Bản án 60/2020/DS-ST ngày 14/12/2020 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐH, TỈNH BẠC LIÊU

BẢN ÁN 60/2020/DS-ST NGÀY 14/12/2020 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Ngày 14 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện ĐH xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 100/2020/TLST-DS ngày 29 tháng 4 năm 2020 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 76/2020/QĐXXST-DS ngày 28 tháng 10 năm 2020 giữa các đương sự:

-Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP BĐLV Địa chỉ: số 109 THĐ, phường CN, quận HK, Hà Nội Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Doãn S – Chức vụ: Tổng giám đốc Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lâm Thanh T – Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng TMCP BĐLV. Theo văn bản ủy quyền số 979/2020/QĐ – LienVietPostBank.BL ngày 14/7/2020.

-Bị đơn: Anh Ngô Hoàng Nh, sinh năm 1988 Địa chỉ: ấp 2, xã LĐĐ A, huyện ĐH, tỉnh Bạc Liêu (Đại diện Ngân hàng có đơn xin vắng mặt, anh Nh vắng mặt không có lý do)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 04/3/2020, các lời khai tại Tòa án, đại diện cho nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ phần BĐLV (sau đây gọi tắt là Ngân hàng) trình bày: Vào ngày 26/4/2018 anh Ngô Hoàng Nh có ký hợp đồng tín dụng số HDTD 18A2018014 thống nhất về việc vay tiền tại Ngân hàng TMCP BĐLV số tiền gốc là 100.000.000 đồng, mục đích vay tiêu dùng, thời hạn vay là 60 tháng, kỳ hạn trả nợ là trả vốn gốc và lãi định kỳ hàng tháng, vay theo hình thức tín chấp, lãi suất hai bên thỏa thuận là 12%/năm trong 03 tháng đầu, từ tháng thứ 4 trở đi LSCV được tính theo công thức sau: LSCV = LStiết kiệm thưởng kỳ hạn 13 tháng lãi suất cuối kỳ + 5.75%/năm), kỳ hạn trả nợ vào ngày 15 hàng tháng, kỳ trả nợ đầu tiên vào ngày 15/5/2018, số tiền nợ gốc phải trả từ kỳ 01 đến kỳ 59 với số tiền 1.667.000 đồng/kỳ, kỳ cuối trả 1.647.000 đồng/kỳ, số tiền nợ lãi phải trả tính trên dư nợ thực tế tại từng thời điểm, kể từ ngày 25/3/2019 thì anh Ngô Hoàng Nh không trả nợ đúng hạn mặc dù Ngân hàng đã nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở việc trả nợ, nay Ngân hàng khởi kiện yêu cầu anh Ngô Hoàng Nh có nghĩa vụ giao trả cho Ngân hàng TMCP BĐLV (gọi tắt là Ngân hàng) số tiền 99.904.888 đồng (trong đó: số tiền gốc 79.996.000 đồng, nợ lãi 19.908.888 đồng tạm tính đến ngày 14/12/2020) và lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng đã ký cho đến khi thanh toán xong nợ. Ngoài ra Ngân hàng TMCP BĐLV không có yêu cầu nào khác.

Đối với bị đơn anh Ngô Hoàng Nh: Mặc dù anh Ngô Hoàng Nh đã được Tòa án tống đạt hợp lệ thông báo thụ lý vụ án, giấy triệu tập làm việc và thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, nhưng anh Nh không đến Tòa án để làm việc theo nội dung giấy triệu tập của Tòa án, và cũng không có lý do chính đáng. Do đó, Tòa án sẽ tiến hành giải quyết vắng mặt đối anh Nh theo đúng trình tự quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện ĐH tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến:

Về thủ tục tố tụng: Trong quá trình thụ lý giải quyết vụ án Thẩm phán, Hội đồng xét xử và đại diện nguyên đơn đã chấp hành đúng theo quy định của pháp luật. Riêng đối với bị đơn là chấp hành chưa nghiêm theo giấy triệu tập của Tòa án.

Về nội dung vụ án: Căn cứ hợp đồng tín dụng đã ký kết giữa Ngân hàng với anh Ngô Hoàng Nh, căn cứ điều 463, 466 và 468 của Bộ luật dân sự; căn cứ Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng thì đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP BĐLV với anh Ngô Hoàng Nh.

Án phí buộc anh Ngô Hoàng Nh phải nộp theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa;

và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

Về thủ tục tố tụng: Ngân hàng Thương mại cổ phần BĐLV khởi kiện về việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản với anh Ngô Hoàng Nh; bị đơn anh Ngô Hoàng Nh có địa chỉ cư trú tại huyện ĐH. Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, Điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện ĐH.

Ông Lâm Thanh T là người đại diện theo ủy quyền cho Ngân hàng TMCP BĐLV có đơn yêu cầu được vắng mặt tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Căn cứ khoản 1 Điều 227, khoản 1 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử chấp nhận và tiến hành xét xử vắng mặt đối với ông T.

Anh Ngô Hoàng Nh đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai để tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm, nhưng anh Nh vắng mặt mà không có lý do chính đáng. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt đối với anh Ngô Hoàng Nh.

Về nội dung vụ án: Vào ngày 26/4/2018 anh Ngô Hoàng Nh có ký hợp đồng tín dụng số HDTD 18A2018014 thống nhất về việc vay tiền tại Ngân hàng TMCP BĐLV số tiền gốc là 100.000.000 đồng, mục đích vay tiêu dùng, thời hạn vay là 60 tháng, kỳ hạn trả nợ là trả vốn gốc và lãi định kỳ hàng tháng, vay theo hình thức tín chấp, lãi suất hai bên thỏa thuận là 12%/năm trong 03 tháng đầu, từ tháng thứ 4 trở đi LSCV được tính theo công thức sau: LSCV = LStiết kiệm thưởng kỳ hạn 13 tháng lãi suất cuối kỳ + 5.75%/năm), kỳ hạn trả nợ vào ngày 15 hàng tháng, kỳ trả nợ đầu tiên vào ngày 15/5/2018, số tiền nợ gốc phải trả từ kỳ 01 đến kỳ 59 với số tiền 1.667.000 đồng/kỳ, kỳ cuối trả 1.647.000 đồng/kỳ, số tiền nợ lãi phải trả tính trên dư nợ thực tế tại từng thời điểm, kể từ ngày 25/3/2019 thì anh Ngô Hoàng Nh không trả nợ đúng hạn mặc dù Ngân hàng đã nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở việc trả nợ, nay Ngân hàng khởi kiện yêu cầu anh Ngô Hoàng Nh có nghĩa vụ giao trả cho Ngân hàng TMCP BĐLV (gọi tắt là Ngân hàng) số tiền 99.904.888 đồng (trong đó: số tiền gốc 79.996.000 đồng, nợ lãi 19.908.888 đồng tạm tính đến ngày 14/12/2020) và lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng đã ký cho đến khi thanh toán xong nợ. Ngoài ra Ngân hàng TMCP BĐLV không có yêu cầu nào khác. Xét thấy yêu cầu của Ngân hàng là phù hợp với quy định tại Điều 463, 466 và 468 của Bộ luật dân sự, Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng nên được Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng đối với anh Ngô Hoàng Nh.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát về việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự và đường lối giải quyết vụ án là phù hợp, được Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận.

Do yêu cầu của Ngân hàng được chấp nhận toàn bộ nên Ngân hàng không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch. Hoàn lại cho Ngân hàng thương mại cổ phần BĐLV số tiền tạm ứng án phí đã đóng là 2.243.200 đồng theo biên lai thu số 0007588 ngày 28/4/2020 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện ĐH.

Anh Ngô Hoàng Nh phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 4.995.000 đồng nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện ĐH.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 227; khoản 1 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Áp dụng Điều 463, 466 và 468 của Bộ luật dân sự năm 2015;

Áp dụng Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Áp dụng vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Tuyên Xử:

1/. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng thương mại cổ phần BĐLV đối với anh Ngô Hoàng Nh về tranh chấp hợp đồng vay tài sản.

2/. Buộc anh Ngô Hoàng Nh có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần BĐLV số tiền 99.904.888 đồng (trong đó: số tiền gốc 79.996.000 đồng, nợ lãi 19.908.888 đồng tạm tính đến ngày 14/12/2020) và trả thêm khoản tiền lãi phát sinh từ ngày 15/12/2020 cho đến khi thanh toán xong khoản nợ vay theo lãi suất quy định tại hợp đồng đã ký kết.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

3/. Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Hoàn lại cho Ngân hàng thương mại cổ phần BĐLV số tiền tạm ứng án phí đã đóng là 2.243.200 đồng theo biên lai thu số 0007588 ngày 28/4/2020 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện ĐH.

Anh Ngô Hoàng Nh phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 4.995.000 đồng nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện ĐH.

Án xử sơ thẩm công khai báo Ngân hàng thương mại cổ phần BĐLV, anh Ngô Hoàng Nh được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

178
Bản án/Nghị quyết được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Nghị quyết đang xem

Bản án 60/2020/DS-ST ngày 14/12/2020 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Số hiệu:60/2020/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Đông Hải - Bạc Liêu
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 14/12/2020
Là nguồn của án lệ
Bản án/Nghị quyết Sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Nghị quyết Liên quan đến cùng nội dung
Bản án/Nghị quyết Phúc thẩm
Vui lòng Đăng nhập để có thể tải về
Đăng nhập
Đăng ký  • Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286 (6 lines)
    E-mail: info@lawnet.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: (028) 7302 2286
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;