Bản án về tranh chấp hợp đồng mua bàn hàng hóa số 37/2022/KDTM-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

BẢN ÁN 37/2022/KDTM-ST NGÀY 30/09/2022 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÀN HÀNG HÓA

Trong ngày 30 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 85/2021/TLST- KDTM ngày 11 tháng 11 năm 2021 về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 14/2022/QĐXXST-KDTM ngày 16 tháng 8 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 191/2022/QĐST-KDTM ngày 06 tháng 9 năm 2022 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Công ty Cổ phần TC.

Địa chỉ: xx, khu phố 1, phường Long Bình, TP. Biên, Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Văn Chính – Chức vụ: Giám đốc.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Vũ Ngọc Ánh, sinh năm 1980.

Địa chỉ: xx, khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Giấy ủy quyền ngày 23/6/2021.

2. Bị đơn: Công ty TM.

Địa chỉ: xx, phường 11, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Huỳnh Bảo Trọng – Chức vụ: Tổng giám đốc.

(Ông Ánh có đơn xin xét xử vắng mặt; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuận Minh vắng mặt không lý do).

NỘI DUNG VỤ ÁN

+ Theo đơn khởi kiện, các bản tự khai và trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn Công ty Cổ phần sản xuất Bao bì Công nghiệp Toàn Cầu do ông Vũ Ngọc Ánh trình bày:

Ngày 12/12/2019, Công ty Cổ phần sản xuất Bao bì Công nghiệp Toàn Cầu và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuận Minh có ký với nhau hai hợp đồng mua bán hàng hóa số 309/HDMBHH-TC2019 và số 311/HDMBHH-TC2019.

Theo thỏa thuận của hợp đồng mua bán hàng hóa số 309/HDMBHH-TC2019, Toàn Cầu sẽ bán cho Thuận Minh các loại hàng hóa:

STT

Tên sản phẩm

Số lượng (cái)

Đơn giá (VNĐ), chưa có VAT

Thành tiền (VNĐ)

1

Túi Diora Red 1kg

1.023.000

2.313

2.366.199.000

2

Thùng carton Diora Red 1kg x 20

51.150

24.000

1.227.600.000

Tổng (VAT)

3.953.178.900

Theo hợp đồng mua bán hàng hóa số 311/HDMBHH-TC2019, Toàn Cầu sẽ bán cho Thuận Minh các loại hàng hóa:

STT

Tên sản phẩm

Số lượng (cái)

Đơn giá (VNĐ), chưa có VAT

Thành tiền (VNĐ)

1

Túi Diora Gold 1kg

306.900

2.100

644.490.000

2

Thùng carton Diora Gold 1kg x 20

15.345

24.000

368.280.000

Tổng (VAT)

1.114.047.000

Sau khi ký hợp đồng, Công ty Toàn Cầu đã giao và Công ty Thuận Minh đã nhận đủ số lượng hàng hóa theo thỏa thuận mua bán trong hai hợp đồng trên, chi tiết giao như sau:

STT

Hóa đơn VAT số

Ngày xuất hóa đơn

Tên sản phẩm

Số lượng giao (cái)

Đơn giá (VNĐ)

Thành tiền

Ghi chú

 

1

413

14/1/2020

Túi Diora Red 1kg

177.100

2.313

409.632.300

Đã thanh toán ngày 11/3/ 2020

2

413

14/1/2020

Thùng carton Diora Red 1kg x 20

7.597

24.000

182.328.000

Đã thanh toán ngày 11/3/ 2020

3

413

14/1/2020

Túi Diora Red 1kg

129.800

2.313

300.227.400

Đã thanh toán ngày 11/3/ 2020

4

413

14/1/2020

Thùng carton Diora Red 1kg x 20

4.641,3

24.000

111.391.200

Đã thanh toán ngày 11/3/ 2020

5

413

14/1/2020

Thùng carton Diora Red 1kg x 20

3.106,7

24.000

74.560.800

Chưa thanh toán

6

451

31/1/2020

Thùng carton Diora Gold 1kg x 20

5.000

24.000

120.000.000

Chưa thanh toán

7

451

31/1/2020

Túi Diora Gold 1kg

24.200

2.100

50.820.000

Chưa thanh toán

8

451

31/1/2020

Túi Diora Gold 1kg

8.780

2.100

18.438.000

Chưa thanh toán

3

9

451

31/1/2020

Thùng carton Diora Gold 1kg x 20

115

24.000

2.760.000

Chưa thanh toán

10

451

31/1/2020

Túi Diora Gold 1kg

11.000

2.100

23.100.000

Chưa thanh toán

11

451

31/1/2020

Túi Diora Gold 1kg

56.100

2.100

117.810.000

Chưa thanh toán

12

450

31/1/2020

Túi Diora Red 1kg

138.000

2.313

319.194.000

Chưa thanh toán

13

450

31/1/2020

Thùng carton Diora Red 1kg x 20

4.910

24.000

117.840.000

Chưa thanh toán

14

451

31/1/2020

Túi Diora Gold 1kg

2.220

2.100

4.662.000

Chưa thanh toán

15

512

12/2/2020

Túi Diora Red 1kg

66.600

2.313

154.045.800

Chưa thanh toán

16

512

12/2/2020

Thùng carton Diora Red 1kg x 20

5.090

24.000

122.160.000

Chưa thanh toán

17

512

12/2/2020

Thùng carton Diora Red 1kg x 20

230

24.000

5.520.000

Chưa thanh toán

18

550

22/2/2020

Thùng carton Diora Gold 1kg x 20

10.230

24.000

245.520.000

Chưa thanh toán

19

550

22/2/2020

Túi Diora Gold 1kg

116.600

2.100

244.860.000

Chưa thanh toán

4

20

680

14/3/2020

Thùng carton Diora Red 1kg x 20

6.000

24.000

144.000.000

Chưa thanh toán

21

680

14/3/2020

Thùng carton Diora Red 1kg x 20

7.555

24.000

181.320.000

Chưa thanh toán

22

680

14/3/2020

Thùng carton Diora Red 1kg x 20

6.000

24.000

144.000.000

Chưa thanh toán

23

624

5/3/2020

Túi Diora Red 1kg

115.000

2.313

265.995.000

Chưa thanh toán

24

652

10/3/2020

Túi Diora Gold 1kg

88.000

2.100

184.800.000

Chưa thanh toán

25

624

5/3/2020

Túi Diora Red 1kg

396.500

2.313

917.104.500

Chưa thanh toán

26

775

27/3/2020

Thùng carton Diora Red 1kg x 20

6.020

24.000

144.480.000

Chưa thanh toán

Thành tiền

4.606.569.000

VAT (10%)

460.656.900

Tổng giá trị

5.067.225.900

Nhưng, sau khi nhận đủ số lượng hàng hóa theo thỏa thuận trong hợp đồng, Công ty Thuận Minh chỉ thanh toán cho Công ty Toàn Cầu được số tiền 1.103.936.724 đồng của hóa đơn số 413, xuất ngày 14/01/2020.

Do Công ty Thuận Minh không thanh toán số tiền còn lại, nên Công ty Thuận Minh đã trả lại cho Công ty Toàn Cầu một phần số lượng hàng đã mua, chi tiết như sau:

STT

Hóa đơn VAT số

Ngày xuất hóa

Tên sản phẩm

Số lượng

Đơn giá

Thời điểm thanh toán

 

 

 

đơn

 

giao (cái)

(VNĐ)

 

1

550

22/2/2020

Thùng carton Diora Gold 1kg x 20

10.230

24.000

245.520.000

2

550

22/2/2020

Túi Diora Gold 1kg

116.600

2.100

244.860.000

3

680

14/3/2020

Thùng carton Diora Red 1kg x 20

6.000

24.000

144.000.000

4

680

14/3/2020

Thùng carton Diora Red 1kg x 20

7.555

24.000

181.320.000

5

680

14/3/2020

Thùng carton Diora Red 1kg x 20

6.000

24.000

144.000.000

6

624

5/3/2020

Túi Diora Red 1kg

115.000

2.313

265.995.000

7

652

10/3/2020

Túi Diora Gold 1kg

88.000

2.100

184.800.000

8

624

5/3/2020

Túi Diora Red 1kg

396.500

2.313

917.104.500

9

775

27/3/2020

Thùng carton Diora Red 1kg x 20

6.020

24.000

144.480.000

Thành tiền

2.472.079.500

VAT (10%)

247.207.950

Tổng thành tiền

2.719.287.450

Tổng số tiền hàng Công ty Thuận Minh mua của Công ty Toàn Cầu theo hai hợp đồng mua bán hàng hóa số 309/HDMBHH-TC2019 và số 311/HDMBHH- TC2019 là 5.067.225.900 đồng. Sau khi nhận hàng, Công ty Thuận Minh thanh toán được cho Công ty Toàn Cầu số tiền là 1.103.936.724 đồng và số hàng Công ty Thuận Minh trả lại trị giá là 2.719.287.450 đồng (5.067.225.900 đồng - 1.103.936.724 đồng - 2.719.287.450 đồng). Như vậy, Công ty Thuận Minh còn nợ Công ty Toàn Cầu số tiền 1.244.001.726 đồng (chưa bao gồm tiền lãi chậm trả). Số tiền này, đã nhiều lần Công ty Toàn Cầu đã yêu cầu Công ty Thuận Minh trả, nhưng Công ty Thuận Minh đều không tự nguyện thực hiện.

Do vậy, nay Công ty Cổ phần sản xuất Bao bì Công nghiệp Toàn Cầu yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuận Minh thanh toán cho Công ty Cổ phần sản xuất Bao bì Công nghiệp Toàn Cầu toàn bộ số tiền nợ gốc là 1.244.001.726 đồng và lãi chậm thanh toán tạm tính từ 01/4/2020 đến ngày xét xử sơ thẩm 30/9/2022 là 29 tháng với số tiền 300.621.725 đồng (1.244.001.726 đồng x 10%/năm x 29 tháng = 300.621.725 đồng).

Tổng cộng yêu cầu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuận Minh thanh toán cho Công ty Cổ phần sản xuất Bao bì Công nghiệp Toàn Cầu tiền mua hàng và tiền lãi chậm thanh toán là 1.244.001.726 đồng + 300.621.725 đồng = 1.544.623.451 đồng.

+ Bị đơn Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuận Minh đã được Tòa án triệu tập, tống đạt các văn bản tố tụng và niêm yết hợp lệ trong quá trình giải quyết vụ án. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuận Minh đều vắng mặt không có lý do, cũng không có văn bản nêu ý kiến, không giao nộp tài liệu chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án. Tại phiên tòa sơ thẩm, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuận Minh vắng mặt nên không có lời khai.

Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa.

- Về tố tụng:

+ Về việc tuân thủ quy định của thẩm phán, thư ký, hội đồng xét xử; việc chấp hành pháp luật của nguyên đơn là đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

+ Việc chấp hành pháp luật của bị đơn là không đúng quy định tại các Điều 70, Điều 72 của Bộ luật tố tụng dân sự.

- Về nội dung: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty Cổ phần sản xuất Bao bì Công nghiệp Toàn Cầu; tuyên buộc bị đơn Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuận Minh phải có trách nhiệm thanh toán cho nguyên đơn Công ty Cổ phần sản xuất Bao bì Công nghiệp Toàn Cầu tạm tính đến ngày 30/9/2022 tổng số tiền là 1.544.623.451 đồng (trong đó nợ gốc là 1.244.001.726 đồng, nợ lãi chậm trả là 300.621.725 đồng).

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

* Về tố tụng:

[1] Về thẩm quyền giải quyết: Công ty Cổ phần sản xuất Bao bì Công nghiệp Toàn Cầu khởi kiện Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuận Minh có địa chỉ: số 76, đường Trần Minh Quyền, phường 11, quận 10, TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuận Minh thanh toán cho Công ty Cổ phần sản xuất Bao bì Công nghiệp Toàn Cầu tính đến ngày 30/9/2022 tổng số tiền là 1.544.623.451 đồng (trong đó nợ gốc là 1.244.001.726 đồng, nợ lãi chậm trả là 300.621.725 đồng).

Căn cứ vào mục 8.3, Điều 8 của hợp đồng mua bán hàng hóa số 309/HDMBHH-TC2019 ngày 12/12/2019 và hợp đồng số 311/HDMBHH-TC2019 ngày 12/12/2019; căn cứ vào các Điều 30, 35, 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa. Căn cứ vào Điều 68 Bộ luật tố tụng dân sự xác định Công ty Cổ phần sản xuất Bao bì Công nghiệp Toàn Cầu là nguyên đơn, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuận Minh là bị đơn trong vụ án.

[2] Về quan hệ pháp luật: Xác định quan hệ pháp luật là “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hòa”.

[3] Về thủ tục tố tụng khác:

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn Công ty Cổ phần sản xuất Bao bì Công nghiệp Toàn Cầu ông Vũ Ngọc Ánh có đơn đề nghị xin xét xử vắng mặt; bị đơn Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuận Minh đã được Tòa án triệu tập hợp lệ, thông báo giao nộp tài liệu, chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ án. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuận Minh không đến Tòa án làm việc, cũng không có văn bản nêu ý kiến, không giao nộp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án. Tại phiên tòa, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuận Minh đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai nhưng vắng mặt nên không có lời khai. Căn cứ vào khoản 1 Điều 227, khoản 1 Điều 228; Điều 238 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt các đương sự là đúng quy định pháp luật.

Về nội dung:

[4] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:

Công ty Cổ phần sản xuất Bao bì Công nghiệp Toàn Cầu yêu cầu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuận Minh phải thanh toán tổng số tiền 1.544.623.451 đồng đồng tính đến ngày 30/9/2022 (trong đó nợ gốc là 1.244.001.726 đồng, nợ lãi chậm trả là 300.621.725 đồng) căn cứ theo hợp đồng mua bán hàng hóa số 309/HDMBHH-TC2019 ngày 12/12/2019 và hợp đồng số 311/HDMBHH-TC2019 ngày 12/12/2019 đã được xác lập giữa hai bên.

Theo thỏa thuận của hợp đồng mua bán hàng hóa số 309/HDMBHH-TC2019 ngày 12/12/2019, Công ty Cổ phần sản xuất Bao bì Công nghiệp Toàn Cầu sẽ bán cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuận Minh các loại hàng hóa:

+ Túi Diora Red 01kg: số lượng 1.023.000 cái x 2.313 = 2.366.199.000 đồng.

+ Thùng Carton Diora Red 01kg x 20: Số lượng 51.150 x 24.000 = 1.227.600.000 đồng.

Thành tiền (VAT 10%) là: 3.953.178.900 đồng.

Theo thỏa thuận của hợp đồng mua bán hàng hóa số 311/HDMBHH-TC2019 ngày 12/12/2019, Công ty Cổ phần sản xuất Bao bì Công nghiệp Toàn Cầu sẽ bán cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuận Minh các loại hàng hóa:

+ Túi Diora Gold 01kg: số lượng 306.900 cái x 2.100 = 644.490.000 đồng.

+ Thùng Carton Diora Gold 01kg x 20: Số lượng 15.345 x 24.000 = 368.280.000 đồng.

Thành tiền (VAT 10%) là: 1.114.047.000 đồng.

Theo đó, giữa Công ty Toàn Cầu và Công ty Thuận Minh đã ký kết với nhau theo hai hợp đồng mua bán hàng hóa số 309/HDMBHH-TC2019 ngày 12/12/2019 và hợp đồng số 311/HDMBHH-TC2019 ngày 12/12/2019 đã bao gồm thuế VAT với tổng số tiền là: 5.067.225.900 đồng.

Quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty Toàn Cầu đã giao và Công ty Thuận đã nhận đủ số lượng hàng hóa theo thỏa thuận mua bán trong hai hợp đồng số 309/HDMBHH-TC2019 ngày 12/12/2019 và hợp đồng số 311/HDMBHH-TC2019 ngày 12/12/2019. Sau khi nhận đủ số lượng hàng hóa theo thỏa thuận trong hai hợp đồng, Công ty Thuận Minh chỉ thanh toán cho Công ty Toàn Cầu được số tiền 1.103.936.724 đồng của hóa đơn số 413, xuất ngày 14/01/2020. Số tiền 1.103.936.724 đồng cũng được phía Công ty Toàn Cầu thừa nhận.

Do không thanh toán số tiền còn lại, nên Công ty Thuận Minh đã trả lại cho Công ty Toàn Cầu một phần số lượng hàng đã mua, trị giá 2.719.287.450 đồng.

Như vậy, trong quá trình thực hiện hợp đồng Công ty Thuận Minh chỉ thanh toán được số tiền 1.103.936.724 đồng của hóa đơn số 413, xuất ngày 14/01/2020 và đã trả lại số lượng hàng hóa trị giá 2.719.287.450 đồng cho Công ty Toàn Cầu. Còn lại số tiền: (5.067.225.900 đồng – “1.103.936.724 đồng + 2.719.287.450”) đồng) = 1.244.001.726 đồng Công ty Thuận Minh chưa thanh toán cho Công ty Toàn Cầu.

Do vậy, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc bị đơn phải thanh toán số tiền nợ còn lại 1.244.001.726 đồng là có cơ sở chấp nhận.

[5] Đối với yêu cầu tính lãi: Do trong hai hợp đồng mua bán hàng hóa số 309/HDMBHH-TC2019 ngày 12/12/2019 và hợp đồng số 311/HDMBHH-TC2019 ngày 12/12/2019 giữa các bên không có thỏa thuận về lãi và cũng không có thỏa thuận nào khác về việc trả lãi nên căn cứ vào Điều 466, 468 Bộ luật dân sự năm 2015 thì bị đơn phải có nghĩa vụ trả lãi đối với khoản nợ chậm trả theo lãi suất tính thời điểm từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/9/2022 là 29 tháng, cụ thể: (1.244.001.726 đồng x 10%/năm x 29 tháng) = 300.621.725 đồng.

Tổng cộng nợ gốc và nợ lãi là: 1.244.001.726 đồng + 300.621.725 đồng = 1.544.623.451 đồng.

Do vậy, buộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuận Minh phải có trách nhiệm thanh toán cho Công ty Cổ phần sản xuất Bao bì Công nghiệp Toàn Cầu tổng số tiền nợ gốc và nợ lãi là 1.544.623.451 đồng.

[6] Ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa đề nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có cơ sở, phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[7] Về án phí: Theo quy định tại Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án do yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần sản xuất Bao bì Công nghiệp Toàn Cầu được chấp nhận nên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuận Minh phải chịu số tiền án phí dân sự theo quy định pháp luật.

Công ty Cổ phần sản xuất Bao bì Công nghiệp Toàn Cầu được nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 27.600.000 đồng (hai mươi bảy triệu sáu trăm ngàn đồng) theo biên lai thu số 0000272 ngày 09/11/2021 của Cơ quan thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng các Điều 30, 35, 39, 68, 147, 235, 227, 228, 238, 266, 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Các Điều 357, 466, 468 của Bộ luật dân sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty Cổ phần sản xuất Bao bì Công nghiệp Toàn Cầu đối với bị đơn Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuận Minh về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa”.

Buộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuận Minh phải có trách nhiệm thanh toán cho Công ty Cổ phần sản xuất Bao bì Công nghiệp Toàn Cầu tổng số tiền tạm tính đến hết ngày 30/9/2022 là 1.544.623.451 đồng (một tỷ năm trăm bốn mươi bốn triệu sáu trăm hai mươi ba ngàn bốn trăm năm mươi mốt đồng), (trong đó số tiền nợ gốc là 1.244.001.726 đồng, số tiền nợ lãi là 300.621.725 đồng).

2. Về án phí: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuận Minh phải chịu số tiền án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là 58.338.703 đồng (năm mươi tám triệu ba trăm ba mươi tám ngàn bảy trăm lẻ ba đồng).

Công ty Cổ phần sản xuất Bao bì Công nghiệp Toàn Cầu được nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 27.600.000 đồng (hai mươi bảy triệu sáu trăm ngàn đồng) theo biên lai thu số 0000272 ngày 09/11/2021 của Cơ quan thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án Dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án Dân sự.

3. Về quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 ngày, các đương sự được quyền kháng cáo bản án kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết để Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

95
Bản án/Nghị quyết được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Nghị quyết đang xem

Bản án về tranh chấp hợp đồng mua bàn hàng hóa số 37/2022/KDTM-ST

Số hiệu:37/2022/KDTM-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành: 30/09/2022
Là nguồn của án lệ
Bản án/Nghị quyết Sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Nghị quyết Liên quan đến cùng nội dung
Bản án/Nghị quyết Phúc thẩm
Vui lòng Đăng nhập để có thể tải về
Đăng nhập
Đăng ký  • Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286 (6 lines)
    E-mail: info@lawnet.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: (028) 7302 2286
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;