5154

Thông báo số 6659/VPCP-HC về mẫu dấu mới của Chính phủ và mẫu dấu của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

5154
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo số 6659/VPCP-HC về mẫu dấu mới của Chính phủ và mẫu dấu của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6659/VPCP-HC Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 07/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 13/12/2004 Số công báo: 13-13
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 6659/VPCP-HC
Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 07/12/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 13/12/2004
Số công báo: 13-13
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6659/VPCP-HC

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2004 

 

THÔNG BÁO

MẪU DẤU MỚI CỦA CHÍNH PHỦ VÀ MẪU DẤU CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ và Thông tư số: 08/2003/TT-BCA, ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Bộ Công an hướng dẫn mẫu dấu, tổ chức khắc dấu, kiểm tra việc bảo quản, sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức; được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã khắc con dấu mới của Chính phủ, con dấu Thủ tướng Chính phủ và chính thức sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

MẪU DẤU MỚI CỦA CHÍNH PHỦ

MẪU DẤU CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 

 

Văn phòng Chính phủ xin thông báo mẫu dấu đến các cơ quan, đơn vị biết.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Học viện Hành chính quốc gia,
- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, các Vụ,
Cục, các đơn vị trực thuộc,
- Lưu: HC (5), Văn thư.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ 
Đoàn Mạnh Giao

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản