứng minh, đối chất số tiền đã vay, hoặc cung cấp chứng cứ đã thanh toán tiền cho Ngân hàng. Tuy nhiên, trong quá trình thụ lý giải quyết vụ án, bà T không đến Tòa án cung cấp chứng cứ, đối chất về số tiền đã vay đã thanh toán. Do đó, căn cứ vào lời khai và chứng cứ là thẻ tín dụng quốc tế ViSa Classic theo giấy đăng ký phát hành kiêm hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank số: 0051/17/TC/2200-05992 ngày 08/6/2017 có đủ cơ sở để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng theo quy định tại các Điều 463, 466, 470 của Bộ luật dân sự năm 2015.

Từ những nhận định trên, xét thấy cần chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP K – Chi nhánh Tiền Giang.

[8] Về án phí: Bà Phan Thị Ngọc T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 91; Điều 147, 227, 228, 266, 273, 280 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

Căn cứ vào các Điều 463, 466, 470 Bộ luật dân sự năm 2015;

Căn cứ các Điều 91, 95, 98 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;

Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng TMCP K.

2. Buộc bà Phan Thị Ngọc T phải thanh toán cho Ngân hàng TMCP K số tiền 101.506.755 đồng (một trăm lẻ một triệu năm trăm lẻ sáu ngàn bảy trăm năm mươi lăm ngàn đồng).

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, bà Phan Thị Ngọc T còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong Giấy đăng ký phát hành kiêm Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank số 0051/17/TC/2200-05992 ngày 08/6/2017 cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay.

3. Về án phí: Bà Phan Thị Ngọc T phải chịu 5.075.000 đồng (năm triệu không trăm bảy mươi lăm ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

Hoàn lại cho Ngân hàng TMCP K số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.500.000 (một triệu năm trăm ngàn) đồng theo biên lai thu tiền số 0005572 ngày 06/4/2021 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

4. Về quyền kháng cáo: Ngân hàng TMCP K có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bà Phan Thị Ngọc T có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7, 7a và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

72
Bản án/Nghị quyết được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Nghị quyết đang xem

Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 79/2021/DS-ST

Số hiệu:79/2021/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 23/12/2021
Là nguồn của án lệ
Bản án/Nghị quyết Sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Nghị quyết Liên quan đến cùng nội dung
Bản án/Nghị quyết Phúc thẩm
Vui lòng Đăng nhập để có thể tải về
Đăng nhập
Đăng ký  • Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286 (6 lines)
    E-mail: info@lawnet.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: (028) 7302 2286
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;