Bản án 2066/2018/HNGĐ-ST ngày 11/10/2018 về tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 2066/2018/HNGĐ-ST NGÀY 11/10/2018 VỀ TRANH CHẤP THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON SAU KHI LY HÔN

Ngày 11 tháng 10 năm 2018 tại Phòng xử án của Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hôn nhân và gia đình thụ lý số 2069/2018/TLST-HNGĐ ngày 25 tháng 10 năm 2017, về tranh chấp “Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 298/2018/QĐXXST-HNGĐ ngày 21 tháng 8 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 248/2018/QĐST-HNGĐ ngày 20 tháng 9 năm 2018, giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Ông Nguyễn Mạnh H, sinh năm 1979

Địa chỉ: Phường N, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh

Bị đơn: Bà Phạm Lan A, sinh năm 1985 (Vắng mặt)

Địa chỉ thường trú: Thị trấn K, huyện K, tỉnh Gia Lai Địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: Phường H, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh

NỘI DUNG VỤ ÁN

1. Theo đơn khởi kiện đề ngày 18 tháng 10 năm 2017 và các lời khai của nguyên đơn ông Nguyễn Mạnh H trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa như sau:

Ông và bà Phạm Lan A đã ly hôn theo Bản án Ly hôn số 701/2016/HNGĐ- PT ngày 14/6/2016 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tại bản án quyết định về con chung như sau: Giao con chung là trẻ Nguyễn Ngọc Như Y, sinh ngày 23/01/2014 cho bà Phạm Lan A trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục. Tuy nhiên, từ khi bản án có hiệu lực đến nay, bà Lan A không tạo điều kiện cho ông thăm con, thay đổi nơi ở nhiều lần không thông báo cho ông biết để thuận tiên thăm nuôi con, bà Lan A cũng không có điều kiện chăm sóc con đầy đủ, không có việc làm ổn định, không cho con đi học để được giáo dục và trưởng thành trong điều kiện tốt nhất. Đồng thời, về nhân cách và đạo đức không đủ nhân cách để nuôi dạy con chung, bởi vì bà Lan A có lối sống không lành mạnh, dung tục trái thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội, bản thân bà Lan A tham gia vào các trang mạng xã hội khiêu dâm, có lối sống trụy lạc. Do bà Lan A có lối sống trụy lạc và không lành mạnh nên việc con gái Nguyễn Ngọc Như Y, sinh ngày 23/01/2014 được giao cho bà Lan A chăm sóc và nuôi dạy là không đảm bảo cuộc sống, nhận thức và tâm sinh lý của con gái, làm ảnh hưởng đến sự phát triển về nhân cách, giáo dục và nhận thức. Bản thân ông có việc làm ổn định, có thời gian chăm sóc con và có nơi ở ổn định nên có điều kiện để chăm sóc con hơn bà Lan A.

Vì vậy, ông xin được thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, ông yêu cầu được trực tiếp, chăm sóc, trông nom, nuôi dưỡng, giáo dục con tên Nguyễn Ngọc Như Y, sinh ngày 23/01/2014.

- Về cấp dưỡng nuôi con: Ông không yêu cầu bà Lan A cấp dưỡng nuôi con

-Về án phí 300.000đồng, ông H thỏa thuận đóng theo quy định pháp luật.

2. Bị đơn bà Phạm Lan A –Vắng mặt:

Sau khi thụ lý hồ sơ vụ án, Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh đã tiến hành tống đạt, niêm yết thông báo thụ lý vụ án, giấy triệu tập đương sự để lấy lời khai để giải quyết vụ án ly hôn, giấy triệu tập tham gia phiên họp về việc kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải hợp lệ bị đơn tham gia tố tụng theo đúng qui định của Bộ luật Tố tụng dân sự nhưng bị đơn không có ý kiến phản hồi thông báo thụ lý vụ án cũng không có mặt tại tòa tham gia tố tụng theo quy định.

Bị đơn bà Phạm Lan A đã được niêm yết hợp lệ tham gia phiên tòa theo đúng qui định của Bộ luật Tố tụng dân sự đến lần thứ 2 nhưng vẫn vắng mặt không rõ lý do.

3.Tại phiên tòa,

Nguyên đơn ông H vẫn giữ nguyên yêu cầu được trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chung Nguyễn Ngọc Như Y, sinh ngày 23/01/2014.

4.Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh phát biểu: Thẩm phán đã vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử. Về giải quyết và xét xử vụ án Thẩm phán và Hội đồng xét xử đã tuân thủ quy định của pháp luật về tố tụng. Người tham gia tố tụng đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật khi tham gia. Về nội dung, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn ông Nguyễn Mạnh H được trực tiếp trông nôm, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chung Nguyễn Ngọc Như Y, sinh ngày 23/01/2014.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1].Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: Tranh chấp giữa các bên trong vụ án là Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được qui định tại khoản 3 Điều 28 Bộ luật Tố tụng dân sự. Tại thời điểm thụ lý bị đơn bà Phạm Lan A có cư trú cuối cùng tại quận B nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự. [2].Về yêu cầu của đương sự:

[2.1]. Xét yêu cầu của ông Nguyễn Mạnh H về việc trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chung tên Nguyễn Ngọc Như Y, sinh ngày 23/01/2014, Hội đồng xét xử nhận thấy:

Về quan hệ hôn nhân: Ông Nguyễn Mạnh H và bà Phạm Lan A đã ly hôn theo Bản án Ly hôn số 701/2016/HNGĐ-PT ngày 14/6/2016 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Về con chung: Tại bản án trên đã quyết định về con chung như sau: Giao con chung là trẻ Nguyễn Ngọc Như Y, sinh ngày 23/01/2014 cho bà Phạm Lan A trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử nhận thấy từ khi ly hôn đến nay ông H đã rất nhiều lần đến thăm con nhưng không biết được tin tức con ở đâu vì bà Lan A đã đem con đi nơi khác sinh sống không thông báo địa chỉ mới cho ông H biết để ông H thực hiện quyền thăm nuôi con theo quy định của luật Hôn nhân và gia đình. Ông H đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn không có tin tức bà Lan A và cháu Nguyễn Ngọc Như Y hiện nay đang sinh sống ở đâu, tình trạng sức khỏe của cháu Như Y như thế nào việc học tập của cháu Như Y ra sao ông H đều không hay biết, ông đã về quê của bà Lan A ở thị trấn K, huyện K, tỉnh Gia Lai để hỏi thông tin nhưng gia đình bà Lan A cũng không biết tin tức gì. Điều này cho thấy bà Lan A đã cố tình không tạo điều kiện để ông H có thể thực hiện quyền thăm nuôi con theo quy định pháp luật và vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 81, Khoản 3 Điều 82, Khoản 2 Điều 83 Luật Hôn nhân và gia đình quy định .

Điều 81.Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên….

Điều 82. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Điều 83. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

2. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng,giáo dục con.

Đồng thời vào tháng 2/2017 bà Lan A đã tự ý làm khai sinh mới cho con chung tên Nguyễn Ngọc Như Y thành Phạm Mai A, sinh ngày 23/01/2014 tại Ủy ban nhân dân Thị trấn K, huyện K, tỉnh Gia Lai. Sau khi ông H khiếu nại thì Ủy ban nhân dân huyện K đã ban hành Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 về việc hủy bỏ Giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân thị trấn K cấp trái quy định, cụ thể Thu hồi và hủy bỏ Giấy khai sinh số 25, quyển số 01 do Ủy ban nhân dân Thị Trấn K đăng ký ngày 06/02/2017 cho công dân Phạm Mai A, lý do thu hồi, hủy bỏ: Đăng ký khai sinh trái quy định pháp luật vi phạm Khoản 4 Điều 5, Luật Hộ tịch: Mỗi sự kiện hộ tịch chỉ được đăng ký tại một cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền theo quy định. Trong khi đó cháu Như Y đã được đăng ký làm khai sinh tại Ủy ban nhân dân Phường Q, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3/2014. Điều này cho thấy bà Lan A đã cố tình thay đổi họ tên cháu Nguyễn Ngọc Như Y làm ảnh hưởng đến lý lịch của cháu Y và làm phức tạp thêm tình trạng nhân thân của cháu Y.

Nhận thấy, hiện nay ông H có nhà ở ổn định, có công việc và thu nhập ổn định, có trình độ học vấn có đủ điều kiện để chăm sóc, nuôi dưỡng tốt cho cháu Nguyễn Ngọc Như Y, việc bà Lan A từ khi ly hôn đến nay không tạo điều kiện để ông H thăm nuôi, chăm sóc cháu Y cũng như không thông báo địa chỉ nơi đang sinh sống của cháu Y, tự ý thay đổi tên cháu Y làm mới giấy khai sinh đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của ông H đối với cháu Y nên yêu cầu của ông H yêu cầu được trựctiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cháu Nguyễn Ngọc Như Y, sinh ngày 23/01/2014 là có căn cứ nên được chấp nhận.

[2.2].Về cấp dưỡng nuôi con: Ghi nhận ý kiến của ông H không yêu cầu bà Phạm Lan A cấp dưỡng nuôi con

[3]. Về án phí: Căn cứ điểm d Điều 11 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý án phí và lệ phí Tòa án; thì yêu cầu của ông H được chấp nhận nên không phải chịu án phí theo quy định. Tuy nhiên, ông H tự nguyện chịu án phí dân sự sơ thẩm 300.000 đồng, nên Hội đồng xét xử ghi nhận sự tựnguyện này.

Vì các lẽ nêu trên;

QUYẾT ĐỊNH

- Áp dụng các Điều 28; Điều 35, Điều 39; Điều 146; Điều 147; Điều 203;Điều 227; Điều 271; Điều 273; Điều 278; Điều 280 của Bộ Luật Tố Tụng dân sự;

- Áp dụng Điều 81, Điều 82, Điều 83, Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình;

- Áp dụng Luật Thi hành án dân sự;

- Áp dụng Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý án phí và lệ phí Tòa án;;

1. Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn ông Nguyễn Mạnh H: Giao cho ông Nguyễn Mạnh H trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chung tên Nguyễn Ngọc Như Y, sinh ngày 23/01/2014.

-Về cấp dưỡng nuôi con: Ghi nhận ý kiến của ông H không yêu cầu bà Phạm Lan A cấp dưỡng nuôi con.

Bà Phạm Lan A được quyền đến thăm nom, chăm sóc, giáo dục con chung. Vì lợi ích của của con, khi có lý do chính đáng bà Lan A có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con chung hoặc cũng như mức cấp dưỡng nuôi con.

2. Về án phí: Ghi nhận ý kiến của ông H tự nguyện nộp 300.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm nhưng được trừ vào số tiền tiền tạm ứng án phí đã nộp 300.000 đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số AA/2017/003168 ngày 23/10/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh. Ông H đã nộp đủ án phí dân sự sơ thẩm. Thi hành tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền.

3. Quyền kháng cáo: Ông H được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bà Lan A được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt hoặc niêm yết hợp lệ bản án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 của Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

503
Bản án/Nghị quyết được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Nghị quyết đang xem

Bản án 2066/2018/HNGĐ-ST ngày 11/10/2018 về tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

Số hiệu:2066/2018/HNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Hôn Nhân Gia Đình
Ngày ban hành: 11/10/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Nghị quyết Sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Nghị quyết Liên quan đến cùng nội dung
Bản án/Nghị quyết Phúc thẩm
Vui lòng Đăng nhập để có thể tải về
Đăng nhập
Đăng ký  • Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286 (6 lines)
    E-mail: info@lawnet.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: (028) 7302 2286
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;