9703

Quyết định 890/2002/QĐ-BCVTTH về cước cài đặt, cước thuê bao, cước truy nhập Internet gián tiếp VNN1260,VNN1269 do Giám đốc Bưu điện tỉnh Bắc Cạn ban hành

9703
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 890/2002/QĐ-BCVTTH về cước cài đặt, cước thuê bao, cước truy nhập Internet gián tiếp VNN1260,VNN1269 do Giám đốc Bưu điện tỉnh Bắc Cạn ban hành

Số hiệu: 890/2002/QĐ-BCVTTH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Chu Hồng Tuấn
Ngày ban hành: 15/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 890/2002/QĐ-BCVTTH
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn
Người ký: Chu Hồng Tuấn
Ngày ban hành: 15/07/2002
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BƯU ĐIỆN TỈNH BẮC CẠN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 890/2002/QĐ-BCVTTH

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 07 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CƯỚC CÀI ĐẶT, CƯỚC THUÊ BAO, CƯỚC TRUY NHẬP INTERNET GIÁN TIẾP VNN1260, VNN1269 

GIÁM ĐỐC BƯU ĐIỆN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 17/06/1997của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, về việc: Phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bưu điện tỉnh Bắc Kạn;
Căn cứ Quyết định số 480/2002/QĐ-TCBĐ ngày 13/6/2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban hành cước dịch vụ truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng (PSTN); Căn cứ  Quyết định số 2123/QĐ-GCTT ngày 28/6/2002 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, về việc ban hành cước cài đặt, cước truy nhập Internet gián tiếp VNN 1260, VNN 1269;
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Bưu chính - Viễn thông - Tin học Bưu điện tỉnh
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bảng cước cài đặt, cước thuê bao, cước truy nhập Internet gián tiếp VNN1260,VNN1269.

Điều 2. Mức giá quy định tại Điều 1 là mức giá không bao gồm thuế giá trị gia tăng và cước viễn thông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2002. Các quyết định trước đây đều bãi bỏ.

Điều 4. Các Ông (Bà) Trưởng phòng BC-VT-TH, KT-TK-TC,KH-XDCB, Giám đốc Công ty Điện báo - Điện thoại, Trưởng các Bưu điệnhuyện trực thuộc Bưu điện tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 

BƯU ĐIỆN TỈNH BẮC KẠN
GIÁM ĐỐC 
Chu Hồng Tuấn

BẢNG CƯỚC

CÀI ĐẶT, CƯỚC THUÊ BAO, CƯỚC TRUY NHẬP INTERNET GIÁN TIẾP VNN1260, VNN1269
(Chưa bao gồm thuế GTGT)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 890/QĐ/2002-BCVTTH, ngày 15 tháng 7 năm 2002 của Giám đốc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn)  

1- Cước cài đặt:

1.1- Đối với thuê bao truy nhập Internet gián tiếp quamạng điện thoại công cộng

(Có account riêng): 90.000 đồng/thuê bao-lần.

1.2- Đối với thuê bao sử dụng dịch vụ VNN 1269 qua mạng điện thoại công cộng: 70.000 đồng/lần.

(Chỉ thu khi khách hàng yêu cầu Bưu điện đến nhà thuê bao để thực hiện cài đặt phần mềm và hướng dẫn sử dụng dịch vụ VNN 1260,VNN 1269. Nếu khách hàng tự thực hiện cài đặt hoặc yêu cầu Bưu điện hỗ trợ cài đặt và sử dụng qua điện thoại, fax hoặc Email, thì không thu cước cài đặt).

2- Cước thuê bao hộp thư điện tử: 27.273 đồng/thuêbao/tháng

(Không thu cước thuê bao dịch vụ gọi VNN 1260, VNN 1269)

3- Cước truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoạicông cộng:

3.1- Dịch vụ VNN 1260

Đơnvị tính: đồng/phút

Thời gian

Từ 07 giờ đến 19 giờ trong ngày (Trừ ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật)

Từ sau 19 giờ đến 24 giờ hàng ngày và từ 07 giờ đến 19 giờ ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật

Từ 0 giờ đến 07 giờ trong ngày và từ sau 19 giờ đến 07 giờ sáng ngày hôm sau đối với các ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật

Mức cước

180

100

40

3.2- Dịch vụ VNN 1269

Đơnvị tính: đồng/phút

Thời gian sử dụng của thuê bao trong tháng

Đến 10 giờ

Từ trên 10 giờ đến 20 giờ

Từ trên 20 giờ đến 30 giờ

Từ trên 30 giờ đến 50 giờ Trên 50 giờ

Mức cước

150

130

100

70

40

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản