22995

Thông tư 772-TTg năm 1956 về việc kiện toàn công tác tư pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

22995
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông tư 772-TTg năm 1956 về việc kiện toàn công tác tư pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 772-TTg Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 15/05/1956 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/05/1956 Số công báo: 13-13
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 772-TTg
Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 15/05/1956
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/05/1956
Số công báo: 13-13
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 772-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 1956 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN CÔNG TÁC TƯ PHÁP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi: các ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính các khu, liên khu, thành phố

Năm 1956, để làm cơ sở cho cuộc đấu tranh củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất đất nước nhà, chúng ta cần đẩy mạnh công cuộc củng cố miền Bắc.

Hiện nay bọn tay sai của đế quốc (gián điệp, do thám, phá hoại, biệt kích, thổ phỉ v.v...) đang cấu kết với bọn địa chủ phong kiến phá hoại chúng ta một cách gay gắt. Nhưng nhìn lại công tác trấn áp bọn phá hoại còn chậm và yếu.Các vụ án để ứ đọng nhiều, có án xét xử không đúng. Đó là những thiếu sót cần phải sửa chữa.

Xét về nguyên nhân của tình trạng nói trên, ngoài nguyên nhân về lập trường tư tưởng cán bộ, cần chú ý 2 nguyên nhân khác rất quan trọng là : tổ chức bộ máy tư pháp quá yếu, quá xộc xệnh và sự lãnh đạo của Ủy ban Hành chính các cấp đối với công tác tư pháp còn lỏng lẻo.

Để thực hiện chủ trương của Chính Phủ là bảo vệ trật tự an ninh, trấn áp bọn phá hoại, góp phần vào việc củng cố miền Bắc, cần phải :

I. KIỆN TOÀN VÀ CỦNG CỐ CÁC TÒA ÁN

Các Tòa án hiện nay rất nhiều cán bộ, cần có kế hoạch kiện tòan. Để áp ứng nhu cầu của công tác xét xử cần chú trọng trước hết kiện toàn các Tòa án nhân dân tỉnh. Đối với các Tòa án nhân dân liên khu, khu, huyện thì bổ sung từng bước có trọng tâm, tùy theo yêu cầu của việc xét xử và bảo vệ trật tự an ninh cho nhân dân.

Cụ thể là :

1) Những Tòa án đã cử cán bộ đi tham gia cải cách ruộng đất thì xong đợt 5 này nhất thiết phải rút cán bộ ấy về. Các Đòan ủy và các Ủy ban cải cách ruộng đất cần trả lại cán bộ tư pháp cho cơ quan cũ. Tòa án nào công việc nhiều cần ngay cán bộ thì có thể bàn với các Đoàn Ủy và các Ủy ban cải cách ruộng đất để rút về ngay.

Từ nay các Ủy ban Hành chính các cấp tránh việc điều động cán bộ tư pháp đi làm những công tác khác ở địa phương, trừ những trường hợp đặc biệt để phục vụ cho công tác trung tâm hay một công tác đột xuất, những phải có sự đồng ý của cơ quan Tư pháp cấp trên.

2) Bổ sung cho ngành Tư pháp một số cốt cán xã đã làm công tác tư pháp trong các đợt phát động quần chúng giảm tô và cải cách ruộng đất (đã làm đội phó hoặc làm thẩm phán xã ) để đưa vào các Tòa án huyện và sẽ đề bạt làm Thẩm phán huyện sau một thời gian huấn luyện và thực tập.

3) Điều động một số cán bộ chính trị đã làm Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân đặc biệt để bổ sung cho các Tòa án nhân dân tỉnh hoặc để thay thế những người có thể bị loại qua chỉnh đốn tổ chức.

4) Cần tăng cường đòan kết giữa cán bộ công nông và cán bộ tri thức, giữa cán bộ cũ và cán bộ mới bổ sung trong ngành Tư pháp, cần khuyến khích họ giúp đỡ nhau học tập chính trị, chuyên môn và trao đổi kinh nghiệm công tác.

Đối với cán bộ kháng chiến cũ thì cần bố trí công tác cho thích hợp, đối với công chức mới thì giúp đỡ học hỏi và tiến bộ.

II. VẤN ĐỀ LÃNH ĐẠO CỦA ỦY BAN HÀNH CHÍNH:

1) Ủy ban Hành chính các cấp cần chú ý giúp đỡ xây dựng các Tòa án, lãnh đạo công tác xét xử cho đúng, để thực hiện phương châm “Trấn áp đúng người, đúng tội, đúng pháp luật ”, giúp đỡ cán bộ, nhân viên học tập chính trị và nghiệp vụ nâng cao lập trường, cải tạo tư tưởng.

2) Cần phối hợp chặt chẽ giữa các ngành có quan hệ mật thiết với nhau trong công tác trấn áp bọn phá hoại (Công an Tư pháp, Ủy ban cải cách ruộng đất ) để sự chỉ đạo được thống nhất và tập trung, khỏi bị động, khỏi rời rạc.

Bộ Tư pháp sẽ quy định chi tiết để hướng dẫn Ủy ban Hành chính các cấp thi hành thông tư này.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản