10412

Quyết định 80/1999/QĐ-BCN về việc cấp phép thiết kế, gia công chế tạo lắp đặt, sửa chữa thiết bị chịu áp lực do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

10412
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 80/1999/QĐ-BCN về việc cấp phép thiết kế, gia công chế tạo lắp đặt, sửa chữa thiết bị chịu áp lực do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 80/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 09/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 80/1999/QĐ-BCN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp
Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 09/12/1999
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 80/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP PHÉP THIẾT KẾ, GIA CÔNG CHẾ TẠO LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Xét đơn và hồ sơ xin cấp giấy phép chế tạo thiết bị chịu áp lực số 103/TK-KT ngày 27 tháng 9 năm 1999 của Công ty Cơ khí Hóa chất Hà Bắc thuộc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra, Giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Cho phép Công ty Cơ khí hóa chất Hà Bắc thuộc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam được:

- Thiết kế, gia công chế tạo, lắp đặt, sửa chữa thiết bị chịu áp lực có:

Áp suất làm việc đến 64 kG/cm2; dung tích làm việc đến 100 m3;

- Gia công chế tạo, lắp đặt, sửa chữa thiết bị chịu áp lực có:

Áp suất làm việc đến 40 kG/cm2; dung tích làm việc đến 500 m3;

- Gia công chế tạo, lắp đặt, sửa chữa nồi hơi có:

Áp suất làm việc đến 64 kG/cm2; dung tích làm việc đến 35 tấn/giờ;

Điều 2: Công ty Cơ khí hóa chất Hà Bắc chịu trách nhiệm về thiết kế, tính toán sức bền, lập quy trình công nghệ chế tạo, lập hồ sơ xuất xưởng của thiết bị theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Các tính toán thiết kế, tính toán kiểm tra, quy trình công nghệ chế tạo thiết bị phải được Cục Kiểm tra, Giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp duyệt về kỹ thuật an toàn.

Các thiết bị sau lắp đặt, sửa chữa phải được Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp khu vực kiểm tra, khám nghiệm.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2004.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Kiểm tra, Giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam, Giám đốc Công ty Cơ khí hóa chất Hà Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu VP, Cục KTAT.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Lê Quốc Khánh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản