118658

Thông báo 78/TB-BTC công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2011 do Bộ Tài chính ban hành

118658
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo 78/TB-BTC công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2011 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 78/TB-BTC Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Tiến Thoả
Ngày ban hành: 29/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 78/TB-BTC
Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Nguyễn Tiến Thoả
Ngày ban hành: 29/01/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 78/TB-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2011

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2011

Căn cứ Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá;
Căn cứ Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá;
Xét đề nghị của các doanh nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá (gọi chung là doanh nghiệp thẩm định giá).

Bộ Tài chính thông báo Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2011 kể từ ngày ban hành Thông báo này (Danh sách kèm theo).

Các Thông báo Danh sách thẩm định viên về giá hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2010 (từ ngày 31/12/2010 trở về trước) của Bộ Tài chính không còn hiệu lực thi hành.

Trong quá trình hành nghề thẩm định giá, các thẩm định viên về giá phải thực hiện đúng những quy định đối với thẩm định viên về giá tại Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá và Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);
- Hội Thẩm định giá Việt Nam;
- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);
- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
Nguyễn Tiến Thỏa

 


DANH SÁCH

CÁC THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ NĂM 2011
(Kèm theo Thông báo số 78/TB-BTC ngày 29 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính)

STT

Họ tên thẩm định viên

Năm sinh

Quê quán

Chức vụ

Thẻ Thẩm định viên

Thời hạn đăng ký hành nghề

Năm

 

Số thẻ

Ngày cấp

Từ

Đến

1

Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Đầu tư VIC (VIC) (tách ra từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Dầu khí PIV) 

 

1. Đỗ Thị Thanh Nga

1978

Nữ

Yên Bái

IV06198

13/01/2009

01/01/2011

31/12/2011

 

2. Dương Ngọc Cảnh

1977

Nam

Bắc Giang

PTGĐ

IV06166

13/01/2009

01/01/2011

31/12/2011

 

3. Nguyễn Thị Nguyệt Anh

1979

Nữ

Nam Định

TĐV

I05002

13/01/2009

01/01/2011

31/12/2011

 

4. Đặng Văn Sơn

1964

Nam

Bắc Ninh

TĐV

IV06206

13/01/2009

01/01/2011

31/12/2011

2

Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Đầu tư Sài Gòn Thái Dương (SGVIS)

 

1. Nguyễn Vĩnh Hùng

1954

Nam

TP. Hồ Chí Minh

06150

13/01/2009

01/01/2011

31/12/2011

 

2. Nguyễn Mạnh Hùng

1963

Nam

Hà Tây

PGĐ

06148

13/01/2009

01/01/2011

31/12/2011

 

3. Nguyễn Thị Thủy

1973

Nữ

Hà Nội

TĐV

III06130

13/01/2009

01/01/2011

31/12/2011

3

Công ty TNHH Một thành viên Thẩm định giá Sài Gòn nhà đất (SAIGONLAND)

 

1. Lê Quang Hàng

1961

Nam

Quảng Ngãi

I05010

13/01/2009

01/01/2011

31/12/2011

 

2. Nguyễn Văn Anh

1950

Nam

Quảng Bình

PGĐ

II05028

13/01/2009

01/01/2011

31/12/2011

 

3. Lê Văn Trọng

1958

Nam

Hải Phòng

PGĐ

II05061

13/01/2009

01/01/2011

31/12/2011

4

Công ty Cổ phần Giám định thẩm định Sài Gòn (SAIGONAP)

 

1. Đặng Thị Thúy Hòa

1977

Nữ

Hà Nam

V09.241

01/7/2010

01/01/2011

31/12/2011

 

2. Nguyễn Thiện Hòa

1961

Nam

Nghệ An

TĐV

I05015

13/01/2009

01/01/2011

31/12/2011

 

3. Phan Thùy Giang

1979

Nữ

Thừa Thiên Huế

TĐV

V09.235

01/7/2010

01/01/2011

31/12/2011

5

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA HANOI)

 

1. Nguyễn Ngọc Tỉnh

1964

Nam

Hưng Yên

TGĐ

III06134

13/01/2009

01/01/2011

31/12/2011

 

2. Lê Văn Dò

1960

Nam

Hà Nam

PTGĐ

III06089

13/01/2009

01/01/2011

31/12/2011

 

3. Trần Ngọc Huân 

1972

Nam

Thái Bình

TP

III06102

13/01/2009

01/01/2011

31/12/2011

 

4. Nguyễn Thị Phấn

1971

Nữ

Thái Bình

TĐV

V09.268

01/7/2010

01/01/2011

31/12/2011

6

Công ty Cổ phần Thông tin và Định giá Việt Nam (VIETVALUE)

 

1. Nguyễn Ngọc Long

1974

Nam

Quảng Trị

TGĐ

I05019

13/01/2009

01/01/2011

31/12/2011

 

2. Phạm Hồng Thắng

1974

Nam

Hưng Yên

V09.277

01/7/2010

01/01/2011

31/12/2011

 

3. Đặng Minh Quang

1974

Nam

Nghệ An

TĐV

V09.272

01/7/2010

01/01/2011

31/12/2011

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản