9271

Thông báo số 45/TB-UB về kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Kim Yên tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Đề án Phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2001-2005 và tình hình phát triển kinh tế trang trại do Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

9271
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo số 45/TB-UB về kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Kim Yên tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Đề án Phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2001-2005 và tình hình phát triển kinh tế trang trại do Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 45/TB-UB Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Hồ Việt Hiệp
Ngày ban hành: 01/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 45/TB-UB
Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
Người ký: Hồ Việt Hiệp
Ngày ban hành: 01/04/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45/TB-UB

Long Xuyên, ngày 01 tháng 04 năm 2005 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHẠM KIM YÊN TẠI CUỘC HỌP ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2001-2005 VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI

Ngày 25/3/2005, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Đề án Phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2001-2005 và tình hình phát triển kinh tế trang trại, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Kim Yên chủ trì.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Nông nghiệp &PTNT, lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, chuyên viên Chi cục Hợp tác xã &PTNT, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp &PTNT, lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Đề án Phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2001 - 2005, tình hình phát triển kinh tế trang trại, các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và các đề xuất, kiến nghị của ngành chuyên môn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Kim Yên đã có phát biểu chỉ đạo như sau:

1- Đánh giá kết quả thực hiện: Qua gần 4 năm thực hiện Đề án Phát triển Hợp tác xã (giai đoạn 2001 - 2005), từ 91 HTX Nông nghiệp năm 2001, đến nay toàn tỉnh đã phát triển được 112 HTX, trong đó 106 HTX dịch vụ nông nghiệp và 6 HTX thuỷ sản. Các HTX ra đời sau khi có Đề án đều đảm bảo các điều kiện và hoạt động vững mạnh; nhiều HTX điển hình, HTX điểm đang hoạt động có hiệu quả ở các địa phương như HTX Tân Mỹ Hưng và Trường Thạnh của huyện Phú Tân; HTX Bình Mỹ và Hưng Phát của huyện Châu Phú.... Xu hướng sáp nhập, hợp nhất các HTX để mở rộng quy mô đang diễn ra ngày càng phổ biến. Có đến 80% HTX nông nghiệp hoạt động có lãi và có tích luỹ. Đây là nỗ lực rất lớn của các ngành, các cấp trong quá trình thực hiện Đề án. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Đề án như vấn đề cán bộ quản lý HTX, công tác kế toán còn nhiều bất cập, tình hình công nợ ở các HTX còn lớn (nhất là các HTX ở huyện Chợ Mới)... cần phải được tiếp tục khắc phục trong thời gian tới.

Song song đó, kinh tế trang trại trong thời gian qua cũng phát triển khá nhanh và mạnh góp phần rất lớn vào sự tăng trưởng kinh tế hàng năm của tỉnh. Đến tháng 7/2004, toàn tỉnh có 8.349 trang trại theo tiêu chí của Bộ Nông nghiệp &PTNT, trong đó trang trại trồng trọt chiếm 72%, trang trại thuỷ sản chiếm 24%... Tổng vốn đầu tư các trang trại khoảng 1.403 tỷ đồng, giải quyết 55.885 lao động, trong đó số trang trại có giá trị sản lượng hàng hoá từ 100 triệu đồng trở lên gần 3.100 trang trại góp phần giải quyết việc làm, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp nông thôn. Tuy nhiên, trong phát triển kinh tế trang trại cũng còn nhiều vấn đề bất cập như những quy định về phát triển kinh tế trang trại chưa rõ ràng, các chủ trang trại còn lo ngại về thuế, thủ tục đăng ký... nên chưa mạnh dạn đăng ký; ngành chuyên môn chưa nắm được danh sách cụ thể do các chủ trang trại chưa đăng ký gây khó khăn trong quản lý, trợ giúp kỹ thuật và vốn....

2/- Về một số kiến nghị của ngành và các vấn đề cần thực hiện:

Trong năm 2005, để thực hiện thắng lợi đề án Phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2001-2005 và phát triển mạnh kinh tế trang trại, Liên minh HTX tỉnh, Sở Nông nghiệp &PTNT phối hợp các ngành liên quan và địa phương tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm sau:

- Tập trung thực hiện giữ vững các mô hình HTX đang phát triển mạnh, các mô hình HTX thuộc dự án Áo. Mọi khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời để UBND tỉnh có chỉ đạo, xử lý. Phấn đấu xây dựng tại mỗi huyện, thị, thành từ 01 đến 02 HTX điển hình, vấn đề này phải thực hiện quyết liệt nhưng phải đảm bảo các điều kiện, không được nóng vội. Mỗi HTX khi ra đời phải đảm bảo các điều kiện đã quy định về cán bộ quản lý, tài chính lành mạnh...

- Văn phòng UBND tỉnh có văn bản nhắc nhở Sở Tài chính sớm trả lời ý kiến chỉ đạo của thường trực UBND tỉnh tại công văn số 3445/CV.UB ngày 24/12/2004 về ban hành Chỉ thị củng cố tài chính kế toán HTX NN. Giao Liên minh HTX tỉnh phối hợp Sở Nông nghiệp &PTNT nghiên cứu tổ chức đào tạo cán bộ chuyên môn về kế toán cho HTX nông nghiệp đảm bảo hoạt động vững mạnh về tài chính, đạt hiệu quả cao.

- Yêu cầu Sở Nội vụ có kế hoạch ưu tiên phân bổ sinh viên, học sinh mới ra trường có trình độ trung cấp hoặc đại học kế toán, tài chính về các HTX.

- Sở Nông nghiệp &PTNT có văn bản gửi Công ty Agimex tìm người có đủ năng lực, trình độ thay thế người quản lý trước (Ông Phong) để tiếp tục quản lý hiệu quả đối với HTX Trường Thạnh, huyện Phú Tân.

- Thống nhất theo đề nghị của Sở nông nghiệp &PTNT, mỗi huyện, thị, thành phải bố trí 01 cán bộ kiêm nhiệm về công tác quản lý tài chính kế toán HTX tại phòng Tài chính - kế hoạch, 01 cán bộ kiêm nhiệm về công tác quản lý kinh tế tập thể tại phòng Kinh tế (Phòng Xây dựng và Phát triển Nông thôn hiện nay).

- Vấn đề thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các HTX mở thêm dịch vụ, yêu cầu Sở Nông nghiệp &PTNT soạn văn bản trình UBND tỉnh để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Thường vụ Tỉnh ủy.

- Sở Nông nghiệp &PTNT nghiên cứu các quy định của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế trang trại để soạn thảo văn bản quy định cụ thể tạo điều kiện kinh tế trang trại phát triển tham mưu UBND tỉnh ký ban hành. Phải tăng cường tuyên truyền về phát triển kinh tế trang trại, các mô hình hiệu quả, các quyền lợi và nghĩa vụ của trang trại để khuyến khích đăng ký trang trại, thúc đẩy phát triển loại hình này một cách hiệu quả.

- Giao Liên minh Hợp tác xã, Sở Nông nghiệp &PTNT tổ chức sơ kết, đánh giá 3 tháng 01 lần tình hình thực hiện Đề án phát triển Hợp tác xã và kinh tế trang trại, cuối năm UBND tỉnh tổng kết kết quả thực hiện Đề án.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện.

 

TL. CHỦ TỊCH UBND TỈNH AN GIANG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Hồ Việt Hiệp

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản