9311

Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TLĐ-UBATGTQG về việc tổ chức cuộc vận động CNVC-LĐ cả nước tham gia giữ gìn Trật tự an toàn giao thông do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia ban hành

9311
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TLĐ-UBATGTQG về việc tổ chức cuộc vận động CNVC-LĐ cả nước tham gia giữ gìn Trật tự an toàn giao thông do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia ban hành

Số hiệu: 01/2003HAATTLT-TLĐ-UBATGTQG Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Cù Thị Hậu
Ngày ban hành: 10/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 01/2003HAATTLT-TLĐ-UBATGTQG
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Người ký: Cù Thị Hậu
Ngày ban hành: 10/04/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA - TỔNG LIÊN ĐOÀN
LAO ĐỘNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2003/TTLT-TLĐ-UBATGTQG

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2003 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CUỘC VẬN ĐỘNG CNVC-LĐ CẢ NƯỚC THAM GIA GIỮ GÌN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 22 CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn giao thông và Nghị quyết 13/CP của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt nam và Uỷ ban An toàn giao thông Quốc Gia thống nhất tổ chức thực hiện cuộc vận động “CNVC - LĐ cả nước tham gia giữ gìn trật tự A TGT " .

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1/ Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông trong CNVC-LĐ cả nước.
2/ Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn các cấp trong việc động viên CNVC-LĐ gương mẫu đi đầu thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

II- ĐỐI TƯỢNG VẬN ĐỘNG:

Các cấp Công đoàn, đoàn viên Công đoàn, CNVC-LĐ trong cả nước và gia đình CNVC-LĐ.

III- NỘI DUNG : '

1/ Tăng cường tuyên truyền giáo dục Pháp luật an toàn giao thông cho CNVC-LĐ, đặc biệt quán triệt Chỉ thị số 22 CT/TW của Ban bí thư và Nghị quyết 13/CP của Chính phủ đến các cấp Công đoàn cán bộ đoàn viên và người lao động.

2- Vận động CNVC-LĐ, đoàn viên CĐ trong cả nước gương mẫu đi đầu chấp hành đúng các quy định về trật tự An toàn giao thông, bằng các hình thức đa dạng và phù hợp với đặc điểm của từng ngành nghề và địa phương.

3- Công đoàn các. cấp đưa nội dung chấp hành luật lệ an toàn giao thông vào chương trình công tác và và tiêu chuẩn để xem xét thi đua của cá nhân và tập thể trong việc xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và trong phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá.

IV- TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN:

A- Tổng Liên đoàn lao đông Việt Nam.

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam có trách nhiệm vận động CNVC-LĐ, đoàn viên Công đoàn trong cả nước tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông .

1 . Tuyên truyền giáo dục phổ biến Pháp luật an toàn giao thông.

Công đoàn các cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, Chỉ thị số 22CT/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết 13/CP của Chính phủ tới tất cả đoàn viên Công đoàn, CNVC-LĐ. Từng đoàn viên công đoàn tích cực tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông tới người thân trong gia đình và những người xung quanh.

Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền như phát tài liệu, tờ rơi, triển lãm tranh, tổ chức các hội thì tìm hiểu về an toàn giao thông và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Vận động đoàn viên Công đoàn, CNVC-LĐ, gương mẫu, đi đầu thực hiện các quy định luật giao thông đường bộ; Khi đi mô tô xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm trên những đoạn đường bắt buộc, có giấy phép lái xe hợp lệ, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới, nồng độ cồn trong máu không quá mức quy định; không lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông, lòng đường vỉa hè. Đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ có trách nhiệm vận động người thân trong gia đình cùng thực hiện, không để con em không đủ tuổi đi mô tô, xe gắn máy, đua xe trái phép và cổ vũ đua xe.

3 . Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền liên hệ với cơ quan chức năng tổ chức các khoá học thi lấy GPLX mô tô và tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên công đoàn tham dự.

4. Vận động đoàn viên và CNVC-LĐ sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng để góp phần giảm sự gia tăng số lượng mô tô, xe máy tại Hà Nội và TP HỒ Chí Minh và một số thành phố lớn.

5. Vận động đoàn viên, CNVC-LĐ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt các công việc liên quan trực tiếp đến an toàn giao thông.

B. Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia.

1. Thường xuyên cung cấp, thông báo các thông tin, tài liệu, các chủ trương chính sách của Chính phủ về an toàn giao thông cho Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

2. Chỉ đạo các Cơ quan thành viên của Uỷ ban, Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Công đoàn ngành, các Liên đoàn lao động tỉnh - thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Liên tịch này.

3. Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia hỗ trợ kinh phí cho Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam để tổ chức chỉ đạo tuyên truyền an toàn giao thông, đổng thời chỉ đạo Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hỗ trợ kinh phí cho Công đoàn cấp tỉnh thành thực hiện cuộc vận động về an toàn giao thông.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

+ Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo để xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị Quyết này.

+ Hàng năm Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức sơ kết Nghị quyết liên tịch và khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích thực hiện Nghị quyết.

+ Giao cho Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam là cơ quan thường trực giúp Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hướng dẫn đôn đốc thực hiện Nghị quyết này.

 

TM. ỦY BAN ATGT QUỐC GIA
CHỦ TỊCH
 



Đào Đình Bình

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TLĐ LĐVN
CHỦ TỊCH
 



Cù Thị Hậu

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản