6050

Thông báo số 46/2004/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về cuộc họp bàn về tình hình xuất khẩu gạo và thị trường lúa, gạo quý I năm 2004 do Văn phòng Chính phủ ban hành

6050
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo số 46/2004/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về cuộc họp bàn về tình hình xuất khẩu gạo và thị trường lúa, gạo quý I năm 2004 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 46/2004/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 06/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 46/2004/TB-VPCP
Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 06/03/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 46/2004/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2004 

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG VỀ CUỘC HỌP BÀN VỀ TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO VÀ THỊ TRƯỜNG LÚA, GẠO QUÝ I NĂM 2004

Ngày 05 tháng 3 năm 2004, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp với các Bộ : Thương mại, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Tổng công ty Lương thực miền Bắc, miền Nam và Hiệp hội Lương thực Việt Nam để xem xét tình hình xuất khẩu gạo và thị trường lúa, gạo quý I năm 2004.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Thương mại, ý kiến của các Bộ, đơn vị liên quan, Phó Thủ tướng đã kết luận như sau :

1. Trong những tháng cuối năm 2003, đầu năm 2004 giá vật tư đầu vào sản xuất nông nghiệp gia tăng nên giá lúa, gạo trong nước có tăng lên. Đáng lưu ý là một số doanh nghiệp có biểu hiện tranh mua, tranh bán, trốn thuế... làm cho tình hình mua bán và giá cả lúa, gạo ở một số nơi của đồng bằng sông Cửu Long diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, cung, cầu gạo cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu cơ bản vẫn giữ được cân đối, ổn định; mức giá lúa hiện nay là bảo đảm được thu nhập cho nông dân và xuất khẩu có lời.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo kiểm tra, tính toán và cân đối lại để xác định rõ nguồn gạo hàng hóa cần tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2004 để Hiệp hội Lương thực chủ động hướng dẫn các doanh nghiệp giao dịch, ký hợp đồng xuất khẩu gạo trong thời gian tới. Việc cân đối nguồn gạo phải bảo đảm nguyên tắc không để xảy ra khan hiếm gạo do xuất khẩu, đồng thời phải tiêu thụ có hiệu quả gạo hàng hóa cho nông dân.

2. Để chủ động điều hành xuất khẩu gạo trong những tháng trước mắt, Hiệp hội Lương thực Việt Nam họp bàn với các hội viên để cùng phối hợp hành động trong việc giao dịch ký hợp đồng xuất khẩu, thống nhất điều hành thực hiện các hợp đồng gạo đã ký một cách có hiệu quả và đáp ứng tình hình thực tiễn hiện nay, trước mắt có thể tạm ngừng ký các hợp đồng xuất khẩu gạo giao trước tháng 6 năm 2004 và có Nghị quyết thông báo để các thành viên Hiệp hội quán triệt và thống nhất hành động.

3. Yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính và Bộ Thương mại phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân các tỉnh phía Bắc kiểm soát chặt chẽ để thu đủ thuế theo luật định đối với gạo xuất khẩu biên mậu, như đã quy định tại Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý buôn bán hàng hóa qua biên giới với các nước có chung biên giới.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện ./.

Nơi nhận :
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc TW,
- Văn phòng Quốc hội,
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban
của Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Cơ quan TW của các đoàn thể,
- Trường Hành chính quốc gia,
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc,
- Lưu : KTTH (5b), VT.

KT. BỘ TRƯỞNG,
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Nguyễn Công Sự

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản