10000

Thông báo số 31/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đảm do Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

10000
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo số 31/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đảm do Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 31/TB-UBND Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Thái Hữu Phép
Ngày ban hành: 10/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 31/TB-UBND
Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
Người ký: Thái Hữu Phép
Ngày ban hành: 10/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/TB-UBND

Long Xuyên, ngày 10 tháng 03 năm 2006 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGUYỄN VĂN ĐẢM TẠI BUỔI HỌP GIAO BAN HÀNG TUẦN

Ngày 06/03/2006, tại buổi họp giao ban hàng tuần, sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các Phòng, Ban trực thuộc báo cáo tình hình thực hiện công tác tuần qua và một số vấn đề quan trọng khác, ý kiến của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đảm đã có kết luận chỉ đạo như sau:

1. Văn phòng UBND tỉnh:

- Phối hợp các ngành liên quan chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lần 6-khoá VII (bất thường), họp định kỳ với Ban quản lý Dự án Bắc Vàm Nao; Chuẩn bị báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I/2006 phục vụ cuộc họp Ban chấp hành Tỉnh ủy (dự kiến ngày 14/3/2006); chuẩn bị tham luận cho UBND tỉnh tại Hội nghị Phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL.

- Thực hiện các bước để nâng cao chất lượng Văn phòng đảm bảo theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2000.

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư nắm tình hình triển khai và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương để Thường trực UBND tỉnh và các ngành làm việc trực tiếp với UBND huyện, thị xã, thành phố vào đầu tháng 4/2006.

2. Sở Nông nghiệp & PTNT:

- Phối hợp các địa phương tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên lúa, nhất là bệnh đạo ôn cổ bông và rầy nâu.

- Phối hợp Sở Y tế, Sở Tài nguyên Môi trường tổ chức khảo sát, thống kê lại số hộ sử dụng nước sạch và có hố xí hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh để xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia và đưa vào chương trình điều hành của tỉnh trong năm 2006.

- Phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội thảo quốc tế về thủy sản sắp tới.

3. Sở Tài chính:

- Thực hiện tốt các yêu cầu của UBND tỉnh tại công văn số 555/UBND-TH ngày 22/02/2006 về việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán báo cáo quyết toán năm 2004 của tỉnh An Giang; các khó khăn, vướng mắc cần báo cáo, đề xuất kịp thời để UBND tỉnh xử lý.

- Chuẩn bị các nội dung để UBND tỉnh làm việc với Thứ trưởng Bộ Tài chính vào 13/3/2006.

- Chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện cổ phần hoá để báo cáo với Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình thực hiện đổi mới doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh (dự kiến tháng 5/2006).

4. UBND huyện, thị, thành phố phối hợp các ngành tỉnh có liên quan tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, quản lý các đối tượng ăn xin, lang thang ở các điểm du lịch nhằm chuẩn bị cho lễ hội sắp tới. Đồng thời có phương án cụ thể xử lý để chấm dứt tình trạng chèo kéo gây phiền hà cho du khách.

5. Giao Sở Du lịch và Trung tâm Xúc tiến Thương mại – Du lịch và Đầu tư báo cáo tổng kết kết quả Liên hoan du lịch Đồng bằng sông Cửu Long và Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao để UBND tỉnh tổ chức tổng kết vào đầu tháng 4/2006, trong đó cần tổng hợp các thông tin từ báo chí về công tác tổ chức để rút kinh nghiệm.

6. Giao Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh thành lập các đoàn công tác để tập trung giải quyết các đơn khiếu nại tố cáo còn tồn đọng. Lưu ý về lựa chọn nhân sự, nhất là trưởng đoàn để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra.

7. Thống nhất chủ trương bồi thường phát sinh cho các hộ bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện công trình núi Cấm. Tuy nhiên, Ban quản lý Dự án đầu tư Xây dựng tỉnh phối hợp địa phương và các ngành liên quan khảo sát thật kỹ các phát sinh để đảm bảo chính xác.

8. Ban Biên giới phối hợp BCH Bộ đội Biên phòng và các đơn vị có liên quan tham mưu trình UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo cắm mốc biên giới giữa 02 nước Việt Nam – Campuchia; tiến hành các bước chuẩn bị triển khai thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu tổ chức thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:
- TT. UBND tỉnh (báo cáo)
- Các Sở, ban ngành tỉnh - UBND huyện, thị, thành phố
- Lãnh đạo Văn phòng
- Các phòng trực thuộc VP
- Lưu.

TL. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHÁNH VĂN PHÒNG 
Thái Hữu Phép

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản