15855

Quyết định 90/2006/QĐ-BVHTT đính chính Quyết định 82/2006/QĐ-BVHTT do Bộ trưởng bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

15855
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 90/2006/QĐ-BVHTT đính chính Quyết định 82/2006/QĐ-BVHTT do Bộ trưởng bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Số hiệu: 90/2006/QĐ-BVHTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Đỗ Quý Doãn
Ngày ban hành: 09/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/11/2006 Số công báo: 21-22
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 90/2006/QĐ-BVHTT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin
Người ký: Đỗ Quý Doãn
Ngày ban hành: 09/11/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/11/2006
Số công báo: 21-22
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 90/2006/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 82/2006/QĐ-BVHTT NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định số 63/ 2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá - Thông tin;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12
/
11/1996; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy pham pháp luật ngày 16.12.2002;
Căn cứ Nghị định số 104
/
2004/ NĐ-CP ngày 23/2/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đính chính Điều 2 của Quyết định số 82/2006/ QĐ-BVHTT ngày 10/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Văn hoá - Thông tin về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, như sau

- Điều 2. Quyết định đã ghi: “Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký’’.

- Đính chính: “Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo’’.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị trong ngành văn hóa-thông tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Quý Doãn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản