124397

Thông báo 222/BXD-KHCN về bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

124397
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo 222/BXD-KHCN về bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 222/BXD-KHCN Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trung Hoà
Ngày ban hành: 20/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 222/BXD-KHCN
Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Nguyễn Trung Hoà
Ngày ban hành: 20/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 222/BXD-KHCN

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2011

 

THÔNG BÁO

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Kính gửi:…………………………………….

Ngày 01/7/2008 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Để nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng, đảm bảo chất lượng các phép thử, góp phần vào công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng tổ chức khoá Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Nội dung khoá học: Theo nội dung chương trình đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt ngày 21/01/2010 tại Quyết định số 77/QĐ-BXD với các vấn đề chủ yếu sau:

1. Các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS – XD);

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng LAS – XD;

3. Tổ chức hoạt động của LAS – XD ;

4. Một số kỹ năng quản lý LAS – XD trong phòng và tại hiện trường;

5. Tổ chức quản lý LAS-XD theo hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Đối tượng và thời gian học: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng và cán bộ kế cận các chức danh này.

Thời gian và địa điểm tổ chức: Khoá học được tổ chức trong 05 ngày vào trung tuần tháng 6/2011 tại Hà Nội, Đà nẵng và TP. Hồ Chí Minh (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau).

Nhằm nâng cao năng lực và thống nhất quản lý hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng trên phạm vi cả nước, Bộ Xây dựng yêu cầu đơn vị cử cán bộ Phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng tham dự các khoá bồi dưỡng kể trên.

Để chuẩn bị cho khoá học đạt kết quả, đề nghị các đơn vị gửi danh sách đăng ký tham dự khoá học trước ngày 10/6/2011 về Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Phòng Quản lý Khoa học), km 10 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT: 04-38546685, FAX: 04-35524718; 04-38546319; Email: bdcbnxd@vnn.vn; Website: www.amc.edu.vn.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên,
- Học viện CBQL XD và ĐT,
- Lưu VP, Vụ KHCN&MT

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Trung Hoà

 


PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Tên đơn vị:..............................................................................................................

LAS – XD số: .........................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................

Số điện thoại:.......................Số Fax:.......................E-mail .....................................

Đăng ký cho các cán bộ, viên chức dưới đây tham gia khoá học kể trên:

Stt

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

E-mail (nếu có)

Địa điểm đăng ký học (Hà nội, Đà nẵng hoặc Tp.Hồ Chí Minh)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

..................ngày.........tháng...........năm 2011

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản