8673

Thông tư 17/2005/TT-BGTVT hướng dẫn thi hành Nghị định thư 2001 giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải Bưu điện và Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định Vận tải đường bộ Việt Nam Lào do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

8673
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông tư 17/2005/TT-BGTVT hướng dẫn thi hành Nghị định thư 2001 giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải Bưu điện và Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định Vận tải đường bộ Việt Nam Lào do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Số hiệu: 17/2005/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đào Đình Bình
Ngày ban hành: 22/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 02/01/2006 Số công báo: 2-3
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 17/2005/TT-BGTVT
Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Người ký: Đào Đình Bình
Ngày ban hành: 22/12/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 02/01/2006
Số công báo: 2-3
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Số: 17/2005/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2005

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH THƯ 2001 NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2001 GIỮA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM VÀ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI, BƯU ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG LÀO THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯÓC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày 24 tháng 2 năm 1996 (gọi tắt là Hiệp định); Nghị định thư sửa đổi, bổ sung Hiệp định và Nghị định thư 2001 giữa Bộ Giao thông viện tải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải, Bưu điện và Xây dựng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày 18 tháng 7 năm 2001 về việc thực hiện Hiệp định, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc thực hiện như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH THƯ

Phương tiện vận tải đường bộ được quy định tại khoản 1 Điều 1 và khoản 2 Điều 2 của Hiệp định cụ thể như sau:

1. Phương tiện vận tải đường bộ gồm ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc kéo theo ôtô để chuyên chở hàng hóa, người, hành lý và các phương tiện chuyên dùng lưu thông trên đường bộ đã được đăng ký tại Việt Nam hoặc Lào.

2. Phương tiện tham gia giao thông được qua lại giữa Việt Nam và Lào là các phương tiện vận tải thương mại và phi thương mại:

a) Phương tiện vận tải phi thương mại là phương tiện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động không vì mục đích kinh doanh như: xe của các cơ quan, tổ chức di công tác, xe cứu hỏa, xe cứu hộ, xe thực hiện sứ mệnh nhân đạo (gọi chung là xe công vụ) và xe của cá nhân đi việc riêng.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH THƯ

1. Phương tiện chỉ được phép qua lại 10 cặp cửa khẩu đã được hai Bên quy định. Các cửa khẩu về phía Việt Nam bao gồm:

STT

Tên cửa khẩu

Thuộc tỉnh

Đường đến cửa khẩu

1

Tây Trang

Điện Biên

Quốc lộ 279

2

Pa Háng

Sơn La

Quốc lộ 43

3

Na Mèo

Thanh Hóa

Quốc lộ 217

4

Cầu Treo

Hà Tĩnh

Quốc lộ 8

5

Nậm Cắn

Nghệ An

Quốc lộ 8

6

Cha Lo (đèo Mụ Giạ)

Quảng Bình

Quốc lộ 12A

7

Lao Bảo

Quảng Trị

Quốc Lộ 9

8

Bờ Y

Kon Tum

Quốc lộ 40

9

Chiềng Khương

Sơn La

Đường tỉnh 105

10

La Lay

Quảng Trị

Đường tỉnh Tà Rụt - La Lay

 

2. Việc vận chuyển hàng hóa và hành khách kể cả khách du lịch giữa hai nước được thực hiện bằng phương tiện theo hình thức đi thẳng từ nơi gửi hàng tới nơi nhận hàng (đối với vận chuyển hàng hóa), từ nơi hành khách đi tới nơi hành khách đến (đối với vận chuyển hành khách). Phương tiện vận chuyển theo tuyến vận tải khách cố định giữa Việt Nam và Lào phải xuất trình cho nhà chức trách khi cần thiết:

3. Phương tiện và người điều khiển phương tiện khi hoạt động trên đường phải có đủ các loại giấy tờ còn giá trị sử dụng sau đây để xuất trình cho nhà chức trách khi cần thiết:

a) Giấy phép liên vận Việt - Lào và phù hiệu;

b) Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện;

c) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cùng với tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

d) Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang lái;

đ) Giấy chứgn nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;

e) Giấy phép lưu hành đặc biệt (trong trường hợp phương tiện chở hàng ghi tại điểm 5 dưới đây);

g) Ngoài ra các xe phải có thêm giấy tờ sau:

- Đối với xe vận chuyển khách chạy tuyến cố định phải có thêm:

Phù hiệu “xe chạy tuyến cố định” liên vật Việt - Lào;

Sổ nhật trình chạy xe vận chuyển khách giữa Việt Nam và Lào theo quy định;

Bảng kê danh sách hành khách đi xe.

- Đối với xe vận chuyển khách theo hợp đồng hoặc vận chuyển khách du lịch phải có thêm:

Phù hiệu “xe chạy hợp đồng” hoặc biển hiệu xe vận chuyển khách du lịch do cơ quan có thẩm quyền cấp;

Hợp đồng vận chuyển khách hoặc bản phôtô có dấu xác nhận của doanh nghiệp, chủ phương tiện.

- Đối với xe vận chuyển hàng hóa phải có bảng kê khai hàng hóa và các giấy tờ có liên quan đến hàng hóa.

4. Phương tiện vận tải qua lại giữa hai nước phải là xe ô tô có tay lái phía bên trái theo chiều xe chạy, có kích thước và tải trọng phù hợp với quy định của mỗi nước.

5. Phương tiện vận tải hàng nguy hiểm hoặc hàng có kích thước, trọng tải vượt quá quy định của Việt Nam hoặc Lào phải được co quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc Lào cấp giấy phép lưu hành đặc biệt.

6. Phương tiện vận tải đường bộ khi hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam hoặc Lào phải dừng, đỗ tại các trạm nghỉ, điểm dừng hoặc bến xe và phải mua phí giao thông, phí bến bãi, các loại phí và lệ phí khác theo quy định của Việt Nam hoặc của Lào.

7. Phương tiện của Việt Nam và Lào không phải thay đổi biển đăng ký của nước mình khi hoạt động trên lãnh thổ của nước kia.

8. Lái xe thực hiện vận tải quốc tế Việt - Lào phải có giấy phép lái xe quốc gia hoặc quốc tế phù hợp với loại xe đang điều khiển và không phải đổi giấy phép lái xe khi hoạt động trên lãnh thổ của nước kia.

9. Phương tiện qua lại giữa hai nước được phép hoạt động trong phạm vi, thời hạn, qua các cặp cửa khẩu đã ghi trong phép liên vận Việt - Lào. Mỗi chuyến, phương tiện của nước đi được lưu lại ở nước đến không quá 30 ngày, kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp phương tiện không thể quay về nước mình trước khi giấy phép hết hạn, nếu có lý do chính đáng, sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước kia xem xét cho gia hạn 01 lần với thời gian đủ để trở về nước, nhưng không quá 10 ngày.

10. Cục Đường bộ Việt Nam xem xét chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách theo tuyến cố định giữa Việt Nam và Lào, và tổ chức quản lý hoạt động vận tải hành khách liên vận quốc tế Việt - Lào. Chấp thuận hoạt động trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào có hiệu lực 07 năm.

11. Hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động trên tuyến vận tải khách cố định giữa Việt Nam và Lào gồm có:

a) Đơn đề nghị chấp thuận hoạt động trên tuyến có xác nhận của Sở Giao thông vận tải hoặc Sở Giao thông công chính địa phương nơi đi, nơi đến giữa Việt Nam và Lào;

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (bản phôtô có công chứng hoặc bản phôtô kèm theo bản chính để đối chiếu);

c) Phương án hoạt động trên tuyến;

d) Danh sách phương tiện tham gia hoạt động trên tuyến (kèm theo bản phôtô giấy tờ xe);

đ) Hợp đồng liên doanh, liên kết vận chuyển hành khach theo tuyến cố định với đối tác phía Lào (nếu có).

III. CẤP THÉP LIÊN VẬN VIỆT - LÀO

1. Hồ sơ, thủ tục và thời hạn cấp phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện như sau:

1.1 Đối với phương tiện vận tải thương mại:

a) Các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam (Luật doanh nghiệp nhà nước, Luật Hợp tác xã, Luật Doanh nghiệp) phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với doanh nghiệp được than2h lập và hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải có giấy phép đầu tư.

b) Các doanh nghiệp vận tải của quân đội và công an làm kinh tế thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

c) Hồ sơ đề nghị cấp phép vận tải quốc tế Việt - Lào bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào của doanh nghiệp kèm theo danh sách phương tiện vận tải (theo kiểu mác xe, trọng tải và biển đăng ký xe) đăng ký tham gia vận tải quốc tế Việt - Lào (mẫu số 01 của Phụ lục kèm theo Thông tư này);

- Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho mỗi phương tiện (mẫu số 02 của Phụ lục kèm theo Thông tư này);

- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (bản phôtô). Ôtô phải mang biển đăng ký tại địa phương nơi doanh nghiệp vận tải đăng ký kinh doanh;

- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản phôtô);

- Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đề nghị cấp phép (bản phôtô); và

- Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (bản phôtô).

d) Thời hạn cấp phép:

Giấy phép liên vận Việt - Lào (gọi tắt là Giấy phép) cấp cho phương tiện vận tải đường bộ tham gia vận tải quốc tế Việt - Lào được qua lại nhiều lần với thời hạn tối đa là 01 năm. Tùy theo mục đích công việc, thời hạn cấp có thể dưới 01 năm nếu doanh nghiệp vận tải hoặc chủ phương tiện yêu cầu bằng văn bản.

1.2 Đối với phương tiện vận tải phi thương mại:

a) Xe công vụ:

- Hồ sơ cấp phép gồm các giấy tờ sau:

Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào (mẫu số 01 của Phụ lục kèm theo Thông tư này);

Tời khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Viêt - Lào cho mỗi phương tiện (mẫu số 02 của Phụ lục kèm theo Thông tư này);

Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (bản phôtô);

Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản phôtô);

Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đề nghị cấp phép (bản phôtô);

Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (bản phôtô);

- Thời hạn cấp phép:

Thời hạn cấp giấy phép liên vận Việt - Lào bằng thời gian ghi trong đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào nhưng không quá 01 năm.

- Khi cấp phép cho các xe thuộc đối tượng này, cơ quan cấp phép ghi trên trang 1 dưới dòng “Số (Nr.)………” dòng chữ sau:

XE CÔNG VỤ (OFFICIAL CAR)

b) Xe cá nhân:

- Hồ sơ cấp phép gồm các giấy tờ sau:

Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào có xác nhận của UBND xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (mẫu số 01 của Phụ lục kèm theo Thông tư này);

Tờ khai đề nghị cấp giấy phép oliên vận Việt - Lào cho phương tiện (mẫu số 92 của Phụ lục kèm theo Thông tư này);

Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (bản phôtô);

Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản phôtô);

Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đề nghị cấp phép (bản phôtô);

Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (bản phôtô).

- Thời hạn cấp phép:

Thời hạn cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho xe cá nhân đi việc riêng tối đa không quá 01 tháng. Cơ quan cấp phép tùy theo mục đích chuyến đi của cá nhân để cấp phép với thời hạn phù hợp.

Khi cấp phép cho các xe thuộc đối tượng này cơ quan cấp phép ghi trên trang 1 dưới dòng “Số (Nr.)………” dòng chữ sau:

XE CÁ NHÂN (PRIVATE CAR)

2. Cơ quan cấp giấy phép liên vận Việt - Lào

2.1 Cục Đường bộ Việt Nam cấp giấy phép cho phương tiện của các đối tượng sau:

a) Cơ quan trung ương của Đảng, Nhà nước, văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại Hà Nội;

b) Đơn vị, công ty trực thuộc Bộ Giao thông vận tải đóng trên địa bàn Hà Nội; và

c) Các công ty vận tải và các đơn vị trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam.

2.2 Các Sở Giao thông vận tải hoặc Sở Giao thông công chính cấp giấy phép cho phương tiện của các đối tượng còn lại, cụ thể như sau:

a) Cơ quan trung ương của Đảng, Nhà nước, văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại địa bàn;

b) Cơ quan nhà nước, tổ chức đóng tại df9ịa bàn đi công vụ;

c) Đơn vị vận tải có trụ sở giao dịch đóng tại địa bàn;

d) Cá nhân có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại địa bàn đi việc riêng;

đ) Các đối tượng khác.

2.3 Danh sách phương tiện đề nghị cấp phép do Sở Giao thông vận tải hoặc Sở Giao thông công chính gửi về Cục Đường bộ Việt Nam để thẩm định trước khi cấp giấy phép.

2.4 Lệ phí cấp giấy phép: cơ quan cấp giấy phép được thu và sử dụng lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

3. Mẫu số giấy phép và phù hiệu vận chuyển liên vận Việt - Lào:

3.1 Giấy phép liên vận Việt - Lào gồm sổ giấy phép và phù hoệu liên vận Viêt - Lào. Sổ giấy phép liên vận Việt - Lào dùng để xuất trình khi cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát. Phù hiệu liên vậnViệt - Lào được dán lên kính xe phần góc trên phía tay phải theo chiều xe đi.

3.2 Mẫu số giấy phép liên vận Việt - Lào: kích thước 80 mm x 130 mm, nội dung theo mẫu số 03 của Phụ lục kèm theo Thông tư này.

Loại 12 trang dùng để cấp cho xe công vụ và xe cá nhân đi việc riêng hoặc xe của doanh nghiệp đi lại không thường xuyên.

Loại xe 48 trang dùng để cấp cho phương tiện đi lại thường xuyên.

Bìa Sổ giấy phép màu đỏ đậm; Chữ và hình Quốc huy Việt Nam trên trang bìa trước màu vàng. Các trang bên trong sổ in hình Quốc huy và hoa văn xung quanh quốc huy màu xanh nhạt.

3.3 Phù hiệu liên vận Việt - Lào: kích thước 115mm x 210mm, có nền trắng chữ đỏ, nội dung theo mẫu số 04 của Phụ lục kèm theo Thông tư này.

3.4 Cục Đường bộ Việt Nam thống nhất in, phát hành tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào và giấy phép liên vận Việt - Lào.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 201/2000/TT-BGTVT ngày 22 tháng 5 năm 2000 của Bộ Giao thông vận tải. Giấy phép và phù hiệu liên vận Việt - Lào đã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực vẫn được tiếp tục sử dụng cho đến hết thời hạn giá trị ghi trên giấy phép.

2. Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải hoặc Sở Giao thông công chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức phổ biến kịp thời và triển khai thực hiện Thông tư này.

3. Vào tháng 7 hàng năm và tháng 01 đầu năm sau, Sở Giao thông vận tải hoặc Sở Giao thông công chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải lập báo cáo số lượng giấy phép đã cấp và tình hình thực hiện hoạt động vận tải liên vận Việt - Lào trong 06 tháng và 01 năm tại địa phương gửi về Cục Đường bộ Việt Nam để theo dõi, tổng họp và báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

4. Cục Đường bộ Việt Nam thống nhất quản lý hoạt động vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Lào; có trách nhiệm tổ chức, kiểm tra và theo dõi việc thực hiện Thông tư này./.

Nơi nhận
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc CP;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục KTVB Bộ Tư pháp;
- Bộ Tư lệnh BĐBP;
- Tổng cục Cảnh sát;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Sở GTVT (GTCC);
- Các Vụ VT, HTQT, PC;
- Lưu VT, HTQT.

BỘ TRƯỞNG
Đào Đình Bình

 

PHỤ LỤC

Mẫu số 01

TÊN ĐƠN VỊ

Số: ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

LIÊN VẬN VIỆT - LÀO

      Kính gửi:..........................................................................................................................

                     ..........................................................................................................................

1. Tên đơn vị (hoặc cá nhân) đề nghị cấp phép:

2. Địa chỉ:

3. Số điện thoại:

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư số:

Ngày cấp:                                 Cơ quan cấp:

5. Mục đích đề nghị cấp giấy phép cho phương tiện vận tải:

Công vụ ¨

Kinh doanh vận tải ¨

Việc riêng ¨

Mục đích khác ¨

6. Đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện vận tải theo danh sách dưới đây:

Số TT

Biển đăng ký

Nhãn hiệu phương tiện

Trọng tải

 (số ghế, tấn)

Thời hạn đề nghị cấp phép

1

2

3

4

5

1

2

3

 

 

 

 

7. Ghi chú khác:

Xác nhận của UBND xã, phường nếu là phương tiện cá nhân

………, ngày       tháng         năm

Thủ trưởng đơn vị hoặc cá nhân đề

nghị cấp phép

Ký tên (đóng dấu nếu có)

 

PHỤ LỤC

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆ - LÀO

Tên chủ phương tiện:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam (hoặc Sở Giao thông vận tải hoặc Sở Giao thông công chính) cấp giấy phép liên vận cho phương tiện vận tải sau:

Biển đăng ký (chữ in):

Nhãn hiệu phương tiện (chữ in):

Tải trọng:

- Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có giá trị đến ngày:

Nơi đến trên lãnh thổ của nước CHDCND Lào:

Cửa khẩu xuất:                          Cửa khẩu nhập:

Tuyến đường:

Mục đích chuyến đi:                  Công vụ ¨

Kinh doanh vận tải ¨

Việc riêng ¨

Mục đích khác ¨

Thời hạn đề nghị cấp phép: Từ ngày                              Đến ngày

 

 

……, ngày      tháng      năm

Thủ trưởng đơn vị (cá nhân)

ký tên (đóng dấu nếu có)

 


PHỤ LỤC

Mẫu số 03

Số (Nr.): ……………

 

TRANSIT

VIET NAM - LAO

 

Đơn vị (Company): …………………………………………

Biển đăng ký (Registered Number): …………………………

Giấy phép có giá trị đến (valid until): ………………………

Cơ quan cấp phép/Issuing Agency

(Ký tên, đóng dấu/signature, seal)

 

 

 

PHỤ LỤC

Mẫu số  04

MẪU SỐ GIẤY PHÉP

 

1. Trang bìa trước

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

 

Oval: Hình đầu Quốc huy
Việt Nam
 

 

 

 

 

 


GIẤY PHÉP LIÊN VẬN

VIỆT - LÀO

 

VIET NAM - LAO

PASS BORDER PERMIT

 

 

 

 

 

 

2. Trang bìa sau

 

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý

 

1. Phương tiện chỉ được phép hoạt động trong phạm vi hoạt động ghi trên giấy phép liên vận

 

2. Giấy phép liên vận chỉ được gia hạn 01 lần à không quá 10 ngày.

 

3. Không được tự ý tẩy xóa, viết thêm hoặc sửa đổi những điều đã ghi trong giấy phép liên vận. Khi giấy phép liên vận bị mất phải báo ngay cho cơ quan cấp phép biết.

 

Text Box: Phụ lục 4. Giấy phép liên vận cấp cho phương tiện nào thì chỉ được sử dụng cho phương tiện đó.

 

3. NỘI DUNG CÁC TRANG

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

 

 

GIẤY PHÉP LIÊN VẬN

VIỆT - LÀO

VIET NAM - LAO

PASS BORDER PERMIT

Số: …………

No: …………

 

 

Trang 1

Tên đơn vị (Company): …………………

Địa chỉ (Address): ………………………

Số điện thoại (Tel): ……………………

Biển đăng ký (Registered number):

…………………………………………

Nhãn hiệu: ……………………………

 

 

Giấy phép liên vận có giá trị đến

(This permit is valid until):

…………………………………………

 

Ghi chú (Remarks): ……………………

…………………………………………

…………………………………………

 

 

Trang 2

Text Box: Phụ lục

 

Xác nhận khi qua cửa khẩu

BORDER CHECK

 

 

 

 

 

 

 

 

(Từ trang 5 đến 12 đối với loại 12 trang)

(Từ trang 5 đến 48 đối với loại 48 trang)

 

 

 

Cửa khẩu xuất nhập cảnh (Border

checkpoints)

…………………………………

…………………………………

Phạm vi hoạt động của phương tiện:

(Travelling area):

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

 

Cấp tại: ……ngày    tháng       năm

Issued on …………………………

 

Cơ quan cấp phép

Issuing Ageney

(Ký tên, đóng dấu)

(Gignature, seal)

 

 

Trang 3

Gia hạn

EXTENSION

 

Giấy phép này được gia hạn đến ngày/

This permit is extended until:

………………………………………

………………………………………

 

 

ngày     tháng    năm

Cơ quan cấp phép

Issuing Agency

(Ký tên, đóng dấu)

(Gignature, seal)

 

 

Ghi chú (remaks):……………………..

…………………………………………

…………………………………………

 

 

Trang 4

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản