8733

Quyết định 697/2000/QĐ-UB-TD giải quyết khiếu nại của bà Dương Thị Xâm khiếu nại quyết định 393/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

8733
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 697/2000/QĐ-UB-TD giải quyết khiếu nại của bà Dương Thị Xâm khiếu nại quyết định 393/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 697/2000/QĐ-UB-TD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 26/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 697/2000/QĐ-UB-TD
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 26/01/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 697/2000/QĐ-UB-TD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA BÀ DƯƠNG THỊ XÂM KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 393/QĐ-UB NGÀY 09/9/1997 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 14/7/1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02/12/1998;
Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998;
Xét đơn đề ngày 26/9/1997 của bà Dương Thị Xâm, ngụ tại số 92/2, tổ 4, đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, khiếu nại quyết định số 393/QĐ-UBQ ngày 09/9/1997 của ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ;
Phần đất tranh chấp là lối đi có diện tích 2m x 23m = 46m2, nay thuộc phường 11, quận Gò Vấp có nguồn gốc đất công (vườn cao su thời Pháp thuộc);
Theo bà Dương Thị Xâm trình bày thì trước ngày giải phóng, ông Phạm Văn Sai (cha chồng bà Xâm) có khai phá phần đất công vườn cao su để sử dụng và có chuyển nhượng một phần đất diện tích khoảng 650m2 cho ông Phan Văn Dư, sau đó ông Dư chuyển nhượng cho bà Huỳnh Thị Cửu để sử dụng.
Năm 1978, bà Cửu chuyển nhượng phần đất trên cho bà Nguyễn Thị Tám và bà Tám đã để lại đất cho hai con là ông Nguyễn Văn Bền và bà Hoàng Thị Nga sử dụng. Đến năm 1991 thì ông Bền, bà Nga lại nhượng phần đất này cho em là ông Nguyễn Văn Nhỏ, có vợ là Vũ Thị Thúy. Từ khi cha chồng bà Xâm bán đất cho ông Dư, đã hình thành lối đi vào phần đất bên trong nhà bà Xâm (vì phần đất của ông Dư ở phía ngoài) và có hàng rào kẽm gai là ranh giới sử dụng đất giữa hộ bà Xâm và bà Tám.
Năm 1993, bà Thúy (con dâu bà Tám) đã xây dựng lại bức tường rào khuôn viên trên ranh đất cũ. Đến năm 1997, bà Thúy mở thêm cửa ra vào trên bức tường đã xây để ra phần lối đi trên thì bà xâm khiếu nại vì cho rằng lối đi này chỉ dành riêng cho gia đình bà sử dụng, bà Thuý có nhu cầu sử dụng thì phải thương lượng với bà Xâm.

Nội vụ được ủy ban nhân dân quận Gò Vấp giải quyết tại quyết định số 393/QĐ-UBQ ngày 09/9/1997 theo đó bác đơn khiếu nại của bà Xâm xin sử dụng phần đất làm đường đi 46m2, công nhận hiện trạng sử dụng đất của hai hộ.
Xét phần đất tranh chấp có diện tích 46m2 nay thuộc phường 11, quận Gò Vấp là lối đi chung, thuộc diện đất công do Nhà nước quản lý. Do đó, việc bà Xâm khiếu nại xin được sử dụng phần đất làm đường đi riêng cho gia đình bà là không có cơ sở để xem xét giải quyết.
 Xét quyết định số 393/QĐ-UBQ ngày 09/9/1997 của ủy ban nhân dân quận Gò Vấp và Tờ trình số 13421/TT-ĐCNĐ-TT ngày 20/9/1999 của Sở Địa chính-Nhà đất thành phố;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận nội dung quyết định số 393/QĐ-UBQ ngày 09/9/1997 của ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về việc bác đơn khiếu nại của bà Dương Thị Xâm xin sử dụng phần đất 46m2 làm đường đi riêng cho gia đình là đúng pháp luật.

Điều 2. Đây là quyết định cuối cùng của ủy ban nhân dân thành phố về việc giải quyết khiếu nại của bà Dương Thị Xâm và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp dân thành phố, Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, bà Dương Thị Xâm và bà Vũ Thị Thúy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3
- Tổng Cục Điạ chính
- Thanh tra Nhà nước
- Thường trực HĐND/TP
- TTUB : CT, PCT/ĐT, UV/PC
- Đoàn ĐBQH/TP
- Văn phòng Tiếp dân (3b)
- VPUB : PVP/NC, NC
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Vũ Hùng Việt

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản