Bản án về khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 04/2019/HC-PT

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

BẢN ÁN 04/2019/HC–PT NGÀY 20/05/2019 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Ngày 20 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu tiến hành mở phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án Hành chính thụ lý số 06/2019/TLPT-HC ngày 31/01/2019 “khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính”. Do bản án hành chính sơ thẩm số 03/2018/HC-ST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố B có kháng cáo, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 06/2019/QĐPT-HC ngày 26/4/2019 giữa các đương sự:

- Người khởi kiện: Ông Đặng Hùng D, sinh năm 1981

Địa chỉ: Số 3/439, ấp V, xã V, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu (có mặt)

- Người bị kiện: Trưởng Công an thành phố B, tỉnh Bạc Liêu

Địa chỉ: Đường 30/4, phường A, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu (vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo nội dung đơn khởi kiện, bản tự khai và tại phiên tòa, người khởi kiện ông Đặng Hùng D trình bày nội dung như sau: Vào ngày 17/3/2017, ông D có đến nhà ông Quách Thành N để mua thuốc xử lý tôm, khi đó ông thấy tại chân cầu V có rất đông người nên chạy đến xem thì thấy Đặng Minh H (em ruột của ông) bị một người cầm hai dao đuổi chém nên ông chụp lấy cây tràm từ một người đứng gần đó (ông không biết tên) để rượt đánh người dùng dao chạy đuổi chém H. Tuy nhiên, người đó bỏ chạy nên ông chỉ đuổi theo khoảng 20 mét thì không đuổi theo nữa.

Do ông không có hành vi đánh người nhưng Trưởng Công an thành phố B lại giao quyền cho Phó trưởng Công an thành phố B ra quyết định số 46/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 xử phạt ông về hành vi “xâm hại sức khỏe của người khác” là không đúng quy định pháp luật, sau khi khiếu nại thì đến ngày 04/5/2018 Trưởng Công an thành phố B lại ban hành quyết định giải quyết khiếu nại số 42/QĐCATP với nội dung không chấp nhận khiếu nại của ông và giữ nguyên quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 46/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018.

Nay ông khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết hủy nội dung quyết định số 46/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 và quyết định giải quyết khiếu nại số 42/QĐCATP ngày 04/5/2018 của Trưởng Công an thành phố B.

Tại Tờ trình bày ý kiến ngày 07/6/2018 của người bị kiện là Trưởng Công an thành phố B trình bày nội dung sau: Trưởng Công an thành phố B, tỉnh Bạc Liêu đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 46/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 và quyết định giải quyết khiếu nại số 42/QĐCATP ngày 04/5/2018 đối với ông D là đúng quy định pháp luật nên không đồng ý đối với yêu cầu khởi kiện của ông D.

Từ nội dung trên, bản án hành chính sơ thẩm số 03/2018/HC-ST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố B đã tuyên xử: Không chấp nhận đơn khởi kiện của ông Đặng Hùng D về việc yêu cầu hủy Quyết định số 46/QĐ- XPVPHC ngày 16/3/2018 và quyết định giải quyết khiếu nại số 42/QĐCATP ngày 04/5/2018 của Trưởng Công an thành phố B.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí hành chính sơ thẩm, quyền kháng cáo cho các đương sự theo quy định của pháp luật.

Ngày 07/12/2018, người khởi kiện ông Đặng Hùng D kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm số 03/2018/HCST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố B, yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xem xét và giải quyết lại toàn bộ bản án sơ thẩm để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu phát biểu quan điểm:

- Về việc chấp hành pháp luật tố tụng: Từ khi thụ lý đến khi xét xử phúc thẩm, Thẩm phán và Hội đồng xét xử phúc thẩm đã thực hiện đúng các quy định của Luật Tố tụng Hành chính, các đương sự cũng đã chấp hành đúng các quy định pháp luật.

- Về quan điểm giải quyết vụ án: Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 39, Điều 63, Điều 66, Điều 68 của Luật xử lý vi phạm hành chính thì Quyết định xử phạt hành chính số 46/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 của Trưởng Công an thành phố B được ban hành đúng thẩm quyền, trình tự và thủ tục.

+ Về nội dung và trình tự ban hành quyết định giải quyết khiếu nại số 42/QĐ-CATP ngày 04/5/2018 của Trưởng Công an thành phố B, tỉnh Bạc Liêu đã được thực hiện theo đúng quy định của Luật khiếu nạiThông tư số 68/2013/TT-BCA ngày 26/12/2013 của Bộ Công an.

+ Về nội dung xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đặng Hùng D: Tại biên bản ghi lời khai của người làm chứng ông Ngụy Tăng K; Biên bản nhận dạng của bà Nguyễn Thị Giao L và lời khai của người bị hại ông Nguyễn Thanh N đều thống nhất xác định ông Đặng Hùng D có tham gia đánh ông N tại chân cầu V (sự việc xảy ra ngày 17/3/2017) nên việc Phó trưởng Công an thành phố B, tỉnh Bạc Liêu ban hành quyết định xử phạt số 46/QĐ-XPHC ngày 16/3/2018 và quyết định giải quyết khiếu nại số 42/QĐ-XPHC ngày 04/5/2018 đối với ông D là đúng quy định pháp luật.

Từ đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật Tố tụng Hành chính, không chấp nhận kháng cáo của người khởi kiện và giữ nguyên quyết định của Bản án sơ thẩm số 03/2018/HCST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu.

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa và nghe vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu trình bày quan điểm giải quyết vụ án; Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: Người bị kiện là Trưởng Công an thành phố B được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất vắng mặt nhưng có đơn xin xét xử vắng mặt nên Tòa án tiến hành xét xử vụ án vắng mặt người bị kiện là đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 158 và khoản 4 Điều 225 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

[2] Về đối tượng và thẩm quyền giải quyết: Ông Đặng Hùng D khởi kiện yêu cầu hủy quyết định xử phạt số 46/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 và quyết định giải quyết khiếu nại số 42/QĐCATP ngày 04/5/2018 của Trưởng Công an thành phố B nên theo quy định tại khoản 2 Điều 3, khoản 1 Điều 30, khoản 1 Điều 31 Luật Tố tụng hành chính thì quyết định hành chính mà ông D khởi kiện là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện. Do đó, việc Tòa án nhân dân thành phố B thụ lý, giải quyết vụ án này là đúng đối tượng và đúng thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của ông Đặng Hùng D không đồng ý Bản án hành chính sơ thẩm số 03/2018/HCST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu và yêu cầu hủy quyết định xử phạt số 46/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 và quyết định giải quyết khiếu nại số 42/QĐCATP ngày 04/5/2018 của Trưởng Công an thành phố B với lý do ông không có hành vi đánh nhau, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy:

[4] Xét hình thức ban hành quyết định xử phạt số 46/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 của Trưởng Công an thành phố B, tỉnh Bạc Liêu: Về thẩm quyền ban hành quyết định, theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 39 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì Trưởng Công an cấp huyện có quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mức phạt đến 20% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 (cụ thể tại điểm b khoản 1 Điều 24) của Luật này nhưng không quá 25.000.000 đồng. Đồng thời, theo quy định tại Điều 54 Luật xử lý vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có trường hợp xử phạt về trật tự, an toàn xã hội, được giao quyền cho cấp phó của mình ra quyết định xử phạt. Do đó, trường hợp của ông D, Phó trưởng Công an thành phố B đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 46/QĐ-XPHC ngày 16/3/2018 theo quyết định giao quyền xử phạt số 01/QĐ-GQXP ngày 01/01/2018 của Trưởng công an thành phố B là đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật.

[5] Bên cạnh đó, theo nội dung quyết định số 46/QĐ-XPHC ngày 16/3/2018, xử phạt ông D với hành vi “xâm hại sức khỏe của người khác” thì căn cứ điểm e khoản 3 Điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội, Chống tệ nạn xã hội; Phòng cháy và chữa cháy; Phòng, chống bạo lực gia đình thì mức phạt đối với hành vi của ông D từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, nên việc Phó trưởng Công an thành phố B xử phạt ông D phải nộp số tiền phạt 2.500.000 đồng là đúng mức xử phạt được pháp luật quy định.

[6] Về hình thức ban hành quyết định giải quyết khiếu nại số 42/QĐCATP ngày 04/5/2018 Trưởng Công an thành phố B thấy rằng: Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư số 68/2013/TT- BCA ngày 26/12/2013 của Bộ Công an về việc hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân thì: “Trưởng Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Trưởng Công an cấp huyện) giải quyết: Khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và của cán bộ, chiến sĩ do mình quản lý trực tiếp, trừ khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết quy định tại Khoản 1 Điều này”. Do đó, khi ông D khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 46/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 của Phó trưởng Công an thành phố B thì Trưởng Công an thành phố B là người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính bị khiếu nại là đúng quy định pháp luật.

[7] Về trình tự, thủ tục ban hành quyết định xử phạt và quyết định giải quyết khiếu nại: Ngày 18/3/2018, sau khi nhận được quyết định xử phạt số 46/QĐ- XPVPHC ngày 16/3/2018 thì ngày 29/3/2018, ông D có đơn khiếu nại gửi đến Công an thành phố B, sau khi nhận được đơn khiếu nại Công an thành phố B đã ban hành thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại số 20/TB-CATP ngày 02/4/2018 (giao thông báo cho ông D ngày 07/4/2018) và đến ngày 04/5/2018, ban hành quyết định giải quyết khiếu nại số 42/QĐ-CATP là đã thực hiện theo đúng quy trình giải quyết khiếu nại được quy định tại Điều 9, Điều 27, Điều 28 và Điều 29 Luật khiếu nại năm 2011 và điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư số 68/2013/TT-BCA ngày 26/12/2013 của Bộ Công an về việc hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân.

[8] Xét về nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 46/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 thấy rằng: Ngày 17/3/2017, tại ấp V, xã V, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu có xảy ra vụ việc đánh nhau, trong quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an thành phố B đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” và xác định ông D có tham gia đánh ông Nguyễn Thanh N nhưng theo bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 116/TgT ngày 30/5/2017 của Trung tâm pháp y Bạc Liêu kết luận tỷ lệ thương tích của ông N là 01% nên hành vi gây tổn hại sức khỏe cho ông N của ông D chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Từ đó, ngày 15/3/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B đã có báo cáo đề xuất về việc đề nghị Trưởng Công an thành phố B ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông D. Tuy ông D xác định ông không có đánh nhau nên việc ban hành quyết định xử phạt ông là không đúng quy định, nhưng căn cứ các chứng cứ được thu thập trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, đủ căn cứ xác định: Tại các lời khai của bà Nguyễn Thị Thùy L ngày 25/12/2017 (bút lục 99, 119) trình bày theo bản ảnh (bút lục 102) mà Công an thành phố B cho bà xem để nhận dạng thì tại ảnh số 17 (ông Đặng Hùng D) là người cầm cây đánh ông N ở gần quán cà phê L; Tại biên bản lấy ghi lời khai của ông Ngụy Tăng K ngày 04/12/2017, 17/12/2017 (bút lục 107 - 110) xác định: “..Tôi nhận ra ảnh số 17 là Đặng Hùng D, ảnh số 18 là Đặng Minh H và ảnh số 24 là Lý Minh H1 dùng cây đánh Nguyễn Thanh N…”; “…N định khum xuống lượm cây thì bị 03 - 04 người cầm cây đánh, lúc đầu đuổi theo đến đánh N té là H1, Đ và 02 người con Năm P (tên H và D)…nhiều người cầm cây đánh N…”. Tại biên bản nhận dạng ngày 17/12/2017 (bút lục 89 - 90) ông Ngụy Tăng K xác định: “Ảnh số 17 là Đặng Hùng D là người đánh N”. Đồng thời, tại biên bản ghi lời khai ngày 04/4/2017, ngày 03/11/2017, 14/12/2017 và biên bản nhận dạng ngày 14/12/2017 (bút lục 49 - 55, 95 - 96) ông N xác định: “...còn D và những người còn lại cầm cây tre và tràm để đánh tôi nhưng tôi không nhìn rõ đặc điểm…”, “…tôi ngã xuống tôi mới bỏ chạy về quán cà phê thì bị bốn người đàn ông ở quán cà phê L cầm cây ra đánh tôi trong đó tôi biết một người tên D nhà ổ xóm trên bốn người đó cùng cây đánh tôi..”, “..các vết thương của tôi là do H1, Đ và D dùng cây đánh còn một số người khác dùng cây đánh nhưng tôi không biết rõ là ai...” và “...tôi đã bị nhiều người vay đánh gồm người trong ảnh số 15 (Huỳnh Q), người trong ảnh số 17 (Đặng Hùng D)...”.

[9] Như vậy, lời khai của người bị gây thương tích là ông Nguyễn Thanh N phù hợp lời khai các nhân chứng bà Nguyễn Thị Thùy L và ông Ngụy Tăng K nên có đủ cơ sở để xác định vào ngày 17/3/2017 ông Đặng Hùng D có tham gia đánh ông Nguyễn Thanh N với tỷ lệ thương tích được giám định là 01%, nên việc Trưởng Công an thành phố B (giao quyền xử phạt cho Phó Trưởng Công an thành phố B) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 46/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 đối với ông Đặng Hùng D là đúng quy định pháp luật. Vì vậy, việc ông D khiếu nại yêu cầu hủy quyết định xử phạt số 46/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 là không có căn cứ nên Trưởng Công an thành phố B đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại số 42/QĐ-CATP ngày 04/5/2018 không chấp nhận khiếu nại của ông D là đúng quy định.

[10] Từ những căn cứ nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của ông Đặng Hùng D, có căn cứ để chấp nhận đề nghị của Kiểm sát viên, giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm số 03/2018/HCST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. Án phí hành chính phúc thẩm ông Đặng Hùng D phải chịu theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ nêu trên;

Căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật tố tụng hành chính năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH

Bác kháng cáo của ông Đặng Hùng D, giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm số 03/2018/HCST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu.

Áp dụng các Điều 204, Điều 206, Điều 220, Điều 222, Điều 225 và Điều 241 Luật tố tụng hành chính năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1/ Không chấp nhận đơn khởi kiện của ông Đặng Hùng D về việc yêu cầu hủy Quyết định số 46/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 và quyết định giải quyết khiếu nại số 42/QĐCATP ngày 04/5/2018 Trưởng Công an thành phố B.

2/ Về án phí:

- Án phí hành chính sơ thẩm: Ông Đặng Hùng D phải chịu 300.000 đồng. Ông D đã dự nộp tạm ứng án phí 300.000 đồng tại biên lai thu tiền số 0008209 ngày 21/5/2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B, tỉnh Bạc Liêu được chuyển thu án phí hành chính sơ thẩm.

- Án phí hành chính phúc thẩm: Ông Đặng Hùng D phải chịu 300.000 đồng. Ông D đã dự nộp tạm ứng án phí 300.000 đồng tại biên lai thu tiền số 0000146 ngày 07/12/2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B, tỉnh Bạc Liêu được chuyển thu án phí hành chính phúc thẩm.

Án xử công khai phúc thẩm hành chính có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

1762
Bản án/Nghị quyết được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Nghị quyết đang xem

Bản án về khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 04/2019/HC-PT

Số hiệu:04/2019/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Bạc Liêu
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 20/05/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Nghị quyết Sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Nghị quyết Liên quan đến cùng nội dung
Bản án/Nghị quyết Phúc thẩm
Vui lòng Đăng nhập để có thể tải về
Đăng nhập
Đăng ký  • Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286 (6 lines)
    E-mail: info@lawnet.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: (028) 7302 2286
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;