12897

Quyết định 919/QĐ-TTg năm 2006 bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam do Thủ tướng chính phủ ban hành

12897
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 919/QĐ-TTg năm 2006 bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam do Thủ tướng chính phủ ban hành

Số hiệu: 919/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 919/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/06/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 919/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 104/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam tại văn bản số 941/TTr-CNT-TCCB-LĐ ngày 05 tháng 6 năm 2006; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 2457/TTr-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam như sau:

- Ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam kiêm Tổng giám đốc điều hành cho đến khi có Tổng giám đốc mới.

- Ông Hồ Ngọc Tùng, Uỷ viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam, giữ chức Uỷ viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam.

- Ông Ngô Thế Việt, Uỷ viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam, giữ chức Uỷ viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam.

- Ông Chu Thế Hưng, Uỷ viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam, giữ chức Uỷ viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam.

- Ông Trần Quang Vũ, Uỷ viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam, giữ chức Uỷ viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam.

- Ông Lưu Quyết Thắng, Uỷ viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam, giữ chức Uỷ viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam.

- Ông Nguyễn Đức Thận, Giám đốc Nhà máy đóng tàu Hạ Long, giữ chức Uỷ viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam.

- Ông Đỗ Thành Hưng, Giám đốc Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải, giữ chức Uỷ viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam.

- Ông Trần Văn Liêm, Giám đốc Công ty vận tải viễn dương Vinashin, giữ chức Uỷ viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam và các Ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, PCN;
Các Vụ CN, TCCB, Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS (2), H

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản