443248

Quyết định 852/QĐ-BGTVT năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của một số đơn vị thuộc Cục Hàng hải Việt Nam và Văn phòng Bộ Giao thông vận tải

443248
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 852/QĐ-BGTVT năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của một số đơn vị thuộc Cục Hàng hải Việt Nam và Văn phòng Bộ Giao thông vận tải

Số hiệu: 852/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Nhật
Ngày ban hành: 06/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 852/QĐ-BGTVT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Người ký: Nguyễn Nhật
Ngày ban hành: 06/05/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 852/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CỦA MỘT SỐ ĐƠN VỊ THUỘC CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM VÀ VĂN PHÒNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Công văn số 3315/BTC-QLCS ngày 23/3/2020 của Bộ Tài chính về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Cục Hàng hải Việt Nam và Văn phòng Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam tại Công văn số 3828/CHHVN-TC ngày 16/10/2019; đề nghị của Văn phòng Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 288/VP-QLX ngày 15/8/2019 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của một số đơn vị thuộc Cục Hàng hải Việt Nam và Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, chi tiết theo phụ biểu kèm theo.

Điều 2.  Các cơ quan, đơn vị căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng nêu trên để mua sắm, trang bị, quản lý và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; Thủ trưởng đơn vị được ban hành tiêu chuẩn, định mức và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Văn Công;
- TT Nguyễn Ngọc Đông;
- Cục QLCS - Bộ Tài chính;
- Trang TTĐT Bộ GTVT (để công khai);
- Lưu: VT, TC (Bổng).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nhật

 

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC

SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CỦA MỘT SỐ ĐƠN VỊ THUỘC CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM VÀ VĂN PHÒNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Kèm theo Quyết định số 852/QĐ-BGTVT ngày 06/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

TT

TÊN ĐƠN VỊ XÃ

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE CHUYÊN DÙNG

Số lượng

Loại (lĩnh vực)/mục đích sử dụng

Chủng loại

Giá mua xe tối đa

 

TỔNG CỘNG

34

 

 

 

1

Cục Hàng hải Việt Nam

31

 

 

 

1.1

03 Cảng vụ Hàng hải: Quảng Ninh, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh.

6

02 xe/01 Cảng vụ Hàng hải

Xe 4 chỗ hoặc 7 chỗ 2 cầu:

- Thiết bị chuyên dùng gắn vào xe: 01 Bộ VHF, HF công suất 25W, 01 loa cầm tay, 01 đèn ưu tiên, 01 cờ hiệu ưu tiên, 01 biển hiệu ưu tiên xe chuyên dùng làm nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn, 01 bộ sơ cứu thương.

- Hai bên cửa xe có sơn chữ "Tìm kiếm cứu nạn", có phản quang đối với xe ô tô của Cảng vụ Hàng hải.

Giá mua xe (chưa bao gồm trang thiết bị chuyên dùng lắp trên xe) thực hiện theo mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung.

1.2

17 Cảng vụ Hàng hải: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang, Đồng Nai, Bình Thuận, Vũng Tàu, Mỹ Tho, Đồng Tháp, Cần Thơ.

17

01 xe/01 Cảng vụ Hàng hải

1.3

Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam

2

 

Xe 4 chỗ hoặc 7 chỗ 2 cầu:

- Thiết bị chuyên dùng gắn vào xe: 01 Bộ VHF, HF công suất 25W, 01 loa cầm tay, 01 đèn ưu tiên, 01 cờ hiệu ưu tiên, 01 biển hiệu ưu tiên xe chuyên dùng làm nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn, 01 bộ sơ cứu thương.

- Hai bên cửa xe có sơn chữ "Tìm kiếm cứu nạn", có phản quang đối với xe ô tô của Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam.

- Hai bên cửa xe có sơn chữ "Thanh tra giao thông", có phản quang đối với xe ô tô của Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam.

Giá mua xe (chưa bao gồm trang thiết bị chuyên dùng lắp trên xe) thực hiện theo mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung.

1.4

Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam

2

 

1.5

Trường Cao đẳng Hàng hải I

2

- Đưa đón học sinh, sinh viên phục vụ công tác học tập đến các địa điểm liên kết với trường; đi thực tập

- Đưa đón đoàn nhà trường đến các địa bàn trong cũng như ngoài tỉnh/thành phố để thực hiện công tác tuyển sinh.

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi

 

1.6

Trường Cao đẳng Hàng hải II

1

1.7

Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải

1

Phục vụ hoạt động hàng hải. Khi thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm phải triển khai trên khắp các cảng biển Việt Nam; sự cố an ninh hàng hải xảy ra tại các cảng biển, tàu biển Việt Nam có thể xảy ra bất cứ khi nào, ở đâu; khi cần thiết Trung tâm phải trực tiếp liên lạc xử lý với tàu, Cảng biển và cung cấp thông tin cho các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết ngay tại chỗ.

Xe ô tô 4 chỗ hoặc 7 chỗ 2 cầu. Thiết bị chuyên dùng gắn vào xe ô tô: 01 máy Inmarsat C, 01 điện thoại vệ tinh Isatphone.

Giá mua xe (chưa bao gồm trang thiết bị chuyên dùng lắp trên xe) thực hiện theo mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung.

2

Văn phòng Bộ Giao thông vận tải

3

 

 

 

 

 

2

Xe phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (khu vực phía Bắc, khu vực phía Nam).

Xe 7 chỗ, gắn các thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị định vị và có dấu hiệu riêng được in trên thành xe

Giá mua xe (chưa bao gồm trang thiết bị chuyên dùng lắp trên xe) thực hiện theo mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung.

 

 

1

Xe phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (khu vực phía Bắc).

Xe 12-16 chỗ, gắn các thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị định vị và có dấu hiệu riêng được in trên thành xe

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản