9582

Thông tư liên tịch 358/1997/TTLT-HND-TDTT về việc đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao ở nông thôn do Hội Nông dân Việt Nam - Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành

9582
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông tư liên tịch 358/1997/TTLT-HND-TDTT về việc đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao ở nông thôn do Hội Nông dân Việt Nam - Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành

Số hiệu: 358/1997/TTLT-HND-TDTT Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Hội Nông dân Việt Nam Người ký: Lê Bửu
Ngày ban hành: 31/05/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 358/1997/TTLT-HND-TDTT
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Hội Nông dân Việt Nam
Người ký: Lê Bửu
Ngày ban hành: 31/05/1997
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO-HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 358/1997/TTLT-HND-TDTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 1997 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THỂ DỤC THỂ THAO Ở NÔNG THÔN

Nông thôn, nơi sinh sống của hơn 90% dân số Việt Nam, là nơi sản xuất, cung cấp hầu hết sản phẩm nông nghiệp cho đất nước, cũng là nơi có nhu cầu lớn về đời sống văn hoá, tinh thần, nhất là vùng xa, vùng cao.

Những năm qua, một số địa phương đã có cố gắng tổ chức các hoạt động TDTT ở nông thôn như “Ngày hội Văn hoá- Thể thao dân tộc”, các trò chơi dân gian, các giải bóng đá, bóng chuyền nông thôn, đua thuyền, bơi chải...Nhưng những hoạt động TDTT ở nông thôn còn ít, phong trào còn lẻ tẻ, chưa thực sự đến với nông dân ở từng thôn, xóm, bản, làng, chưa đáp ứng được nhu cầu rèn luyện thân thể, vui chơi lành mạnh, thưởng thức văn hoá- nghệ thuật- thể thao của nông dân. Phong trào còn chưa thiết thực phục vụ yêu cầu xây dựng nông thôn mới, nhất là trong thời kỳ thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII về tổ chức đời sống văn hoá, thể dục thể thao ở nông thôn, Tổng cục TDTT và Trung ương Hội nông dân Việt Nam thống nhất một số việc sau:

1. Phối hợp đẩy mạnh phong trào TDTT ở nông thôn, là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của ngành TDTT và Hội nông dân các cấp.

2. Hoạt động TDTT ở nông thôn phải xuất phát từ nhu cầu và điều kiện của mỗi địa phương, mỗi vùng. Cần hết sức khuyến khích các hoạt động mang tính truyền thống của địa phương, các trò chơi dân gian, các môn thể thao dân tộc và các môn thể thao khác được nhân dân ưa thích.

3. Phương châm hoạt động là dựa vào chính quyền, Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên, trường học các cấp, kết hợp với các ngày Lễ, Hội, ngày kỷ niệm truyền thống của địa phương, tổ chức dưới dạng “Ngày hội Văn hoá- Thể thao” kết hợp với thông tin tuyên truyền, cổ động nhằm lôi cuốn nhiều người tham gia tạo không khí vui tươi lành mạnh ở nông thôn góp phần tăng cường thể lực, phát triển nòi giống, đẩy mạnh sản xuất, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực.

Các hoạt động tập luyện TDTT ở từng gia đình, câu lạc bộ liên gia đình xuất phát từ tính tự giác rèn luyện thường xuyên diễn ra chủ yếu ở các thôn, xóm, bản, làng, buôn sóc...

4. Hội nông dân các cấp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động TDTT ở cấp mình. Cơ quan TDTT các cấp phối hợp với Hội nông dân các cấp trong việc chỉ đạo, hướng dẫn về mặt chuyên môn, nghiệp vụ.

5. Một số việc làm cụ thể:

Trước mắt, Hội nông dân các cấp phối hợp với ngành TDTT các cấp tổ chức tốt “Ngày hội Văn hoá- Thể thao” ở các cơ sở làng, bản, buôn, sóc, khơi dậy tiềm năng văn hóa- thể thao cơ sở, tiến tới tổ chức các hoạt động đó một cách thường xuyên. Theo định kỳ, Hội nông dân chủ trì tổ chức một số hoạt động mang tính chất cổ vũ, nuôi dưỡng phong trào như giải vật dân tộc truyền thống 14/10 mang tên “Cup tạp chí nông thôn mới”, giải bóng đá, bóng chuyền nông dân, giải bóng bàn, cầu lông gia đình, hội đua thuyền, đua ghe ngo, hội ném còn... trao một số giải thể thao cho khu vực nông thôn mang tính truyền thống.

Trên cơ sở các hoạt động đó, Hội nông dân vận động, tổ chức cho nông dân đăng ký xây dựng gia đình thể thao, câu lạc bộ thể thao liên gia đình, các câu lạc bộ TDTT ở nông thôn.

6. Nhân dịp chào mừng thành công bầu cử Quốc hội khoá X và kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam (14/10/1930- 14/10/1998), chào mừng Đại hội nông dân các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc Hội nông dân Việt Nam, Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa Thông tin, các đoàn thể, và các địa phương tổ chức Hội thi Thể thao- Văn nghệ nông dân toàn quốc trong năm 1997-1998 (có điều lệ riêng).

ở trung ương, Ban Tuyên truyền Hội và Vụ TDTT quần chúng được Hội nông dân Việt Nam và Tổng Cục TDTT giao trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo phong trào này, có kế hoạch tổng kết, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào.

Hội nông dân và ngành TDTT các địa phương tổ chức triển khai, thực hiện tốt tinh thần thông tư liên tịch này và báo cáo tình hình về ban tuyên truyền Trung ương Hội nông dân Việt Nam và Vụ TDTT quần chúng- Tổng cục TDTT.

T/M TỔNG CỤC TDTT
TỔNG CỤC TRƯỞNG

 


Lê Bửu

T/M HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
 


Lò Văn Inh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản