382784

Thông báo 188/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về chủ trương mua vắc xin sử dụng trong tiêm chủng mở rộng và phòng, chống dịch theo phương thức đặt hàng do Văn phòng Chính phủ ban hành

382784
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo 188/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về chủ trương mua vắc xin sử dụng trong tiêm chủng mở rộng và phòng, chống dịch theo phương thức đặt hàng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 188/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 23/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 188/TB-VPCP
Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 23/05/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 188/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP VỀ CHỦ TRƯƠNG MUA VẮC XIN SỬ DỤNG TRONG TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG VÀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH THEO PHƯƠNG THỨC ĐẶT HÀNG

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về chủ trương mua vắc xin sử dụng trong tiêm chủng mở rộng và phòng, chống dịch theo phương thức đặt hàng. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Y tế báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phi hp với Bộ Y tế rà soát, thống nhất đề xuất việc sửa đổi, bổ sung danh mục các vắc xin được mua theo phương thức đặt hàng theo đúng quy định của Nghị định số 130/2013/NĐ-CP của chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

2. Bộ Tài chính chủ trì:

a) Phi hp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan điều chỉnh giá vắc xin mua theo hình thức đặt hàng phù hợp với khả năng ngân sách và các quy định của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số.

b) Với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá tác động và có ý kiến chính thức về đề xuất bổ sung vắc xin sử dụng trong tiêm chủng mở rộng và phòng, chống dịch theo phương thức đặt hàng vào Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích khi trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ.

3. Việc mua các loại vắc xin sử dụng trong tiêm chủng và phòng, chng dịch các đợt tiếp; theo thực hiện theo Nghị định số 130/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.

4. Bộ Y tế:

a) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2018 lộ trình sắp xếp cổ phần hóa các công ty, đơn vị sự nghiệp sản xuất vắc xin thuộc Bộ Y tế.

b) Chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án sản xuất vắc xin đa giá quy mô công nghiệp;

c) Chủ động hơn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, không để bị động như trường hợp này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, Cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các bộ: Y tế, KH&ĐT, Tài chính, Tư pháp;
- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh v
n NN;
- Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ươ
ng;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TT, các Vụ: ĐMDN, KTTH, PL, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3b). Vt

KT. BTRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguy
ễn Sỹ Hiệp

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản