237281

Thông báo 261/TB-BTC năm 2012 về số dự kiến giao thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

237281
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo 261/TB-BTC năm 2012 về số dự kiến giao thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 261/TB-BTC Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 22/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 261/TB-BTC
Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 22/06/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 261/TB-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2012

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC SỐ DỰ KIẾN GIAO THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19/6/2012 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính thông báo số dự kiến giao thu, chi ngân sách năm 2013 cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo biểu đính kèm).

Căn cứ số dự kiến giao thu, chi ngân sách năm 2013 được thông báo và các chế độ hiện hành; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo số dự kiến giao thu, chi ngân sách năm 2013 cho các đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân cấp dưới; đồng thời tổng hợp báo cáo dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 của địa phương theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các Văn bản hướng dẫn Luật, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân (Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW);
- Sở Tài chính (Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW);
- Cục thuế (Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW);
- Cục Hải quan (Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW);
- TCT, TCHQ
- Lưu: VT, Vụ NSNN

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

SỐ DỰ KIẾN GIAO THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013

TỈNH: BẮC KẠN

(Kèm theo Thông báo số 261/TB-BTC ngày 22/6/2012 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG

SỐ DỰ KIẾN GIAO

A TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN (I + II)

411.000

I. Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) (1)

400.000

Il. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

11.000

Trong đó:

 

- Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

3.000

B. CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (2)

2.046.550

Trong đó: Chi thường xuyên (3)

1.770.950

 

Ghi chú:

(1)- Đã bao gồm các khoản thu ngân sách xã (thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản, thu sự nghiệp,...). Không bao gồm các khoản phụ thu và huy động nhân dân đóng góp; các khoản ghi thu, ghi chi (thu chống buôn lậu, thu phạt kiểm lâm, phạt an toàn giao thông, các khoản phí, lệ phí đơn vị được để giữ lại theo chế độ,...), thu tiền sử dụng đất.

(2)- Mức chi cân đối ngân sách địa phương được xác định trên cơ sở dự kiến số thu nội địa nêu trên và tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương được ổn định như năm 2012, chưa bao gồm chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất; trường hợp số thu có biến động, mức chi sẽ được điều chỉnh theo số thu.

- Đã bao gồm chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất) dự toán năm 2013 so dự toán năm 2012.

(3)- Chi thường xuyên chưa bao gồm nhu cầu tiền lương theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP, Nghị định 35/2012/NĐ-CP.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản