5962

Thông báo số 1974/2004/VPCP-V.III về việc thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về thời điểm hiệu lực của Nghị định 114 và 115/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 của Chính phủ do Văn phòng chính phủ ban hành

5962
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo số 1974/2004/VPCP-V.III về việc thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về thời điểm hiệu lực của Nghị định 114 và 115/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 của Chính phủ do Văn phòng chính phủ ban hành

Số hiệu: 1974/2004/VPCP-V.III Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 23/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1974/2004/VPCP-V.III
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 23/04/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1974/2004/VPCP-V.III
V/v Thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng

Phạm Gia Khiêm về thời điểm hiệu lực

của Nghị định 114 và 115/2004/NĐ-CP

ngày 16/4/2004 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2004 

 

                           Kính gửi:

- Bộ trưởng bộ Nội vụ
- Chủ tỊch hội đồng nhân dân và chủ tỊch
Ủy ban nhân dân TỈnh Yên Bái và Cao Bằng.

 

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Nội vụ (công văn số 858/BNV-CQĐP ngày 22 tháng 4 năm 2004), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đồng ý với đề nghị của Bộ Nội vụ về thời hiệu thi hành Nghị định 114 và 115/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 của Chính phủ như sau:

Điều 2 Nghị định 114 và 115/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 quy định:

"Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo".
Nay quy định là:

"Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký".

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nội vụ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Cao Bằng thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- HĐND, UBND tỉnh Yên Bái,
- HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng,
- Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
- Ban Tổ chức trung ương,
- Ban Nội chính trung ương,
- Văn phòng Quốc hội,
- Bộ Nội vụ,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, TBNC,
Các Vụ: TH, PC, TCCB,
- Lưu : V.III (5), VT.

KT. BỘ TRƯỞNG,
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản