8856

Thông báo số 14/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải về việc cho phép đầu tư Dự án Vùng nguyên liệu và Dự án Nhà máy sản xuất bột giấy An Hòa, tỉnh Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành

8856
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo số 14/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải về việc cho phép đầu tư Dự án Vùng nguyên liệu và Dự án Nhà máy sản xuất bột giấy An Hòa, tỉnh Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 14/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 16/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 14/TB-VPCP
Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 16/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2006 

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHAN VĂN KHẢI VỀ VIỆC CHO PHÉP ĐẦU TƯ DỰ ÁN VÙNG NGUYÊN LIỆU VÀ DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY VÀ GIẤY AN HÒA, TỈNH TUYÊN QUANG

Ngày 10 tháng 01 năm 2006, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải chủ trì cuộc họp về Dự án Vùng nguyên liệu và Dự án Nhà máy sản xuất bột giấy tại tỉnh Tuyên Quang.

Tham dự họp có các Phó Thủ tướng: Vũ Khoan, Phạm Gia Khiêm; lãnh đạo các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang báo cáo, ý kiến các Phó Thủ tướng và của lãnh đạo các Bộ liên quan, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải kết luận:

1. Tỉnh Tuyên Quang có mật độ rừng che phủ cao nhất nước, tiềm năng rừng trồng cây nguyên liệu giấy lớn, thổ nhưỡng thích hợp các loại cây trồng phù hợp với yêu cầu sản xuất các loại bột giấy chất lượng cao. Tuyên Quang làm tốt việc chăm sóc, bảo vệ rừng, đảm bảo cây trồng đạt hiệu quả kinh tế cao, là điều kiện tốt để Chính phủ quyết định việc đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến bột giấy và giấy tại Tỉnh. Về chủ trương, Thủ trướng Chính phủ đã cho phép lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy sản xuất bột giấy và giấy An Hòa, tỉnh Tuyên Quang (công văn số 1292/CP-CN ngày 24 tháng 9 năm 2003).

2. Để Dự án nêu trên sớm triển khai thực hiện, Thủ tướng Chính phủ giao:

- Bộ Tài chính chủ trì, làm việc cụ thể với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về nguồn gốc để xem xét, thực hiện việc bảo lãnh cho chủ đầu tư vay vốn nước ngoài nhập khẩu thiết bị, vật tư và các dịch vụ kỹ thuật trong nước chưa có hoặc không sản xuất được, đảm bảo Dự án khả thi, có khả năng trả nợ vốn vay và có hiệu quả kinh tế bền vững.

- Trên cơ sở đã làm rõ nguồn vốn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo chủ đầu tư tổ chức thẩm định, Quyết định đầu tư và khẩn trương triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
-Các Bộ: Tài chính, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Quỹ hỗ trợ phát triển;
- UBND các tỉnh Tuyên Quang;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH, NN, DP
- Lưu: VT, CN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Nguyễn Công Sự

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản