7693

Thông báo số 1089/TM-DM về việc cấp giấy phép xuất khẩu tự động mặt hàng Quần (Cat. 6), áo khoác nam (Cat. 14) và Vải tổng hợp (Cat. 35) sang Thổ Nhĩ Kỳ năm 2005 do Bộ Thương mại ban hành

7693
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo số 1089/TM-DM về việc cấp giấy phép xuất khẩu tự động mặt hàng Quần (Cat. 6), áo khoác nam (Cat. 14) và Vải tổng hợp (Cat. 35) sang Thổ Nhĩ Kỳ năm 2005 do Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 1089/TM-DM Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 14/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1089/TM-DM
Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại
Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 14/12/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1089/TM-DM

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2005 

 

THÔNG BÁO

V/V CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU TỰ ĐỘNG MẶT HÀNG QUẦN (CAT. 6), ÁO KHOÁC NAM (CAT. 14) VÀ VẢI TỔNG HỢP (CAT. 35) SANG THỔ NHĨ KỲ NĂM 2005

Căn cứ các Thông báo số 0099/TM-DM ngày 13/01/2005, số 0217/TM-DM ngày 14/02/2005 và số 0293/TM-DM ngày 03/03/2005 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ năm 2005;
Căn cứ tình hình thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ đến ngày 09/12/2005;
Bộ Thương mại thông báo quyết định của liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp như sau:

1. Liên Bộ thực hiện cấp giấy phép xuất khẩu (E/L) tự động sang thị trường Thổ Nhĩ Kỳ năm 2005 đối với mặt hàng Quần (Cat.6), mặt hàng áo khoác nam (Cat. 14) và mặt hàng Vải tổng hợp (Cat.35).

2. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Quy định tại các thông báo hướng dẫn xuất khẩu hàng dệt may sang Thổ Nhĩ Kỳ năm 2005 trước đây với nội dung thông báo này đều hết hiệu lực.

Bộ Thương mại thông báo các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực và thương nhân biết và thực hiện./.

Nơi gửi:
- Bộ Công nghiệp;
- Hiệp hội Dệt may VN;
- Tổng cục Hải quan;
- Phòng TM & CN VN;
- Các phòng QLXNK khu vực;
- Tổ giám sát;
- Trang mạng;
- Lưu: VT, DM.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
Lê Danh Vĩnh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản