130941

Thông báo 347-TB/TW kết luận của Bộ Chính trị về sửa đổi Quy định 94-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và Hướng dẫn 11-HD/UBKTTW thực hiện quy định trên do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

130941
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo 347-TB/TW kết luận của Bộ Chính trị về sửa đổi Quy định 94-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và Hướng dẫn 11-HD/UBKTTW thực hiện quy định trên do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Số hiệu: 347-TB/TW Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 11/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 347-TB/TW
Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương
Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 11/06/2010
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------

Số: 347-TB/TW

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH SỐ 94-QĐ/TW, NGÀY 15-10-2007 VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN VI PHẠM CHÍNH SÁCH DÂN SỐ, KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH VÀ HƯỚNG DẪN SỐ 11-HD/UBKTTW, NGÀY 24-3-2008 CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH TRÊN

Tại phiên họp ngày 04-6-2010, sau khi nghe Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo Tờ trình về việc hướng dẫn bổ sung các trường hợp không vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (Tờ trình số 222-TTr/UBKTTW, ngày 13-4-2010), của Bộ Chính trị đã thảo luận và kết luận như sau:

1- Tại Điều 1, Pháp lệnh sửa đổi Điều 10, Pháp lệnh Dân số của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 08/2008/PL-UBTVQH12, ngày 27-12-2008 quy định “Quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản:

- Quyết định thời gian và khoảng cách sinh con;

- Sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt ảo Chính phủ quy định…”

Tại khoản 6, Điều 2, Nghị định số 20/2010/NĐ-CP, ngày 08-3-2010 của Chính Phủ quy định: “Cặp vợ chồng mà một hoặc hai người đã có con riêng (con đẻ), chỉ sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh”.Quy định này chưa phù hợp với Điều 1, Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số nêu trên.

Bộ Chính trị giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi nội dung khoản 6, Điều 2, Nghị định số 20/2010/NĐ-CP, ngày 08-3-2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10, Pháp lệnh Dân số, theo hướng: Cặp vợ chồng mà một hoặc hai người đã có con riêng (con đẻ), được sinh một hoặc hai con.

2- Thời gian qua, việc thực hiện Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15-10-2007 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đã được cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm thực hiện, góp phẩn hạn chế đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình đáp ứng yêu cầu công tác này.

Tuy nhiên, việc xử lý kỷ luật về Đảng đối với Đảng viên vi phạm sinh con thứ ba bằng hình thức cách chức vụ đối với đảng viên có chức vụ như hiện nay là nặng so với lỗi vi phạm:

Bộ Chính trị giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương nghiên cứu, sửa đổi Điều 7, Quy định 94-QĐ/TW, ngày 15-10-2007 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và Hướng dẫn số 11-HD/UBKTTW, ngày 24-3-2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện quy định trên, theo hướng: giảm một mức kỷ luật so với quy định hiện hành để báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định. Đối với các trường hợp đã xử lý kỷ luật trước đây do vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình thì nay không xem xét lại.

Giao Ban cán sự đảng Chính phủ và Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận này.

 

 

Nơi nhận:
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương ,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
Trương Tấn Sang

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản