381682

Thông báo 172/TB-VPCP năm 2018 về kết luận Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

381682
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo 172/TB-VPCP năm 2018 về kết luận Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 172/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 10/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 172/TB-VPCP
Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 10/05/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 172/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ VÀ ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Ngày 17 tháng 4 năm 2018 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mn đã chủ trì Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam năm 2017, bàn trọng tâm phối hợp công tác năm 2018. Dự Hội nghị có các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ; các Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thành viên MTTQ Việt Nam.

Sau khi nghe Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh báo cáo kết quả phối hợp công tác năm 2017 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các bộ, ngành trung ương về các kiến nghị, đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ý kiến của các đại biểu dự họp, phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ VIỆC PHỐI HỢP CÔNG TÁC NĂM 2017

Năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018, Chính phủ và MTTQ Việt Nam đã tích cực phối hợp hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mỗi bên, Chính quyền và MTTQ Việt Nam các cấp tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Tất cả các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2017 đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó tăng trưởng kinh tế đạt 6,81%, quý I năm 2018 đạt 7,38%, cao nhất trong 10 năm qua. Kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn; môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, chỉ sđổi mới sáng tạo có sự cải thiện rõ rệt. Các lĩnh vực xã hội như giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, giảm nghèo, môi trường, khoa học công nghệ... đạt được những kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm; công tác đối ngoại, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường và mở rộng; tổ chức thành công năm APEC 2017 đặc biệt là Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 25 diễn ra tại thành phố Đà Nng; tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, làm trong sạch bộ máy cơ quan nhà nước, nhiều vụ án tham nhũng lớn được thanh tra, điều tra, xét xử nghiêm minh, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Đồng thời, Chính phủ và MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng Nghị quyết liên tịch số 403/NQLT- UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15 tháng 6 năm 2017, tổ chc lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nghiệp tiêu biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2017; hội nghị toàn quốc biểu dương phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo trợ xã hội; hội nghị biểu dương Chủ tịch MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc; các hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017); Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã tích cực tham gia các hoạt động của Mặt trận như tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thăm và tặng quà người nghèo, phát động Phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" và các cuộc vận động lớn như "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và giảm nghèo bền vững...; phối hợp chặt chẽ trong xây dựng chính sách, pháp luật, đặc biệt là những nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các tầng lớp nhân dân; tích cực tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và các phản ánh, kiến nghị của công dân; công tác giám sát và phản biện xã hội được triển khai chặt chẽ với các nội dung thiết thực. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng thường xuyên tham dự các chương trình, các hoạt động do các bộ, ngành tổ chức. Đồng chí Chủ tịch thường xuyên tham dự các cuộc họp Chính phủ thường kỳ và phát biểu nhiều ý kiến sâu sắc. Các ý kiến của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam luôn được Chính phủ trân trọng tiếp thu và đã chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương nghiên cứu, xem xét xử lý.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, đặc biệt ở cấp cơ sở như tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết bức xúc của nhân dân còn bị động; việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, có nơi chưa quyết liệt, chưa tạo được sự chuyển biến rõ nét ở địa bàn dân cư, nhất là lĩnh vực bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân có nội dung còn chậm; một số cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản khi gửi lấy ý kiến của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thời gian ngắn, nên việc góp ý còn bị động, chất lượng còn hạn chế.

II. TRỌNG TÂM PHỐI HỢP CÔNG TÁC NĂM 2018 VÀ THỜI GIAN TỚI

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Trước những yêu cầu mới về xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, việc củng cố niềm tin trong nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập trung phối hợp thực hiện các trọng tâm sau:

1. Tiếp tục phối hợp củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2018. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng chống tham nhũng, lãng phí; kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018) và Ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm 2018.

2. Phối hợp đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội; tổ chức hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; tiếp tục khơi dậy phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, cách làm tốt, chú trọng đổi mới sáng tạo; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; tôn vinh giá trị nhân văn, văn minh tiến bộ, đấu tranh chống lại lối sống chạy theo đồng tiền, tệ nạn xã hội, những hành vi phi văn hóa, phản văn hóa...

3. Phối hợp phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải thực sự là nơi đmọi người dân có thể phản ánh, tgiác cán bộ có biểu hiện suy thoái, nhũng nhiễu; thực hiện tốt nhiệm vụ phát huy dân chủ cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình vận động và giám sát về: Bảo đảm an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thn Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI; giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc công khai kết luận Thanh tra; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công; sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới...

4. Phối hợp tham gia xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật. Các bộ, ngành phải chủ động, tích cực phối hợp với MTTQ Việt Nam trong quá trình xây dựng, đồng thời phải phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức triển khai để đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống; phối hợp rà soát, phát hiện, kiến nghị điều chỉnh đối với những quy định, chính sách bất cập, chưa phù hợp. Phối hợp xây dựng Dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và nghiên cứu xây dựng Luật giám sát và phản biện xã hội.

III. VỀ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

1. Về việc tiếp tục chỉ đạo bảo đảm thống nhất trong việc tổ chức triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua ở cơ sở: Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sớm làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đề xuất các tiêu chí, thống nhất các danh hiệu thi đua và thành lập Ban Chỉ đạo chung, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, chồng chéo ở cơ sở (theo chỉ đạo cụ thể tại Thông báo số 110/TB-VPCP ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ).

2. Về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cnghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp cùng với các cơ quan liên quan và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Nghị định này theo quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Về tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương, phát huy vai trò các tôn giáo tham gia các hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người tàn tật, người nhim HIV/AIDS, bệnh nhân phong, tâm thần: Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khảo sát và tổ chức Hội nghị trong năm 2018.

4. Về kinh phí trong việc xây dựng và phát huy vai trò của cốt cán phong trào trong các tôn giáo: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về nghiên cứu khảo sát, đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách để phát huy vai trò và nhân rộng các mô hình điểm của các tôn giáo trong công tác xã hội hóa y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề và bảo vệ môi trường: Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Về đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 1940/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà đất liên quan đến tôn giáo: giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chthị 18-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Bộ Chính trị.

7. Về nâng cao trách nhiệm phối hợp trong công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam: Yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ với y ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam theo đúng quy định Đảng và Nhà nước, trong đó có Nghị quyết liên tịch số 403/NQLT-UBTVQH14-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15 tháng 6 năm 2017 giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

8. Về chính sách tiền lương và phụ cấp chức vụ trong hệ thống MTTQ Việt Nam: Giao Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện Đề án cải cách chính sách tin lương đi với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, trong đó tổng hợp chế độ tiền lương, phụ cp của cán bộ MTTQ các cấp, bảo đảm phù hợp tng thể Đề án, trình Bộ Chính trị và Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

9. Các bộ, ngành và địa phương tích cực phối hợp, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp triển khai; các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Ph
ó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tỉnh/thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn th
;
- VPCP: BTCN
, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ CổngTTĐT, các Vụ thuộc VPCP;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản