9219

Quyết định 83/2005/QĐ-CT-UB về việc cấm lưu thông sử dụng hóa chất Malachite Green và Leucomalachite Green trong nuôi trồng thủy sản do UBND tỉnh An Giang ban hành

9219
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 83/2005/QĐ-CT-UB về việc cấm lưu thông sử dụng hóa chất Malachite Green và Leucomalachite Green trong nuôi trồng thủy sản do UBND tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 83/2005/QĐ-CT-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Phạm Kim Yên
Ngày ban hành: 13/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 83/2005/QĐ-CT-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
Người ký: Phạm Kim Yên
Ngày ban hành: 13/01/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 83/2005/QĐ-CT-UB

Long Xuyên, ngày 13 tháng 01 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CẤM LƯU THÔNG SỬ DỤNG HÓA CHẤT MALACHITE GREEN VÀ LEUCOMALACHITE GREEN TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định 20/2003/QĐ-BTS ngày 12/12/2003 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 344/QĐ-BTS ngày 02/05/2001 và Quyết định số 14/2002/QĐ-BTS ngày 15/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản trong đó có quy định tất cả mặt hàng thủy sản chuyên ngành khi nhập khẩu phải xuất trình tài liệu chứng minh không chứa các chất cấm sử dụng theo Quyết định số 01/2002/QĐ-BTS trong sản xuất kinh doanh thuỷ sản và chất Malachite Green;
Căn cứ công văn số 1070/CLTY-TY ngày 16/06/2004 của Cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản về việc ngừng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm xanh malachite sử dụng trong nuôi trồng thủy sản;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 20/TT-SNN ngày 10/01/2005.

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Cấm lưu thông, sử dụng hóa chất Malachite Green và Leucomalachite Green trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2: Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất danh mục thuốc, hóa chất có tác dụng thay thế hai loại hóa chất trên và tổ chức tuyên truyền, phổ biến để nông, ngư dân sử dụng có hiệu quả. Đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành Quyết định này trên phạm vi toàn tỉnh.

Điều 3: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT,Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị, thành, các tổ chức kinh tế và mọi công dân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH AN GIANG
PHÓ CHỦ TỊCH 

Phạm Kim Yên

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản