9633

Quyết định 75/2005/QĐ-VP về việc thành lập Tổ triển khai phần mềm dùng chung do Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

9633
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 75/2005/QĐ-VP về việc thành lập Tổ triển khai phần mềm dùng chung do Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 75/2005/QĐ-VP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành: 15/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 75/2005/QĐ-VP
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang
Người ký: Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành: 15/06/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 75/2005/QĐ-VP

Bắc Giang, ngày 15 tháng 06 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM DÙNG CHUNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Quyết định số 130/2004/QĐ-UB ngày 15/11/2004 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang.
Căn cứ Công văn số 203/CV-BĐH112 ngày 13/4/2005 của Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ hướng dẫn VP UBND các tỉnh sử dụng kinh phí triển khai một số việc của Đề án 112;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Tổ triển khai phần mềm dùng chung gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Hoàng Kim Liên - Phó CVP UBND tỉnh - Tổ trưởng;

2. Ông Lê Hữu Trung - Trưởng phòng Tổng hợp - Tổ phó KT-XH;

3. Ông Nguyễn Công Thông - Giám đốc TTTH - Tổ phó kỹ thuật;

4. Ông Lê Văn Đức - Trưởng phòng HC-TC-Tổ phó VB-HSCV;

5. Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó phòng Tổng hợp - Tổ viên;

7. Ông Trần Văn Thống - CV Phòng Tổng hợp - Tổ viên;

8. Ông Hà Ngọc Nam - Chuyên viên TTTH - Tổ viên;

9. Ông Dương Đại Lâm - Chuyên viên TTTH - Tổ viên;

10. Ông Nguyễn Đức Nam - Chuyên viên TTTH - Tổ viên;

11. Ông Hồ Ngọc Thành - Chuyên viên TTTH - Tổ viên;

12. Ông Hà Tùng Dương - Chuyên viên TTTH - Tổ viên;

13. Bà Nguyễn Thị Minh Loan - Kế toán - Tổ viên;

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Tổ trưởng phân công.

Điều 2: Tổ triển khai phần mềm dùng chung có nhiệm vụ xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai 03 phần mềm dùng chung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo hướng dẫn của Ban điều hành Đề án 112 Chính phủ.

Điều 3: Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đ/c Nguyễn Đăng Khoa (b/c);
- Ban ĐH112 Chính phủ (b/c);
- Các đ/c LĐVP;
- Lưu: VT, TTTH./.

CHÁNH VĂN PHÒNG 
Nguyễn Văn Linh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản