50305

Thông tư 113/2002/TT-BTC bổ sung Thông tư 96/2002/TT-BTC về việc điều chỉnh mức thuế môn bài do Bộ Tài Chính ban hành

50305
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông tư 113/2002/TT-BTC bổ sung Thông tư 96/2002/TT-BTC về việc điều chỉnh mức thuế môn bài do Bộ Tài Chính ban hành

Số hiệu: 113/2002/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 16/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/01/2003 Số công báo: 4-4
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 113/2002/TT-BTC
Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 16/12/2002
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/01/2003
Số công báo: 4-4
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 113/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2002

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 113/2002/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 96/2002/TT-BTC NGÀY 24/10/2002 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THUẾ MÔN BÀI

Thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài, tiếp theo Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung như sau:

1- Bổ sung tiết a điểm 1 mục I của Thông tư số 96/2002/TT-BTC

- Các doanh nghiệp thành viên của các Doanh nghiệp hạch toán toàn ngành tại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, nộp thuế Môn bài theo mức 3.000.000 đồng.

Nếu các Doanh nghiệp thành viên có các Doanh nghiệp trực thuộc và hạch toán độc lập thì từng doanh nghiệp trực thuộc hạch toán độc lập nộp thuế Môn bài theo mức thuế 3.000.000 đồng; nếu hạch toán phụ thuộc thì nộp thuế Môn bài theo mức 2.000.000 đồng.

- Các chi nhánh của các Doanh nghiệp thành viên tại các quận, huyện, thị xã nộp thuế Môn bài theo mức 2.000.000 đồng

- Các điểm kinh doanh trực thuộc các chi nhánh quận, huyện nhưng không cùng địa điểm kinh doanh với các chi nhánh quận, huyện, thị xã nộp thuế Môn bài theo mức 1.000.000 đồng

Riêng đối với các điểm bưu điện văn hoá xã do có đặc thù chủ yếu chỉ là cầu nối của Bưu điện các huyện, thay mặt Bưu điện huyện tiếp nhận và trả bưu phẩm, bưu kiện, thư báo ngoài ra còn phục vụ nhân dân trong việc đọc sách báo tuyên truyền tạm thời chưa thu thuế Môn bài.

2- Bổ sung tiết d điểm 1 mục I của Thông tư số 96/2002/TT-BTC

- Đối với tổ dịch vụ và cửa hàng, cửa hiệu, kinh doanh trực thuộc HTX hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp không phải nộp thuế Môn bài riêng.

3- Về thuế Môn bài đối với các loại báo: Tiếp tục thực hiện miễn thuế Môn bài đối với các loại báo (báo in, báo nói, báo hình) theo công văn số 237/CP-KHTH ngày 25/3/1998 của Chính phủ về việc thuế đối với báo chí

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản