Bản án 09/2019/HC-PT ngày 26/09/2019 về khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

BẢN ÁN 09/2019/HC-PT NGÀY 26/09/2019 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Ngày 26 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu tiến hành mở phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án Hành chính thụ lý số: 09/2019/TLPT-HC ngày 31/01/2019 về “khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính”.

Do bản án hành chính sơ thẩm số 10/2018/HC-ST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố B bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 10/2019/QĐPT-HC ngày 26 tháng 4 năm 2019 giữa các đương sự:

1. Người khởi kiện: Quách Thành N1, sinh năm 1964 (có mặt)

Địa chỉ: số 1/237, ấp V1,, xã V2, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu

2. Người bị kiện: Trưởng Công an thành phố B, tỉnh Bạc Liêu (vắng mặt)

Địa chỉ: Số 30/4, phường A, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu.

3. Người kháng cáo: Người khởi kiện ông Quách Thành N1.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện, bản tự khai và tại phiên tòa, ông Quách Thành N1, là người khởi kiện trình bày: Vào ngày 17/3/2017 khoảng 06 giờ sáng, ông N1 đến quán chú Q và Tý C để ăn sáng và uống cà phê, khi đi gặp Đặng Minh H đến chở vôi nên rủ Đặng Minh H cùng vào quán. Khoảng 15 phút sau nghe tiếng la bên chợ V1 nên ông đi qua xem thấy vợ ông là bà Lý Thị S đang lớn tiếng với bà Trần Thị Kim H nên ông mới nói “ bỏ đi, được rồi”, ông khuyên vợ không được nên bỏ đi về đến chân cầu V1 thì gặp Nguyễn Quốc Đ chạy đến hỏi “ai đánh vợ tôi?” nên ông nói: tao thấy thiếm mày đánh vợ mày mấy cái được người ta can rồi, Đ nói: được rồi, để tôi tính. Lúc đó, Đ vừa chạy về hướng chợ vừa điện thoại; khi đó, sợ Đ chạy đến chợ đánh vợ ông nên ông quay lại chợ nắm tay kéo vợ ông về. Khi đến nhà ông Sáu T ông nghe phía sau có tiếng la sao mày đánh tao; ông quay lại thấy Đ đánh bà Châu Thị N2, ông chạy lại cản thì bị Đ đánh té xuống đất, lúc đó ông thấy con ông là Quách Minh G chạy đến cản Đ không cho Đ đánh ông. Khi ngồi dậy thì ông thấy chị Hồng Thị Bích N3 đang câu vật với vợ ông là Lý Thị S, còn Nguyễn Thị Thùy L, Nguyễn Thị Giao L đánh vào đầu, cổ của vợ ông; Nguyễn Thị Q cầm đá đập vào lưng vợ ông, lúc đó ông nhào đến xô Q, Thùy L, Giao L ra, cùng lúc đó có người đến can ngăn, khi đó ông tối tăm mày mặt dạng bị lên máu nên không còn biết gì nửa.

Ông N1 xác định chỉ có can đánh nhau, ông không có đánh anh Nguyễn Quốc Đ, cũng như không xâm hại đến sức khỏe của người khác. Nhưng Phó trưởng Công an thành phố B được S ủy quyền của Trưởng Công an thành phố B lại ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 54/QĐ-XPHC ngày 16/3/2018 về hành vi xâm hại đến sức khỏe người khác. Đến ngày 04/5/2018 Trưởng Công an thành phố B ra quyết định giải quyết khiếu nại số 48/QĐ-CATP với nội dung giữ nguyên Quyết định số 54/QĐ-XPHC ngày 16/3/2018 vì cho rằng ông có hành vi đánh Nguyễn Quốc Đ. Do đó ông N1 khỏi kiện yêu cầu Tòa án hủy toàn bộ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 54/QĐ-XPHC ngày 16/3/2018 và Quyết định giải quyết khiếu nại số 48/QĐ-CATP ngày 04/5/2018 của Công an thành phố B, tỉnh Bạc Liêu.

* Tại tờ trình bày ý kiến ngày 07/6/2018, ông Phạm Quang C – Trưởng Công an thành phố B, là người bị kiện trình bày: Công an thành phố B đã xử lý và giải quyết đúng quy định pháp luật nên không đồng ý hủy các quyết định theo yêu cầu của người khởi kiện.

* Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu phát biểu quan điểm:

- Về tố tụng: trong quá trình thụ lý vụ án, Tòa án đã thực hiện đầy đủ theo thủ tục tố tụng hành chính và các văn bản có liên quan nên về hình thức tố tụng Viện kiểm sát xét thấy bảo đảm đủ điều kiện và hợp pháp.

- Về nội dung vụ án: Qua các tài liệu có trong hồ sơ được thẩm tra tại phiên tòa hôm nay, có đủ căn cứ xác định ông N1 có đánh anh Đ. Căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật tố tụng hành chính đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của ông Quách Thành N1, giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm số 10/2018/HCST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố B .

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát. Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: Tại giai đoạn sơ thẩm, Tòa án cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, người bị kiện là Trưởng Công an thành phố B được Tòa án triệu tập tham dự phiên tòa nhưng có đơn xin xét xử vắng mặt nên Tòa án tiến hành xét xử vụ án vắng mặt người bị kiện theo quy định tại khoản 4 Điều 225 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

[2] Về đối tượng và thẩm quyền giải quyết: ông Quách Thành N1 khởi kiện yêu cầu hủy quyết định xử phạt số 54/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 và quyết định giải quyết khiếu nại số 48/QĐCATP ngày 04/5/2018 Trưởng Công an thành phố B nên theo quy định tại khoản 2 Điều 3, khoản 1 Điều 30, khoản 1 Điều 31 Luật Tố tụng hành chính thì quyết định hành chính mà ông Quách Thành N1 khởi kiện là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện. Do đó, Tòa án nhân dân thành phố B thụ lý, giải quyết vụ án này là đúng đối tượng và đúng thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.

[3] Về Thời hiệu khởi kiện: Cấp sơ thẩm xác định còn thời hiệu khi xem xét yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và đúng quy định của Luật tố tụng hành chính.

[4] Xét kháng cáo của ông Quách Thành N1 không đồng ý Bản án hành chính sơ thẩm số 10/2018/HCST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố B, yêu cầu hủy quyết định 54/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 và quyết định giải quyết khiếu nại số 48/QĐCATP ngày 04/5/2018 Trưởng Công an thành phố B với lý do ông N1 không đánh anh Đ. Thấy rằng:

[5] Về trình tự, thủ tục ban hành quyết định xử phạt và quyết định giải quyết khiếu nại: Ngày 18/3/2018, sau khi nhận được quyết định xử phạt số 54/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 thì ngày 22/3/2018, ông N1 có đơn khiếu nại gửi đến Công an thành phố B, sau khi nhận được đơn khiếu nại Công an thành phố B đã ban hành thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại số 15/TB-CATP ngày 02/4/2018 (giao thông báo cho ông N1 ngày 07/4/2018) và đến ngày 04/5/2018, ban hành quyết định giải quyết khiếu nại số 48/QĐ-CATP là đã thực hiện theo đúng quy trình giải quyết khiếu nại được quy định tại Điều 9, Điều 27, Điều 28 và Điều 29 Luật khiếu nại năm 2011 và điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư số 68/2013/TT- BCA ngày 26/12/2013 của Bộ Công an về việc hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân.

[6] Xét hình thức ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nêu trên của Trưởng Công an thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. Về thẩm quyền ban hành quyết định: Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 39 Luật xử ly vi phạm hành chính năm 2012 thì Trưởng Công an cấp huyện (thành phố) có quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mức số tiền phạt đến 20% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 (cụ thể tại điểm b khoản 1 Điều 24) của Luật này nhưng không quá 25.000.000 đồng. Đồng thời, theo quy định tại Điều 54 Luật xử lý vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có trường hợp xử phạt về trật tự, an toàn xã hội thì được giao quyền cho cấp phó của mình ra quyết định xử phạt nên việc Phó trưởng Công an thành phố B ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 54/QĐ-XPHC ngày 16/3/2018 theo quyết định giao quyền xử phạt số 01/QĐ-GQXP ngày 01/01/2018 là đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật.

[7] Về nội dung của quyết định: Ông Quách Thành N1 khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định số 54/QĐ-XPHC ngày 16/3/2018 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N1 và Quyết định giải quyết khiếu nại số 48/QĐ-CATP ngày 04/5/2018 của Trưởng Công an thành phố B, với lý do ông N1 không có đánh anh Đ, Hội đồng xét xử thấy rằng:

Căn cứ vào Quyết định khởi tố vụ án án hình S số 193 ngày 30/9/2017 của Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an thành phố B, khởi tố vụ án hình S “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 17/3/2017 tại ấp V1, xã V2, thành phố B. Trong quá trình điều tra vụ án, có căn cứ xác định ông Quách Thành N1 có tham gia đánh nhau với anh Nguyễn Quốc Đ nên đã có báo cáo đề xuất về việc đề nghị Trưởng Công an thành phố B ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và Bản đề nghị số 17 ngày 15/3/2018 về việc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Quách Thành N1 về hành vi đánh nhau.

[8] Xét thấy, trong quá trình giải quyết vụ án, ông N1 cho rằng ông chỉ can ngăn không đánh anh Đ. Trưởng Công an thành phố B ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông về hành vi xâm hại sức khỏe người khác là không đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, theo các chứng cứ được thu thập trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, đủ cơ sở xác định: Biên bản ghi lời khai ngày 17/3/2017 (hôm xảy ra S việc) của ông Quách Thành N1 xác định ông N1 đánh nhau với anh Đ (BL 37-38); Lời khai của ông Ngụy Tăng K xác định ông Quách Thành N1 có đánh anh Đ (BL 86-87); Những lời khai nêu trên phù hợp với lời khai của anh Đ xác định ông N1 có đánh anh Đ (BL 55-57). Như vậy, có đủ căn cứ xác định ông N1 có tham gia đánh anh Đ.

Tại phiên tòa hôm nay, ông N1 xác định khi cán bộ đọc lại nội dung biên bản ghi lời khai ngày 17/3/2017 thì khác nội dung ghi trong biên bản, ông có khiếu nại về việc này, nhưng ông N1 không có tài liệu chứng minh cho lời trình bày của ông.

[9] Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 118/TgT ngày 30/5/2017 của Trung tâm pháp y Bạc Liêu kết luận tỷ lệ thương tích của bà Nguyễn Quốc Đ là 03%.

[10] Vì vậy, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định vào ngày 17/3/2017 ông Quách Thành N1 đã có hành vi đánh nhau Nguyễn Quốc Đ nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình S nên ngày 15/3/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B, tỉnh Bạc Liêu đã có báo cáo đề xuất về việc đề nghị Trưởng Công an thành phố B ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và Bản đề nghị số 17 ngày 15/3/2018 về việc ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Quách Thành N1 là phù hợp.

[11] Trên cơ sở đó, Trưởng công an thành phố B đã ra Quyết định số 54/QĐ-XPHC ngày 16/3/2018 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Quách Thành N1 do ông N1 đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là gây tổn hại sức khỏe của người khác quy định tại điểm e khoản 3 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ là có căn cứ và Quyết định giải quyết khiếu nại số 48/QĐ-CATP ngày 04/5/2018 về việc giải quyết khiếu nại giữ nguyên quyết định hành chính bị khiếu nại là phù hợp.

[12] Về mức xử phạt: theo nội dung quyết định số 54/QĐ-XPHC ngày 16/3/2018 thì xử phạt ông Quách Thành N1 với hành vi gây tổn hại sức khỏe của người khác. Nên căn cứ theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội, Chống tệ nạn xã hội; Phòng cháy và chữa cháy; Phòng, chống bạo lực gia đình thì mức phạt đối với hành vi của ông Quách Thành N1 từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nên việc Phó trưởng Công an thành phố B phạt ông N1 nộp với số tiền 2.500.000 đồng là phù hợp pháp luật quy định.

[13] Từ những căn cứ nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của ông Quách Thành N1, có căn cứ để chấp nhận đề nghị của Kiểm sát viên, giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm số 10/2018/HCST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. Án phí hành chính phúc thẩm ông Quách Thành N1 phải chịu theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ nêu trên;

Căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật tố tụng hành chính năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH

Bác kháng cáo của ông Quách Thành N1, giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm số 10/2018/HCST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu.

Áp dụng các Điều 204, Điều 206, Điều 220, Điều 222, Điều 225 và Điều 241 Luật tố tụng hành chính năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1/ Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Quách Thành N1 về việc yêu cầu hủy Quyết định số 54/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 và quyết định giải quyết khiếu nại số 48/QĐCATP ngày 04/5/2018 của Trưởng Công an thành phố B.

2/ Về án phí hành chính sơ thẩm: Ông Quách Thành N1 phải chịu 300.000 đồng.

Ông Quách Thành N1 đã dự nộp tạm ứng án phí 300.000 đồng tại biên lai thu tiền số 0008201 ngày 21/5/2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B, tỉnh Bạc Liêu được chuyển thu án phí sơ thẩm.

- Về án phí hành chính phúc thẩm: Ông Quách Thành N1 phải chịu 300.000 đồng.

Ông Quách Thành N1 đã nộp tạm ứng án phí 300.000 đồng tại biên lai thu tiền số 0000147 ngày 07/12/2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B, tỉnh Bạc Liêu được chuyển thu án phí phúc thẩm.

Án xử công khai phúc thẩm hành chính có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

706
Bản án/Nghị quyết được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Nghị quyết đang xem

Bản án 09/2019/HC-PT ngày 26/09/2019 về khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Số hiệu:09/2019/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Bạc Liêu
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 26/09/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Nghị quyết Sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Nghị quyết Liên quan đến cùng nội dung
Bản án/Nghị quyết Phúc thẩm
Vui lòng Đăng nhập để có thể tải về
Đăng nhập
Đăng ký


  • Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286 (6 lines)
    E-mail: info@lawnet.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: (028) 7302 2286
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;