371416

Thông báo 03/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi họp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về cơ chế đặc thù triển khai dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư để giải quyết ùn tắc giao thông và môi trường bức xúc dân sinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

371416
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo 03/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi họp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về cơ chế đặc thù triển khai dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư để giải quyết ùn tắc giao thông và môi trường bức xúc dân sinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 03/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 03/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 03/TB-VPCP
Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 03/01/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/TB-VPCP

Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KT LUN CA PHÓ THNG TRNH ĐÌNH DŨNG TI BUI HP VI LÃNH ĐO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ NI V MT S CƠ CH ĐC THÙ TRIN KHAI CÁC D ÁN ĐU TƯ THEO HÌNH THC ĐI TÁC CÔNG TƯ Đ GII QUYT ÙN TC GIAO THÔNG VÀ MÔI TRƯNG BC XÚC DÂN SINH

Ngày 27 tháng 12 năm 2017, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì buổi họp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về một số cơ chế đặc thù triển khai các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư để giải quyết ùn tắc giao thông và môi trường bức xúc dân sinh. Tham dự buổi họp có Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Ngoại giao. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo về tình hình triển khai các công trình, dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn, báo cáo tóm tắt các đề xuất, kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản số 223/BC-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2017 về một số cơ chế đặc thù triển khai các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư để giải quyết ùn tắc giao thông và môi trường bức xúc dân sinh và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong việc quyết liệt triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình, dự án hạ tầng giao thông vận tải; trong đó có việc thực hiện một số cơ chế đặc thù trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án theo hình thức đối tác công tư, nhờ đó đã sớm hoàn thành, đưa vào khai thác một số công trình trọng yếu, góp phần tích cực bước đầu giảm ùn tắc giao thông, làm đẹp thêm cảnh quan đô thị. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số công trình, dự án hạ tầng giao thông cấp bách nhưng chưa bảo đảm tiến độ đã đề ra, cần phải được Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới.

II. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA THÀNH PHỐ

1. Về lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định của Điều 26 Luật Đấu thầu đối với các dự án trên địa bàn:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng phương án lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định của Điều 26 Luật đấu thầu đối với từng dự án cụ thể (trong đó lưu ý làm rõ yếu tố đặc thù của từng dự án), gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ.

- Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thẩm định phương án lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thẩm định trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cung cấp.

2. Về chuyển đổi hình thức đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2): Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện chuyển đổi hình thức đầu tư Dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 35/TB-VPCP ngày 25 tháng 01 năm 2017, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

3. Về ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn của Thành phố ký kết các hợp đồng dự án nhóm A theo hình thức BT: Ủy ban nhân dân chủ động quyết định việc ủy quyền theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch tổng thể đầu tư hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội trong thời gian tới; trong đó nêu rõ khả năng huy động nguồn lực đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, KHĐT, TC, XD, NN&PTNT, NG, TP, TNMT;
- Ngân hàng NNVN;
- TU, HĐND, UBND thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ; TH, KTTH, NN, QHĐP, PL;
- Lưu VT, CN(2)pvc.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản