10114

Quyết định 952/2006/QĐ-BYT về việc thành lập Bao Chỉ đạo triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

10114
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 952/2006/QĐ-BYT về việc thành lập Bao Chỉ đạo triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 952/2006/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Thị Trung Chiến
Ngày ban hành: 17/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 952/2006/QĐ-BYT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Trần Thị Trung Chiến
Ngày ban hành: 17/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 952/2006/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAO CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về chức nặng, nhiệm vụ, quyền hạn và Tổ chức bộ máy Bộ Y tế.
Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-TTg ngày 6 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến 2010 và định hướng đến 2020;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin ngành y tế, gọi tắt là Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin y tế

Điều 2: Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin y tế gồm:

1. PGS.TS. Trần Thị Trung Chiến

Bộ trưởng

Trưởng ban

2. GS.TS. Lê Ngọc Trọng

Thứ Trưởng

Phó Trưởng ban thường trực

3. GS.TS. Trương Việt Dũng

Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo

Phó trưởng ban

4. TS. Trịnh Đình Cần

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Uỷ viên

5. TS. Dương Huy Liệu

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính

Uỷ viên

6. TS. Lý Ngọc Kính

Vụ trưởng Vụ Điều trị

Uỷ viên

7. TS. Dương Quốc Trọng

Chánh Văn phòng

Uỷ viên

8. Ths. Dương Văn Tỉnh

Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và CTYT

Uỷ viên

9. Ths. Phí Văn Thâm

Chuyên viên cao cấp, Vụ Khoa học và Đào tạo

Uỷ viên thường trực

10. KS. Nguyễn Tuấn Khoa

Viện trưởng Viện Thông tin và Thư viện y học

Uỷ viên

11.PGS.TS. Nguyễn Hoàng Phương

Giám đốc Trung tâm Tin học

Uỷ viên

Ban thư ký gồm:

1. Ths. Phạm Xuân Viết, Chuyên viên Vụ Khoa học và Đào tạo

2. Ths. Phí Nguyệt Thanh, Chuyên viên Vụ Khoa học và Đào tạo

Điều 3: Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin (CNTT) có nhiệm vụ:

1. Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo CNTT Quốc gia để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong ngành y tế. Tham mưu cho Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 58 – CT – TW của Bộ Chính trị và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin y tế.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở y tế đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ CNH, HĐH ngành y tế.

3. Đánh giá tình hình ứng dụng CNTT y tế. Xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch ngắn hạn về ứng dụng CNTT y tế.

4. Tổ chức xây dựng và hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định chuẩn về CNTT của ngành y tế (phần cứng, phần mềm, ứng dụng…)

Điều 4: Giúp việc cho Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin y tế có Văn phòng đặt tại Vụ Khoa học và Đào tạo. Văn phòng Ban Chỉ đạo được bố trí nhân lực và kinh phí để hoạt động. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp y tế và sự nghiệp khoa học công nghệ.

Vụ Khoa học & Đào tạo phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ soạn thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo và Văn phòng giúp việc trình Bộ trưởng phê duyệt.

Điều 5: Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng vụ Khoa học và Đào tạo, Tổ chức cán bộ và các ông, bà có tên tại điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG 
Trần Thị Trung Chiến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản