12580

Quyết định 823/2006/QĐ-UBND-BN phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Tân Hồng - Đồng Nguyên để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

12580
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 823/2006/QĐ-UBND-BN phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Tân Hồng - Đồng Nguyên để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 823/2006/QĐ-UBND-BN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 20/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 823/2006/QĐ-UBND-BN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh
Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 20/06/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 823/2006/QĐ-UBND-BN

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂN HỒNG - ĐỒNG NGUYÊN ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠO VỐN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; Quyết định số 168/2005/QĐ-UBND ngày 21/12/2005; số 226/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 và số 46/2005/QĐ-UB ngày 12/5/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh;
Xét đề nghị của UBND huyện Từ Sơn tại tờ trình số 234/TT-UB ngày 10/5/2006; Sở Tài chính tại tờ trình số 78/TC-VG ngày 07/6/2006,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới xã Tân Hồng - Đồng Nguyên để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo Quyết định thu hồi đất số 2273/QĐ-CT ngày 27/12/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

- Diện tích đất bồi thường 132.409,9m2 (Đất nông nghiệp).

- Kinh phí bồi thường, hỗ trợ là: 9.509.870.600 đồng, gồm:

+ Bồi thường đất nông nghiệp : 5.428.805.900 đồng.

+ Bồi thường hoa màu : 1.191.689.100 đồng.

+ Hỗ trợ cho hộ để chuyển đổi nghề nghiệp : 1.946.425.500 đồng.

+ Hỗ trợ cho hộ để ổn định đời sống và sản xuất : 701.772.500 đồng.

+ Bồi thường chi phí đào đắp, tài sản, cây trồng trên đất : 85.658.000 đồng.

+ Dự toán kinh phí lập hồ sơ và phục vụ GPMB : 155.519.600 đồng.

Chủ đầu tư cùng Hội đồng đền bù GPMB huyện Từ Sơn thực hiện bồi thường, hỗ trợ và thanh quyết toán theo quy định.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Từ Sơn, Hội đồng bồi thường GPMB huyện Từ Sơn, Ban quản lý dự án xây dựng huyện Từ Sơn, UBND các xã Tân Hồng, Đồng Nguyên và các hộ được bồi thường căn cứ Quyết định thi hành./.
 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 

 
 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản