124821

Quyết định 758/QĐ-BTC năm 2011 về phân công lĩnh vực phụ trách của đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

124821
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 758/QĐ-BTC năm 2011 về phân công lĩnh vực phụ trách của đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 758/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 31/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 758/QĐ-BTC
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 31/03/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 758/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ vào kết luận của tập thể Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính ngày 29/3/2011,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính như sau:

1. Đồng chí Bộ trưởng Vũ Văn Ninh:

Lãnh đạo, chỉ đạo chung và toàn diện các nhiệm vụ công tác của Bộ và của ngành. Quyết định và giải quyết các vấn đề có tính chất chiến lược, các cơ chế chính sách và các nhiệm vụ công tác lớn của Bộ, ngành.

2. Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp:

Thường trực giúp Bộ trưởng điều hành công tác thường xuyên của cơ quan Bộ hoặc Lãnh đạo cơ quan Bộ khi Bộ trưởng vắng mặt và uỷ quyền.

Chỉ đạo trực tiếp các cân đối vĩ mô của nền kinh tế liên quan đến ngành Tài chính; các lĩnh vực quản lý nhà nước về lập, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước (bao gồm cả ngân sách quốc phòng, an ninh và ngân sách Đảng); công tác tổ chức, cán bộ ngành Tài chính; công tác thi đua khen thưởng; công tác nghiên cứu khoa học, báo chí, thông tin và công tác Văn phòng;

Trực tiếp phụ trách: Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ I, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Vụ Thi đua Khen thưởng, Thời báo Tài chính, Tạp chí Tài chính;

Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của thành phố Hà Nội.

3. Đồng chí Thứ trưởng Trần Xuân Hà:

Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, thị trường dịch vụ tài chính, bảo hiểm, xổ số kiến thiết và các ngân hàng, các tổ chức tín dụng; kế toán và kiểm toán;

Trực tiếp phụ trách: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán;

Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

4. Đồng chí Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn:

Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác hải quan, thuế, phí và lệ phí; công tác pháp chế;

Trực tiếp phụ trách: Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế;

Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh.

5. Đồng chí Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh:

Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính đầu tư phát triển; Kho bạc nhà nước; chỉ đạo chung công tác hiện đại hoá, phát triển công nghệ thông tin và thống kê toàn ngành tài chính; công tác tài chính ngành;

Trực tiếp phụ trách: Kho bạc Nhà nước, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Vụ Đầu tư, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Dự án cải cách tài chính công;

Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

6. Đồng chí Thứ trưởng Trần Văn Hiếu:

Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp; quản lý giá;

Trực tiếp phụ trách: Cục Quản lý giá, Cục Tài chính doanh nghiệp, các doanh nghiệp thuộc Bộ;

Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng.

7. Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí:

Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về công sản; dự trữ Nhà nước; lĩnh vực tài chính liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;

Trực tiếp phụ trách: Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục Quản lý Công sản;

Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của thành phố Cần Thơ, các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

8. Đồng chí Thứ trưởng Trương Chí Trung:

Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về quản lý nợ công, tài chính đối ngoại; tài chính trong lĩnh vực hợp tác và hội nhập quốc tế;

Trực tiếp phụ trách: Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại; Vụ Hợp tác quốc tế;

Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh Bắc Cạn, Bắc Giang và Thái Nguyên.

9. Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh:

Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính khu vực hành chính, sự nghiệp; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; các chương trình mục tiêu Quốc gia (trừ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020);

Trực tiếp phụ trách Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp; Học viện Tài chính; Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan; Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh; Trường Cao đẳng Tài chính - Kế toán; Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính;

Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của thành phố Hải Phòng, các tỉnh Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình và Nam Định. Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên.

10. Đồng chí Thứ trưởng Vũ Thị Mai:

Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh tra tài chính (kể cả thanh tra nội bộ ngành), xuất bản;

Trực tiếp phụ trách: Thanh tra Bộ, Nhà xuất bản Tài chính;

Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Hoà Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/4/2011 và thay thế Thông báo số 02/TB-BTC ngày 4/01/2011. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW, DTNN khu vực;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Văn phòng ĐU, CĐ, TN, NC, Thanh tra nhân dân Cơ quan Bộ;
- Lưu: VT, TCCB, VP.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản