151339

Thông báo 373/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về Kế hoạch và cơ chế đặc thù triển khai dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ và dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên (quốc lộ 14 cũ) do Văn phòng Chính phủ

151339
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo 373/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về Kế hoạch và cơ chế đặc thù triển khai dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ và dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên (quốc lộ 14 cũ) do Văn phòng Chính phủ

Số hiệu: 373/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 08/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 373/TB-VPCP
Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 08/11/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 373/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ KẾ HOẠCH VÀ CƠ CHẾ ĐẶC THÙ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN MỞ RỘNG QUỐC LỘ 1 ĐOẠN HÀ NỘI - CẦN THƠ VÀ DỰ ÁN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN QUA KHU VỰC TÂY NGUYÊN (QUỐC LỘ 14 CŨ)

Ngày 29 tháng 10 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp về Kế hoạch và cơ chế đặc thù triển khai các dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ và dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên (quốc lộ 14 cũ). Tham dự có các Phó Thủ tướng: Nguyễn Thiện Nhân, Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh, đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Đinh La Thăng Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải báo cáo; ý kiến của các Phó Thủ tướng và các đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Về mức thu phí đường bộ:

Đồng ý về chủ trương điều chỉnh tăng mức thu phí đường bộ như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, nhưng cần có lộ trình tăng từ nay đến năm 2016 đạt mức khoảng 3,5 lần so với mức giá cơ bản tại Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ; giao Bộ Tài chính, chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải sửa đổi Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ Tài chính.

2. Về nguồn vốn cho Dự án đầu tư:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Giao thông vận tải trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIII để Chính phủ phát hành 60.000 tỷ đồng (sáu mươi ngàn tỷ đồng) trái phiếu Chính phủ đầu tư các dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ (phần vốn nhà nước) và dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên (quốc lộ 14 cũ) giai đoạn 2013 - 2016. Năm 2013 tập trung triển khai ngay đoạn từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh (Vũng Áng).

3. Về cơ chế đặc thù:

Đồng ý về nguyên tắc như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại các báo cáo trình tại cuộc họp. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế cho hai Dự án nêu trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban của QH;
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, XD, TC, TN&MT;
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
 các Vụ : KTTH, ĐP, NC, TH;
- Lưu: VT, KTN(3b). C. 40

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản