Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5241/TB-SHTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NỘP PHÍ, LỆ PHÍ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP QUA TÀI KHOẢN KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Nhằm tạo thuận lợi cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp (sau đây gọi chung là “Người nộp đơn”) nộp các khoản phí, lệ phí khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN), bên cạnh phương thức nộp trực tiếp tại Bộ phận thu phí của Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ và các Văn phòng đại diện của Cục tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng hoặc gửi qua bưu điện, Cục Sở hữu trí tuệ hướng dẫn việc nộp phí, lệ phí SHCN qua các tài khoản Kho bạc nhà nước như sau:

I. Các số tài khoản tại Kho bạc nhà nước:

1. Đối với các thủ tục hành chính nộp đến Cục Sở hữu trí tuệ (tại trụ sở Cục số 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội):

Người nộp đơn nộp các khoản phí, lệ phí SHCN đến tài khoản sau:

Tên tài khoản: Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ

Số tài khoản: 3511.0.1054889.00000

Tại Kho bạc Nhà nước Thanh Xuân

2. Đối với thủ tục hành chính nộp đến Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Người nộp đơn nộp các khoản phí, lệ phí SHCN đến tài khoản sau:

Tên tài khoản: Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 3511.0.1093216.00000

Tại Kho bạc Nhà nước Quận 3

3. Đối với thủ tục hành chính nộp đến Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng:

Người nộp đơn nộp các khoản phí, lệ phí SHCN đến tài khoản sau:

Tên tài khoản: Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng

Số tài khoản: 3511.0.1093215.00000

Tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Đà Nẵng

4. Đối với đơn nộp trực tuyến: Người nộp đơn gửi Giấy tờ xác nhận của Ngân hàng về việc đã chuyển tiền kèm theo Mã số đơn trực tuyến.

II. Nội dung chuyển khoản

Khi nộp tiền, Người nộp đơn ghi rõ nội dung nộp tiền, tên chủ đơn số đơn SHCN/mã số đơn trực tuyến như đề cập trong Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ (nếu có).

III. Phát hành biên lai thu phí, lệ phí

Sau khi đơn được tiếp nhận, Cục hoặc các Văn phòng đại diện sẽ gửi trả bản lưu cùng Biên lai thu phí, lệ phí cho Người nộp đơn theo địa chỉ đã khai trên hồ sơ đăng ký xác lập quyền SHCN.

Trong trường hợp Người nộp đơn cần trao đổi thêm thông tin, đề nghị liên hệ, cụ thể:

1. Bộ phận Một cửa (Phòng Đăng ký, Cục Sở hữu trí tuệ):

Bà Nguyễn Thu Hằng

Điện thoại: 024.38583 069, máy lẻ 1106;

Email: dangky@noip.gov.vn

2. Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng:

Bà Lê Khánh Hoàng

Số điện thoại: 0236 3889955

Email: vanphong3@noip.gov.vn

3. Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Bà Đào Thị Mỹ

Điện thoại: 028.3920 8485, máy lẻ 108; 0903641596

Email: vanphong2@noip.gov.vn

Cục Sở hữu trí tuệ hướng dẫn để các tổ chức, cá nhận biết, phối hợp thực hiện, đặc biệt là trong bối cảnh cần sự hạn chế tiếp xúc trực tiếp nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19./.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo Cục;
- Các Sở KH&CN (để phối hợp);
- Các Tổ chức đại diện SHCN (để phối hợp thực hiện);
- TTTT (để đưa lên Cổng TTĐT);
- ĐK, VP2, VP3 (để niêm yết tại BPMC);
- Lưu: VT, VP(03).

CỤC TRƯỞNG
Đinh Hữu Phí

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản