380504

Thông báo 149/TB-VPCP năm 2018 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành

380504
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo 149/TB-VPCP năm 2018 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 149/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 24/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 149/TB-VPCP
Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 24/04/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 149/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH

Ngày 12 tháng 4 năm 2018, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra thực địa khu vực Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và làm việc với Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về tình hình triển khai thực hiện Dự án. Tham gia đoàn công tác của Phó Thủ tướng có đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Chính phủ; Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, gồm có: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; Lãnh đạo Cục Hàng kng Việt Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Sau khi nghe Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải báo cáo về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; ý kiến phát biểu của đại diện Lãnh đạo các Bộ và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

- Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án quan trọng quốc gia, dự án lớn nhất của nước ta trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Sân bay Long Thành sẽ phát triển thành sân bay hiện đại, quy mô lớn theo quy hoạch tổng thể hệ thống hạ tầng hàng không Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc xây dựng sân bay Long Thành là nhằm đáp ứng yêu cầu về vận tải hàng không của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tạo cửa ngõ của Việt Nam đi ra thế gii và thế giới đến với Việt Nam; việc xây dựng sân bay Long Thành còn để giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Khi sân bay Long Thành được đưa vào khai thác, sử dụng sẽ góp phần nâng cao chất lượng hạ tng giao thông, nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực Đông Nam bộ và các địa phương, như: Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu...

- Dự án đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư trên cơ sở đánh giá tổng thể các sân bay khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Quốc hội cũng đồng ý tách hạng mục giải phóng mặt bằng thành Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

- Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tích cực trong việc chỉ đạo thực hiện công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong việc hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, đến nay, đã cơ bản hoàn thành Báo cáo. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực và tích cực trong chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án của Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và các Bộ liên quan.

Tuy nhiên, các bước thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đã bị chậm so với tiến độ; đến nay, chưa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án. Nguyên nhân của sự chậm trễ này là do có vướng mắc về một số quy định của pháp luật; sự phối hợp của các bộ, ngành với địa phương còn nhiều bất cập, chưa thật sự đáp ứng yêu cầu về kiến tạo mà Chính phủ đã đề ra.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Để đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, yêu cầu các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện một số nhiệm vụ chung sau đây:

a) Bộ Giao thông vận tải tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, giai đoạn 1 để lp trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp cuối năm 2019. Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải cần xây dựng lộ trình thực hiện các hạng mục công việc cụ thể cho phù hợp với tiến độ trình Quốc hội; tiến hành các bước tiếp theo, như: thu xếp vốn (gồm vốn vay, vốn ngân sách nhà nước, vốn xã hội hóa...) và chuẩn bị lập kế hoạch trung hạn giai đoạn tiếp theo theo quy định.

b) Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan lập quy hoạch kết nối giao thông đồng bộ với cả bên trong và bên ngoài sân bay Long Thành.

c) Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan để thực hiện việc lập quy hoạch phát triển đô thị khu vực xung quanh sân bay Long Thành; trong quá trình thực hiện có thể trao đổi, học tập kinh nghiệm quốc tế (nếu cần thiết), đảm bảo đồng bộ với các quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực liên quan.

d) Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kiểm soát chặt chẽ quá trình đầu tư xây dựng; không để xảy ra tình trạng đầu tư xây dựng tự phát, không theo quy hoạch. Đầu tư xây dựng phải đảm bảo tạo động lực cho phát triển kinh tế, xã hội, hình thành đô thị hiện đại và để cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân.

đ) Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện việc tái cơ cấu sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của khu vực liên quan đến sân bay Long Thành nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của khu vực; tập trung hỗ trợ người dân trong việc chuyển đổi nghề nghiệp.

2. Nhiệm vụ cụ thể

Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tính đặc thù là một hạng mục của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Dự án), do vậy, cần vận dụng các quy định của pháp luật để triển khai thực hiện Dự án đã được Quốc hội thông qua. Các Bộ cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc thực hiện Dự án này; không máy móc, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh trong công tác tham mưu, xử lý công việc để đẩy nhanh thực hiện, đảm bảo hoàn thành Dự án trước năm 2020.

Yêu cầu các Bộ, ngành thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:

a) Các Bộ có Lãnh đạo là thành viên Hội đồng thẩm định nhà nước phối hợp và hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sm hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án.

b) Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thành việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án; phối hợp và hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong triển khai thực hiện công tác thu hồi đất để giải phóng mặt bằng cho Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

c) Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định nhà nước phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn chỉnh nội dung bổ sung của Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án theo ý kiến của Hội đồng thẩm định nhà nước; hoàn thiện hồ sơ, tài liệu kèm theo Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, gửi Hội đồng thẩm định nhà nước trong thời gian sớm nhất.

d) Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nộp hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi (đã tiếp thu ý kiến Hội đồng thẩm định nhà nước), Hội đồng thẩm định nhà nước sớm tổ chức thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

đ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, bố trí vốn để đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện của Dự án.

e) Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các thông tin về Dự án đnhân dân biết, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng sân bay Long Thành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân t
nh Đồng Nai;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Ch
nhiệm, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, NN, QHQT, QHĐP, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản